Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Europeisk samarbeid i regionen uten Russland

Årets Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter vil ta for seg hvordan europeisk samarbeid kan opprettholdes og forsvares mot bakteppet av Russlands invasjon av Ukraina.

Den fjerde Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter reflekterer over hvilke implikasjoner krigen i Ukraina vil ha for europeisk samarbeid fremover.
Den fjerde Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter reflekterer over hvilke implikasjoner krigen i Ukraina vil ha for europeisk samarbeid fremover.

Av: Kamachi Ruthramurthi 

Et viktig tema vil også være å definere status og veien videre for et europeisk samarbeid i regionen uten Russland.

Konferansen, som holdes for fjerde gang, arrangeres i Kristiansand 5. mai og er hovedarrangementet i den årlige Demokratiuka som går fra 2.-8. mai.

Flere høyprofilerte foredragsholdere og paneldeltakere fra Europarådet, EU og de parlamentariske forsamlingene vil delta på konferansen, inkludert de fra nordiske land.

De inkluderer Norges tidligere statsminister, utenriksminister og leder av Europarådet, Thorbjørn Jagland; ordfører i Kristiansand og leder av styringskomiteen for Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter, Jan Oddvar Skisland; Sveriges tidligere statsminister Stefan Løfven; Bjørn Berge, visegeneralsekretær i Europarådet; Erik Møse, leder av den uavhengige internasjonale Undersøkelseskommisjonen for Ukraina, blant andre.

Ledere fra hele Europa vil også holde bilaterale og multilaterale samtaler på sidelinjen av konferansen for å drøfte spørsmål knyttet til demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Et annet viktig tema på konferansen i år er ytringsfrihet. Pussy Riot-artist og aktivist, Lusine Djayan, vil både opptre og delta i en paneldebatt om kunstnerisk ytringsfrihet.

Andre internasjonale organisasjoner som Journalister uten grenser, Association of European Journalists, PEN International og Historikere uten grenser vil også være representert.

Konferansens relevans forsterkes på grunn av krigen i Ukraina

 

UiA-rektor Sunniva Whittaker vil lede den 4. Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter som finner sted 5. mai på Kilden i Kristansand.

UiA-rektor Sunniva Whittaker vil lede den 4. Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter som finner sted 5. mai på Kilden i Kristansand.

UiAs rektor Sunniva Whittaker, som kommer til å lede Europakonferansen, sier at konferansen er viktig i lys av det som skjer i Ukraina.Hun sier at konferansen er viktig i lys av det som skjer i Ukraina.

- All aktivitet som synliggjør konsekvensene av demokratisk tilbakegang og truslene mot ytringsfriheten og rettsstaten er viktig. Denne konferansen samler viktige aktører fra hele Europa, og diskusjonene er svært fruktbare, samtidig som situasjonen i Ukraina gjør konferansen enda mer aktuell og relevant, sier hun.

Betydningen av en samling av politiske ledere på en slik offentlig scene for UiA og regionen kan heller ikke ignoreres.

- Vi har også tatt initiativ til å invitere europeiske ambassadører til Norge til Europakonferansen og introdusere dem for universitetet og regionen vår. Dette er strategisk viktig ettersom internasjonale delegasjoner har en tendens til å besøke Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vår region er på mange måter en godt bevart hemmelighet, og vi vil gjerne bidra til å øke kunnskapen om regionen vår, sier Sunniva.

UiA er vertskap for flere arrangementer

UiA arrangerer og er vertskap for flere arrangementer som en del av Demokratiuka, og alle arrangementene er gratis.

LHBT+ i Europa 2023 er et todelt arrangement hvor Den norske Helsingforskomitéen er vertskap for et to-timers program med forelesninger om Anti-LGBT+ Playbook (første del) og rettighetene og statusen til LHBT+ personer i trosbaserte samfunn (andre del)

• MEET (Muslim European Empowerment Programme) vil holde sin andre konferanse på UiA, med tittelen Muslims in Democratic Europe - Participation and Inclusion for all?. Konferansen vil ta for seg to temaer. Det første er Kvinner i islam og hvilke problemer muslimske kvinner i Europa møter og hvordan en kan styrke dem og fremme deres rettigheter.

Det andre temaet, Muslimers status i Europa, vil undersøke den generelle situasjonen til muslimer i Europa og hvordan man best kan håndtere hatefulle ytringer og islamofobi.

CreaTeMe - CreaTeME ved UiA er et senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning. Fakultet for kunstfag vil presentere "Kunst og estetikk i samfunnet", et samskapingslaboratorium som er et initiativ fra FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility), en stor europeisk universitetsallianse som UiA er medlem av.

Lørdagsuniversitetet: Foredrag om forholdet mellom kollektivet og individet i en krigssituasjon – UiA-professorene Unni Langås og Siemke Böhnisch vil belyse dilemmaer med bakgrunn i litteratur og teater med andre verdenskrig som historisk bakgrunn. Hvem er «vi» en krigssituasjon?

Demokratiuka: Høyere utdannelse og ivaretakelsen av demokratiet – Et todelt arrangement der foredragsholdere diskuterer hvilke utfordringer høyere utdanningsinstitusjoner står overfor i Ukraina, tilgangen til utdanning i Etiopia og andre spørsmål knyttet til akademisk frihet og ivaretakelsen av demokratiet.

Demokratiuka: Akademisk frihet under press – Vi får høre førstehåndserfaringer fra innledere som har blitt påvirket av begrensninger og om hvordan slike begrensninger har blitt brukt til å undergrave studenters engasjement verden over.

Fullstendig program for den fjerde Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter