0
Hopp til hovedinnhold

Får 2 mill. til mobile grupperom og tilpasset undervisning

Regjeringen la i slutten av juni mer penger i potten til å oppgradere og tilpasse UiAs lokaler til nye undervisningsformer. Mobile grupperom utforskes til høsten.

Foto av studenter rundt et bord, bare hender og notatbøker vises
Alle pengene som tilfaller UiA i denne runden vil gå til bedre fasiliteter for studentene.

– Dette er veldig bra. Alle tilskudd som kan bedre undervisningstilbudet vårt nå i disse tider, er velkomment, sier økonomidirektør Kjetil Hellang.

– To millioner kroner ekstra gjør at vi nå raskt kan sette i gang enda flere gode prosjekter som vil komme studentene til gode. Ekstra spennende blir det at vi nå kan sette i gang med å utforske mobile grupperom, noe som vi blant annet håper kan gjøre enkelte undervisningsformer og læring mer fleksibelt, sier han.

Del av krisepakke 3

I statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 161 millioner kroner til oppgradering av forsknings- og læringsareal ved universiteter og høyskoler. Som del av regjeringens krisepakke 3, som kom mandag denne uka, legges ytterligere 100 millioner kroner til. To av disse millionene går til UiA og fordeles slik:

  • Fakultet for kunstfag – studentarbeidsplasser for elektronisk musikk: 500 000.-
  • Studentkulturhus – tilpasning til undervisning: 500 000.-
  • Naturmuseet – oppgradering av undervisningsrom: 500 000.-
  • Mobile grupperom – ny bruk av gangarealer: 500 000.-

Mest til Bergen

Blant de øvrige lærestedene som nå får prosjektstøtte, får Universitetet i Bergen mest i denne runden. UiB får 27 millioner kroner til å bygge om Christies gate 12 til bruk for Psykologisk fakultet.

Videre får OsloMet 15 millioner til å oppgradere og tilpasse læringsarealene til helseutdanningen i Pilestredet. Og Høgskolen i Molde får 8,5 millioner til å oppgradere arealer som drives av studentene selv.