Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Et eksempel til etterfølgelse

Universitetet i Agders utdanningspris for 2020 går til doktorgradsspesialiseringen i informasjonssystemer. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er første gang i UiAs historie at et studietilbud på doktorgradsnivå er nominert til prisen. Doktorgradsspesialiseringen i informasjonssystemer tilhører Fakultet for samfunnsvitenskap, og er ledet av professor Bjørn Erik Munkvold.

– Vi visste at vi var kandidater til prisen, men det var uventet og svært hyggelig å vinne, sier professoren selv.

I begrunnelsen fremheves blant annet den helhetlige og systematiske tenkningen som preger doktorgradsprogrammet.

– Prisutvalget mener at ph.d.-spesialiseringen i informasjonssystemer er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide systematisk og strategisk med ph.d.-utdanning. Utvalget ønsker å trekke spesialiseringen fram som et eksempel til etterfølgelse, står det i begrunnelsen.

Her kan du lese mer om Utdanningsprisen ved UiA.

Godt læringsmiljø

Et doktorgradsløp kan være svært krevende, og læringsmiljøet har mye å si. Dette har vinnerne av Utdanningsprisen jobbet mye med, og effektene kan ses gjennom mange fullførte doktorgrader og få forsinkelser. Tilbakemeldingene fra doktorgradskandidatene er at de opplever seg sett og inkludert i det faglige miljøet. 

Bilde av profesor Bjørn Erik Munkvold.

Professor Bjørn Erik Munkvold leder doktogradsspesialiseringen i informasjonssystemer ved UiA.

– Vi startet med doktorgradsutdanning i 2009, så vi var tidlig ute på UiA. Vi har hele tiden vært bevisst på å inkludere doktorgradskandidatene i fagmiljøet så godt som mulig. Vi behandler dem som kolleger, og gir dem mulighet til å delta i alle faglige aktiviteter. Vår doktorgradsspesialisering er et flaggskip i forskningsaktiviteten ved instituttet vårt, og vi har gått aktivt inn for å bygge opp rundt dette, sier Munkvold.

Prisutvalget vektlegger spesielt oppfølgingen som doktorgradskandidatene får i sin begrunnelse.

God veiledning

– Veilederne på spesialiseringen framstår som tilgjengelige og dedikerte. Kandidatene opplever tett og god oppfølging. Samtlige veiledere har veilederopplæring, og flere tar også oppfølgingskurs i veiledning, sier viserektor Morten Brekke, som er med i juryen for Utdanningsprisen.

22 personer har tatt doktorgrad gjennom programmet, og nummer 23 skal disputere i januar. 10 av de 22 som har disputert er kvinner, som gir en kvinneandel på nesten 45 prosent.

– Det er litt spesielt at vi har klart å få en så god kjønnsbalanse innenfor et IT-relatert fag. Nå har vi ni kandidater som er i gang, og åtte av dem er kvinner. Mange av våre kandidater har hatt ekstern finansiering, og en stor del av de som har fullført har gjort det på normert tid, sier Munkvold.

Savner nettverksbygging

Prisen består av 100.000 kroner, som skal gå til videreutvikling av doktorgradsspesialiseringen. Første steget blir å hjelpe kandidatene som er i gang med å fullføre, midt i en pandemi.

– Både kandidater og veiledere savner fælt muligheten til å reise på konferanser for å bygge og vedlikeholde nettverk. Videre ønsker vi å lære av andre miljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har funnet en form som fungerer, men ønsker å hente ut god praksis fra andre programmer også, sier Munkvold.