0
Hopp til hovedinnhold

Feirer disputas nummer 250 på egne programmer

UiA har passert 250 disputaser på egne doktorgradsprogrammer. Det blir feiret med kake og kaffe i personalkantinene på Campus Grimstad og Campus Kristiansand tirsdag 14. januar.

De siste av 250 kandidater som har tatt doktorgrad ved Universitetet i Agder.

De siste av 250 kandidater som har tatt doktorgrad ved Universitetet i Agder.

Rune Røsstad var først ute, og forsvarte sin doktorgradsavhandling "Den språklege røynda. Om oppfatta og realisert talemål i austre Vest-Agder" 11. februar 2006, etter å ha holdt prøveforelesning dagen før.

Røsstad disputerte på Fakultet for humanistiske fags doktorgradsprogram i nordisk språkvitenskap og nordisk litteraturvitenskap, som det het den gangen. De tre første doktorandene disputerte på dette programmet og fikk tittelen dr. art. (Mer om doktorgrader i snl.no)

Sharada Gade, som var først ute på Fakultet for realfags doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk, var også den første som fikk tittelen ph.d. ved HiA. Senere har alle kandidatene vært ph.d. – med unntak av tre som har gått opp etter dr.philos-reglementet.

Se oversikt over alle de 250 doktorgradene som er avlagt ved HiA / UiA.

 

Tabell: Disputaser ved HiA/UiA fordelt på fakulteter

HumPed

TekReal

Helse-Idrett

Kunst

SV*

HH ved UiA*

dr.philos

61

91

22

12

21

40

3

* Fra 2014 ble Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap splittet i Fakultet for samfunnvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA. Disputastallet for SV-fakultetet inkluderer 5 disputaser fra spesialiseringen «Informasjonssystemer» fra det tidligere fakultetet, mens 8 disputaser fra spesialiseringene «offentlig administrasjon» og «International Management» er tatt med i HH ved UiAs disputastall.

Milepæler

De fire første disputasene var særdeles viktige for universitetssøknaden, som ble sendt inn i romjulen 2005. Sharada Gades disputas den 27. november 2006 var den fjerde i rekken. Dermed tilfredsstilte UiA også det spesifikke kravet om fire disputaser for å få universitetsstatus. Fire doktorgradsutdanninger var godkjent av NOKUT: Nordisk språkvitenskap og nordisk litteraturvitenskap ved Fakultet for humanistiske fag, Matematikkdidaktikk ved Fakultet for realfag, Mobil kommunikasjon og sikkerhet ved Fakultet for teknologi og Internasjonal organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

19. juni 2007 godkjente NOKUTs styre at HiA tilfredsstilte kravene til å bli universitet, og 10. august godkjente Kongen i statsråd at HiA ble Universitetet i Agder fra 1. september 2007. Da NOKUT-styret sa ja, hadde seks disputert på HiAs doktorgradsprogrammer, og den femte doktorgradsutdanningen var også godkjent våren 2007 - "Religion, etikk og samfunn" ved Fakultet for humanistiske fag.

Thomas Henökl var doktorgradskandidat nummer 100 da han disputerte 20. april 2015 på Fakultet for samfunnsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i offentlig administrasjon med avhandlingen “Inside the External Action Service: 'Unpacking’ the EU Foreign Policy Bureaucracy”.

Doktorgrad nummer 250 er det Xingyi Li ved Handelshøyskolen ved UiA som er innehaver av. Hun forsvarte avhandlingen "Essays on the Horizon of Volatility Predictability and Volatility Model Validation" 7. januar I år.

Vice Rector for Research and Interdiciplinary Projects Hans Kjetil Lysgård

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger Hans Kjetil Lysgård

Sentrale i utviklingen av universitetet

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger, Hans Kjetil Lysgård, understreker doktorgradenes betydning for UiA som universitet.

«Våre ph.d.-kandidater har hatt og har spilt en sentral rolle i utviklingen av Universitetet i Agder. Som vi alle kjenner til så var etableringen av fire aktive ph.d.-programmer en forutsetning for at vi fikk vår universitetsstatus i 2007, og i så måte så kan vi si at vårt universitet hviler på ph.d.-programmene som et fundament for vår status og virksomhet.

Den gang var dette fire relativt spesialiserte programmer på fire avgrensede forskningsområder. Nå, 250 avhandlinger senere, har vi videreutviklet dette til fakultære ph.d.-programmer som en solid grunnmur for universitetet vårt, fortsetter han.

Holder vitenskapelige på tå hev

Ph.d.-programmene har en stor betydning for vår virksomhet.

For det første er det gjennom disse programmene vi driver den viktigste opplæringen av våre forskere i kraft av å være utdanningsprogrammer. Behovet for å holde høy kvalitet i disse programmene bidrar til å holde oss faste vitenskapelige ansatte på tå hev for å kunne tilby det beste av det beste teoretiske og metodiske grunnlaget for våre kandidater.

For det andre produserer programmene ny forskning på høyt nivå, som er et viktig bidrag til samfunnets kunnskapsbehov samtidig som det utfordrer forskningsfronten på sine respektive felt.

For det tredje er våre ph.d.-programmer viktige for å utvikle underskogen av nye forskere både for oss selv, men også på en nasjonal arena. På den måten er vi med på å sikre vårt eget rekrutteringsgrunnlag som er en forutsetning for universitetets generelle kvalitet både når det gjelder undervisning og forskning.

Til sist skal vi heller ikke glemme betydningen våre ph.d.-kandidater og -programmer har for nyskaping, både i form av at nye ideer skaper nye måter å tenke på og gjøre ting i en større samfunnssammenheng, men ikke minst fordi våre ph.d.-kandidater ofte er flinke til og aktive i å drive nyskaping på vår egen arena, universitetet, både gjennom å drive teoretisk nyskaping, metodisk nyskaping, men også nyskaping innenfor undervisning og formidling.

Gratulerer med en milepæl for alle våre tidligere, nåværende og kommende ph.d-kandidater», avslutter forskningsrektor Hans Kjetil Lysgård.

Strawberry cake with candles (Illustration: COLOURBOX)

FEIRING: Kake og kaffe blir servert i personalkantinene ved Campus Grimstad og Campus Kristiansand tirsdag 14. januar klokka 11:30. (Illustrasjon: COLOURBOX)

Doktorgradsavtaler

Siste offisielle statistikk (NSD-DBH: https://nsd.no/ Høst 2018 - statistikken for 2019 har innsendingsfrist 15. februar) viser at UiA da hadde inngått 320 doktorgradsavtaler. Men dette er et bevegelig mål, med disputaser i avgang og nye avtaler i tilgang.

Doktorgradsavtalene fordeler seg med 115 ved Fakultet for teknologi og realfag, 50 ved Handelshøyskolen ved UiA, 50 ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 45 ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, 40 ved Fakultet for samfunnsvitenskap og 25 ved Fakultet for kunstfag.

Finansieringen av doktorgradsarbeider går fra de som finansierer doktorgraden sin fra egen lommebok, til kandidater som tar doktorgrad med full finansiering fra arbeidsgiver.

Research Director Simone K. Heinz

Forskningsdirektør Simone K. Heinz

Offentlig ph.d.- og nærings-ph.d.-avtaler

Forskningsdirektør Simone Heinz konstaterer at tallet på avlagte doktorgrader øker godt fra år til år, samtidig som nye former for avtaler blir tatt i bruk.

Samtidig erkjenner hun at det tar for lang tid å gjennomføre doktorgradsarbeidet for noen kandidater. Det er noe hele universitetssektoren strever med. Gjennomstrømningen er tiden doktorgradsarbeidet tar – normert tid er tre år, eller fire med innlagt 25 prosent undervisning, som mange har.

«UiA har nå en kritisk masse med ph.d.-avtaler på alle fakulteter. Det er veldig gledelig at vi har mange ph.d.-studenter som tar nærings-ph.d. og offentlig ph.d. ved UiA. Rett før jul fikk Fakultet for humaniora og pedagogikk sin første nærings-ph.d., som handler om hvordan bruk av kunstig intelligens vil påvirke kunderelasjoner i en bank. Det viser at ordningen er relevant for alle fagmiljøer, slår forskningsdirektøren fast.

«Tallet på hvor mange doktorgrader som avlegges ved UiA hvert år skyter fart. Det skyldes både at vi har fått flere avtaler og at gjennomstrømningen har økt. Likevel har vi fremdeles en jobb å gjøre med å forbedre gjennomstrømningen.

En del fakulteter har gått over til å ta opp kull med ph.d.-kandidater. Det er et bra grep for å få et godt og robust miljø blant stipendiatene. UiA har også kontinuerlig jobbet med å bygge opp veiledningskompetanse, og å bygge opp et godt team blant veiledere er viktig.

Vi skal ha i mente at ph.d.-utdanningen handler om å utdanne og modne ph.d.-studentene, og at kandidaten utvikler kritisk tenkning. Det skal utvikles god forskning under et ph.d.-forløp, men først og fremst skal det utvikles gode kandidater», sier forskningsdirektør Simone Heinz.

Artikkelen er rettet: Universitetssøknaden ble sendt romjulen 2005, ikke 2006 som det sto i den første utgaven av artikkelen. Samtidig er det lagt til noen utfyllende opplysninger i de to første avsnittene etter mellomtittelen "Milepæler. (11. januar 2020)