0
Hopp til hovedinnhold

Får 15 mill. til e-helseforskning

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir tre millioner kroner i året over fem år til UiAs toppsatsing på e-helse. Pengene går til prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse».

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I4Helse--bygget på Campus Grimstad, illustrasjon
NASJONAL MØTEPLASS: Det nye I4Helse-bygget på Campus Grimstad blir en nasjonal møteplass for e-helseforskning og -utvikling i Norge. (Ill.: JBU)
Andreas Prinz, foto

Andreas Prinz

– Dette er veldig bra. Det er strategisk viktig, ikke bare for oss, men for hele regionen. At vi får en støtte som dette, viser også at vi jobber i riktig retning. Slik sett er det også en anerkjennelse av det vi gjør, sier professor og faglig leder ved Senter for e-helse ved UiA, Andreas Prinz.

Best på e-helse i Norge

Hensikten med det femårige prosjektet som nå har fått støtte fra utviklings- og kompetanefondet, er å tilrettelegge kompetanse og utvikling slik at UiAs arbeid og satsing på e-helse kan utvikle Agder til en mønsterregion innen e-helse både i Norge og Europa. Støtten er på tre millioner kroner for 2019 og vilje til å gi tilsvarende for hvert av de de neste fire årene. 

Fire hovedområder

– En status som mønsterregion innebærer klare forpliktelser til å ivareta regionens interesser på dette området, til beste for alle som bor her. Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke innsatsen på særlig fire hovedområder, sier Prinz.

De fire hovedområdene i prosjektet er:

Utvikle kompetanse

Målet er å tiltrekke seg spisskompetanse innen e-helse som grunnlag for videre utvikling av de beste e-helse løsninger.

– Rent konkret vil vi rekruttere tre internasjonalt ledende professorer fra andre universiteter i enten inn- eller utland til deltidsstillinger, såkalte toerstillinger, hos oss. Hensikten er å tilføre senteret og regionen kompetanse, sier Andreas Prinz.

Etablere grunnleggende infrastruktur for integrasjon og testing

Være en nasjonal utprøvingsarena for moderne løsninger innen e-helse infrastruktur som en forutsetning for å kunne bidra til å utvikle de beste løsningene innen e-helse.

– I dag er det slik at helsevesenet i Norge er delt i ulike deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et teknisk skille mellom kommuner, sykehus og leger gjør det vanskelig å samarbeide på tvers. Dette ønsker vi å gjøre noe med ved å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur og utvikle en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene, sier Prinz. 

Synliggjøre Agder innen e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Dette skal blant annet gjøres ved å lage en visningsarena i sammenheng med den nye I4Helse-bygningen ved UiAs Campus Grimstad som kan vise både aktuell og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere, ved å etablere en nasjonal konferanse som både tiltrekker nasjonal oppmerksomhet og henter inn kompetanse, og ved å skape et lokalt samskapingsverksted og jobbe mer på tvers av institusjoner og bedrifter.

– Vi vil etablere Agder og I4Helse-senteret ved UiA i Grimstad som en naturlig nasjonal møteplass for alle som arbeider med e-helserelaterte utfordringer, problemer og løsninger i Norge, og som også er synlig internasjonalt. I4Helse-senteret åpner som kjent sommeren 2019.

SFI og fortsatt referanseregion i Europa

Under dette området skal det jobbes frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere. I tillegg skal det også arbeides med en ny søknad om fortsatt å være reference site innen EU-nettverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

– Forventet resultat for dette delprosjektet er en søknad om å få nasjonal SFI-status til Senter for e-helse. Hvis søknaden om SFI lykkes, er den alene verdt minst 10 millioner kroner over åtte år fra Forskningsrådet, altså totalt 80 millioner, sier Andreas Prinz.

– I tillegg vil vi altså å søke om å fornye Agder som en referanseregion innen det nevnte EU-nettverket. Vi er referanseregion med tre stjerner i dag, men perioden går snart ut og vi vil gjerne fortsatt ha denne statusen og nettverket. Begge disse tiltakene vil fungere som langsiktige motorer for videre utvikling innen e-helse, og gjøre Agder til en mønsterregion for e-helseforskning og -utvikling mange år fremover, sier han.

Ny strategiplan i Aust-Agder-fondet

Vedtaket i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om å støtte e-helsesatsingen ved UiA kom nå etter at fondet i fjor endret sin strategi i retning av å støtte færre, men større og mer langsiktige utviklings- og kompetanseprosjekter – blant dem e-helse ved UiA. Andre utpekte satsingsområder for fondet er etablering av Blått kompetansesenter Sør ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal, og innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.

Vedtaket i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sees også på som en fortsettende og langsiktig støtte til å utvikle Ager til en synlig e-helseregion i Norge. Fondet sto sentralt da UiA i perioden 2011 – 2017 gjennomførte prosjektet Etablering av e-helsetestsenter, som åpnet i 2013. Gjennomføringen og ferdigstillelsen av dette har vært et viktig grunnlag for den teknologiske infrastrukturen som nå finnes i det nye I4Helse-bygget, samt for å videreutvikle løsninger som en omfattende testarena for ny e-helseteknologi trenger.