0
Hopp til hovedinnhold

Eva-Marie Syversen disputerer på finnskoglitteratur

Utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortid og nåtid. Det gjorde det vanskelig å huske det som hadde vært før. Avhandlingen viser at finnskoglitteraturen fra brytningstiden i mellomkrigstiden har brokker av erindringsformer som forbinder nåtiden med fortiden. På den måten peker litteraturen framover.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eva-Marie Syversen disputerer med avhandlingen «Skogen, hjemmet og veien. Kulturelle erindringssteder i Finnskoglitteraturen 1920 – 1940». (Foto: Privat)

Eva-Marie Syversen disputerer med avhandlingen «Skogen, hjemmet og veien. Kulturelle erindringssteder i Finnskoglitteraturen 1920 – 1940». (Foto: Privat)

Når høgskolelektor Eva Marie Syversen disputerer med avhandlingen «Skogen, hjemmet og veien. Kulturelle erindringssteder i Finnskoglitteraturen 1920 – 1940», er hun den første som disputerer på UiAs doktorgradsprogrammer utenfor UiAs campuser. Rett nok ble en disputas lagt til Arkivet i Kristiansand, men det var likevel godt innenfor UiAs nærområde.

Syversen er også den første som disputerer ved Høgskolen i Hedmark, der hun arbeider til daglig, skriver Hamar Arbeiderblad, og legger til at det også er første gang det er skrevet en doktoravhandling om hedmarkslitteratur.

Eva-Marie Syversen disputerer for ph.d.-graden ved Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i litteraturvitenskap

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Litteratur, sted og erindring

Avhandlingen undersøker forbindelsen mellom kultur, sted og erindring i et litterært perspektiv.

Materialet for studien er litteratur fra finnskogene i Norge og Sverige mellom 1920 og 1940 representert ved tekster av forfatterne Olaf Hofoss, Carl Vestaberg og Fredrik Persson.

Avhandlingen viser hvordan litterære steder hos disse forfatterne representerer kulturell erindring i en tid da mange kulturtradisjoner stod under press. Utviklingen av det moderne samfunnet skapte en dyp kløft mellom fortiden og nåtiden, noe som gjorde det vanskelig å huske det som hadde vært før.

Dette kulturelle bruddet kommer til uttrykk i finnskoglitteraturen som en gjennomgående kulturell tapsfølelse.

Samtidig viser avhandlingen at denne litteraturen også rommer utkast til mange ulike erindringsformer som forbinder nåtiden med fortiden og på den måten også peker framover.

Avhandlingen fokuserer på disse erindringsformenes tilknytning til steder, først og fremst skogen, hjemmet og veien. I dette perspektivet framstår finnskoglitteraturen som et sammensatt kulturelt erindringslandskap.

Ved å skrive skjønnlitterært om kulturtapet skaper finnskogforfatterne samtidig varierte og nyanserte former for kulturell erindring og gjør dem tilgjengelige for andre både innenfor og utenfor forfatternes eget kulturelle miljø.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Eva-Marie Syversen er tilknyttet ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun er ansatt ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for humaniora og naturvitenskap, Campus Hamar.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium 1, Campus Hamar, Høgskolen i Hedmark.

Dekan Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA, leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 21. november 2014 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Stedets betydning i Knut Hamsuns roman Pan»

Tid for disputas: Fredag 21. november 2014 kl 12:00

Tittel på avhandling: «Skogen, hjemmet og veien. Kulturelle erindringssteder i Finnskoglitteraturen 1920 – 1940».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Dosent Anna Nordenstam, Gøteborgs universitet

Annenopponent: Professor em Steinar Gimnes, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jahn Holljen Thon, Institutt for nordisk og mediefag, UiA

 

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Andreas G. Lombnæs, UiA og professor Dag Nordmark, Karlstad Universitet