Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Et samarbeid som er liv laga

Sørlandet sykehus låner avansert øvingsutstyr av Universitetet i Agder.  Til gjengjeld får UiA benytte Sykehusets kompetanse. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hilde Kirsebom Løvstakken, Kirsti Menning og Harald Maurstad.

Anestesilegene Hilde Kirsebom Løvstakken (t.v.), Kirsti Menning og anestesisykepleier Harald Maurstad trener på universitetets øvingsdukke «3G SimMan».

Stemningen er spent og apparater piper, mens to leger og en sykepleier står bøyd over UiAs øvingsdukke. ­­­

– Nå er parameterne kritisk dårlige. Oksygenet er ikke målbart, sier overlege Olav Søvik.

Han overvåker situasjonen, mens legene innser at de ikke får åpnet luftveiene til pasienten. En sjelden, men livsviktig avgjørelse må tas. Like nedenfor adamseplet skjæres et hull, hvor en slange føres inn og sørger for luft til lungene.

– Metoden er siste utvei og noe vi sjeldent gjør, men når vi får en slik situasjon er inngrepet livsviktig og da er det viktig at vi har trent. Universitetets utstyr gjør det mulig for oss å gjennomføre et realistisk scenario. Vi får opp adrenalinet litt og en helt annen læringsverdi, sier Søvik.

Den høyteknologiske øvingsdukka simulerte i dette tilfellet en kraftig brannskadet pasient.

Den høyteknologiske øvingsdukka simulerte i dette tilfellet en kraftig brannskadet pasient, for halsen var så opphovnet at legene måtte skjære hull inn til luftrøret.

Utnytter hverandres kompetanse

Instituttleder på institutt for helse- og sykepleievitenskap Kari Hansen Berg.

Instituttleder på institutt for helse- og sykepleievitenskap Kari Hansen Berg ser samarbeidet med sykehuset som utviklende for både UiA og SSHF.

Sykehuset har begynt å bygge opp en egen simuleringsenhet, men deres økonomi er begrenset og en øvingsdukke koster nær én million kroner.

Universitetet har utstyr sykehuset mangler og sykehusets kompetanse er viktig for universitetet. De to institusjonene skal nå samarbeide mer om denne type opplæring. 

– Når vi låner ut dukka får vi kompetanse tilbake. Vi ser for oss et sømløst samarbeid hvor vi ikke flytter penger, men jobber med kompetanseutvikling som mål, sier leder på Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Kari Hansen Berg.

Hun viser til at de to institusjonene har ulik kompetanse, som det er viktig å utnytte.  Det er viktig å trene sammen både for sykepleiere og leger, slik at man er forberedt når akutte situasjoner oppstår. 

– Vi får kvalitetssikret scenarier og vi kan «låne» fasiliteter og operatører.  Også kursing er et viktig samarbeidsområde, sier Berg.

Institusjonene får på denne måten nytte av hverandres styrker i forhold til både ferdigheter, teamsamarbeid, kommunikasjon og ledelse.

Utvikler både sykehuset og universitetet

Berg og sykehusdirektør Jan Roger Olsen er enige om at samarbeidet er med å utvikle både universitetet og sykehuset.

– Dette er fremtiden. Vi spesialiseres i større og større grad. Å øve på akuttsituasjoner er viktig, men vi er et lite sykehus og det er vanskelig å investere i slikt utstyr. Universitetet har en øvingsdukke, men utnyttelsesgraden er begrenset, så den kan vi dele på, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

– Departementet har ikke gitt oss utstyret for at det skal ligge, så kunsten er å anvende det til det beste for befolkningen på Sørlandet, sier Berg.

Sauehalser fra slakteren

På dagens øvelse trener legene først på hvordan et slikt kutt gjøres, før man gyver løs på et realistisk scenario med øvingsdukka. Til å øve på kuttingen bidrar slakter Jens Eide i Lillesand med luftrør fra sauehalser, et overskudd fra produksjonen.

– At et biprodukt kan utnyttes på denne måten er helt fantastisk, sier Eide, som også påpeker bedriftens strategiske beliggenhet, midt mellom campusen i Grimstad og sykehuset i Kristiansand.

Han var til stede på øvelsen for å se hvordan sauehalsene ble brukt i samarbeidet mellom sykehus, universitet – og slakter.

Overlege Olav Søvik veileder anestesilegene.

Før øvelsen med «3G SimMan» øvde legene på selve kuttet, med sauehalser levert av slakter Jens Eide. Overlege Olav Søvik veileder.

Konferanse i juni

Samarbeidet er i startfasen, men mer er på gang.  Sykehuset har fått tilbud om å huse en stor, nasjonal simuleringskonferanse i juni neste år. Den skal legges til Grimstad.

– Vi ble enige om å legge konferansen til universitetet i Grimstad. Utstyret ligger der og vi har lokalene som trengs. Da får vi også flyttet store simuleringsøvelser inn på universitetet. Dette er starten på et samarbeid vi ønsker å utvikle videre, sier Berg.

universitetets øvingsdukke 3G SimMan.

«3G SimMan» holder vanligvis til på universitetets campus i Grimstad, men er her på besøk i sykehusets nye øvingssenter i kjelleren på Sørlandet sykehus Kristiansand. 

Se også NRK Sørlandets reportasje

Tekst og foto: Morten Rosenvinge