0
Hopp til hovedinnhold

Fast jobb etter studiene? Regjeringen trenger flere samfunnsplanleggere.

Nå satser regjeringen på framtidige samfunnsplanleggere. Universitetet i Agder oppfordrer derfor til å søke bachelorgraden i samfunnsplanlegging og kommunikasjon.

Studenter ved samfunnsplanlegging og kommunikasjon utforsker Kristiansand.

– Det som er genialt med dette studiet er at det er framtidsrettet og du kan jobbe i flere ulike yrker, felt og aktører. Framtidens byer trenger gode samfunnsplanleggere som tør å tenke nytt. Selv valgte jeg samfunnsplanlegging fordi jeg er opptatt av det som skjer rundt meg, og jeg har lyst til å bidra til å påvirke.

Student Yngvild Holstad Kongsgård

Yngvild Holstad Kongsgård, bachelorstudent i samfunnsplanlegging og kommunikasjon.

 Det sier student Yngvild Holstad Kongsgård, som er i sitt siste år i bachelorgraden samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Holstad Kongsgård ser for seg å kunne bidra med en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling med en bachelorgrad fra Universitetet i Agder.

 Regjeringen ønsker at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til kommuner og fylkeskommuner. Derfor har kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Kommunesektorens interesseorganisasjon, satt i gang en kampanje for å rekruttere flere framtidige samfunnsplanleggere

Tverrfaglig styrke 

 Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon ved Universitetet i Agder retter seg mot steds- og samfunnsutvikling. Utdanningen gir økt kunnskap om samfunnsendringer. Studentene lærer hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes til å utforme et demokratisk og bærekraftig samfunn.

 Ifølge Jørn Cruickshank, professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder, vil studentene lære seg de ord og begreper som brukes i plansystemet og de essensielle verktøyene som planleggerne bruker. 

Professor Jørn Cruickshank

Jørn Cruickshank, professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging.

– Samtidig har bachelorgraden en tverrfaglig tilnærming som ser på samfunnsutvikling fra ulike vinkler, med innslag av geografi, antropologi, statsvitenskap og sosiologi, sier Cruickshank.

Han fremhever den tverrfaglige profilen som en styrke for en karriere innen by- og planleggingsfeltet. 

– Studentene lærer ikke kun fysisk planlegging, men også kommunikasjon, kultur, økonomi, bærekraft og identitet. Dette er også nødvendig kunnskap for den som skal gå ut og endre samfunnet, sier Cruickshank.

Kan styrke offentlig og privat sektor

 Men hva kan en bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon bidra til? Ifølge bachelorstudentene Yngvild Holstad Kongsgård og Lene Grimholt kan man styrke både privat og offentlig sektor, som byplanlegger eller bistå med å påvirke sosiale forhold. 

– På vårt studie lærer vi å stille spørsmål som: Hva skal til for at flere skal bruke sykkelen? Og hvem er byen best tilrettelagt for, er det bil eller fotgjengere? Skal vi ha park eller blokker? Samfunnsplanlegging handler om å inkludere hele befolkningen, slik at alle kan være med å påvirke stedet de bor. Vi vet at samfunnsplanlegging er viktigere enn noen gang. Og vi trenger gode planleggere som kan kommunisere med folk, sier Grimholt.

Student Lene Grimholt

Lene Grimholt, bachelorstudent i samfunnsplanlegging og kommunikasjon.

– Med en bachelor i folkehelse fra tidligere, har jeg lyst til å jobbe med samfunnsutvikling som fremmer både folkehelse og sosial bærekraft. Hvordan tilrettelegge helsefremmende byutvikling og ivareta sosiale og strukturelle forhold på ett sted, sier Holstad Kongsgård. 

Professor Jørn Cruickshank påpeker at samspillet mellom klima, miljø og mennesker er sentralt når framtidens byer skal formes. Derfor lærer studentene å designe dialogen mellom lokalbefolkning, myndigheter og næringsaktører. 

– Framtidens utfordringer kan ikke planleggere løse alene, den må løses gjennom samarbeid, sier Cruickshank.  

Han oppfordrer alle som er interessert i å påvirke og utvikle framtidens byer å søke på studiet innen 15. april.