Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Færre slutter og flere tar eksamen

Korona-pandemien har ikke ført til at flere UiA-studenter enn før gir opp studiene. Snarere tvert imot. Dessuten tar flere enn før eksamen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arkivbilde fra 2015, da opp mot 200 studenter daglig tok eksamen i flerbrukshallen på Spicheren. (Arkivfoto: Morten Rosenvinge/UiA)

Arkivbilde fra 2015, da opp mot 200 studenter daglig tok eksamen i flerbrukshallen på Spicheren. (Arkivfoto: Morten Rosenvinge/UiA)

Oppsummert viser tallene at studenter som startet høsten 2020 har litt lavere frafall sammenlignet med tidligere kull.

Frafall er definert som studenter som har startet på et studieprogram, og som ikke har semesterregistrert seg på samme studieprogram påfølgende semester, sier seniorrådgiver Ingrid Susanne Andersen, som har gått gjennom tallmaterialet.

UiA-tiltak for ferske studenter

I flere år har UiA fokusert på førstesemester-tiltak for studenter som begynner på et grunnstudium (3-årig eller 5-årig program). Høyt frafall det første studieåret har vært en utfordring.

Statistikken viser at utviklingen er positiv, siden frafallstallene etter det første studieåret har gått ned flere år på rad.

Korona eller ikke-korona

Studentene som startet et studieprogram høsten 2020 har stort sett hatt digital undervisning og restriksjoner på sosialt liv på grunn av korona-smittereglene. Studentene som startet et år før – høsten 2019, hadde ordinær undervisning og ingen korona-frykt i sitt første semester.

Etter at studentene har registrert seg for et nytt semester nå i februar, viser det seg at studentene som startet på et treårig bachelor- eller et femårig mastergradsprogram høsten 2020 har et frafall på 7,4 prosent. Det er på samme nivå som fjoråret og lavere enn tidligere år - til tross for digital undervisning og færre student-faglig-sosiale kontakter.

Bildet er tatt før koronaen slo til og gjorde tett befolkede forelesninger som dette til en fjern drøm. (Arkivfoto: Jon-Petter Thorsen/Aptum-UiA)

Bildet er tatt før koronaen slo til og gjorde tett befolkede forelesninger som dette til en fjern drøm. (Arkivfoto: Jon-Petter Thorsen/Aptum-UiA)

Lavere frafall halvveis

Ser vi på studentene som startet på treårig bachelor- og femårig mastergradsprogram i 2019, ser vi at de ikke mistet motet til tross for korona-våren med stengte campuser og plutselig overgang til digital undervisning.

Heller ikke en høst med digital undervisning og mindre sosial og faglig kontakt har tatt knekken på studielysten – frafallet er på 21 prosent når de nå er i gang med fjerde semester. Det er tre prosentpoeng lavere enn for tidligere kull.

Årsstudiene som startet høsten 2020 har også lavere frafallsprosent enn tidligere. Nå som de er halvveis i årsstudiet har 15,6 prosent hoppet av. Tidligere år har frafallet ligget mellom 17 og 20 prosent etter ett semester.

Unntaket

I to-årige masterprogrammer – det vil si for studenter som har tatt en bachelorgrad, og som går visere til mastergrad – viser tallene at frafallet har økt noe for de som er i sluttfasen av studiene, sammenlignet med tidligere år.

Av studentene som startet på to-årig mastergradsløp høsten 2019 har 19,3 prosent falt av etter det tredje semesteret – det vil si at de ikke har registrert seg for det fjerde og siste semesteret. Det er et par prosent flere enn de to foregående årene.

Imidlertid er frafallet bare 8 prosent for studentene som startet et to-årig mastergradsstudium høsten 2020. Det er likt med eller lavere enn tidligere kull.

Flere går opp til eksamen

Statistikken over eksamen har svært mange variabler og forutsetninger som det er komplisert å gå inn på.

Oppsummert viser tallene imidlertid at en større andel av eksamenskandidatene har møtt opp til eksamen i 2020 enn i et normalår – og flere får et godkjent eksamensresultat.

Unntaket er mastergradsstudenter, der flere enn tidligere år har latt være å levere mastergradsoppgaven til planlagt tid. Om det er fordi de har utsatt innleveringen til vårsemesteret i år vil vi vite til sommeren.

Flere av de som gikk opp til eksamen fikk bestått i 2020 enn kandidatene i 2019. I vårsemesteret 2020 strøk 9,6 prosent av eksamenskandidatene, mens i vårsemesteret 2019 strøk 11,7 prosent. I høstsemesteret 2020 var det 13,1 prosent av kandidatene som strøk, i 2020 var strykprosenten 12,0.

Både for vårsemesteret og høstsemesteret var altså strykprosenten 1,5 – 2 prosentpoeng lavere enn i et normalår. Her må vi huske at vurderingsformen i mange eksamener endret seg fra en karakterskala til bestått/ikke bestått på grunn av korona-restriksjonene.

Fortsetter til tross for korona-trøbbel

Alt i alt viser tallene at studentene har fortsatt å studere i et vanskelig 2020 år, selv om de peker på at det å være student i koronatiden har kostet, framgår det av i Studiebarometer-undersøkelsen - se også om studiebarometeret i Khrono.

Eksamensresultatene viser også at studentene i all hovedsak har klart å holde studieprogresjonen oppe. Det har de klart selv om omleggingen av undervisningstilbudet i 2020 har gjort både undervisningen og det sosiale læringsfellesskapet vanskeligere enn både studentene og institusjonene ønsker.