Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Et av universitetets mest eksotiske studier

«Religionsstudier i Asia» ledes av førstelektor Levi Eidhamar og foregår i Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kambodsja, Thailand og Sri Lanka.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Introduksjon til buddhistisk meditasjon ved en av Sri Lankas mest kjente munker.

Introduksjon til buddhistisk meditasjon ved en av Sri Lankas mest kjente munker.

Noen av studentene på besøk i Statsmoskeen i Malaysia. Det er ikke uvanlig at noen av studentene har med seg barn. Slik er det også i år.

Noen av studentene på besøk i Statsmoskeen i Malaysia. Det er ikke uvanlig at noen av studentene har med seg barn. Slik er det også i år.

Disse landene i Asia har et meget rikt religiøst mangfold. Noe tilsvarende finnes ikke andre steder på kloden.

– Studentene har gitt svært gode evalueringer, sier Levi Eidhamar. - De opplever at møtet med det religiøse mangfoldet gir stort faglig utbytte. Studier innen fag som idrett og biologi kan ikke begrenses til et bibliotek. Det samme gjelder studiet av religion. Studentene forteller at de har opplevd faget i praksis, og har fått konkret innsyn som de kan bruke i undervisningen. De har fått kulturforståelse og lært en del av verden å kjenne.

I snitt er det rundt 30 studenter hvert vårsemester som tar «Religionsstudier i Asia». Den største gruppen tar det som en del av lærerutdanningen, så er det bachelor i religion, dernest noen studenter fra utviklingsstudiet.

Hjemmebesøk hos Vimal Kumar, Penang.

Hjemmebesøk hos Vimal Kumar, Penang.

– Den viktigste målsettingen for Asia-studiet er nærhet til mennesker og religion som levd liv. Religion dreier seg om mennesker – om deres tro, ritualer og moral, sier Eidhamar.

Dette er et viktig fokus i pensumlitteratur og forelesninger. Religionsstudiet legger derfor opp til at studentene kommer ut i felten og møter mennesker som representanter for det religiøse mangfoldet.

Hvorfor akkurat Sørøst-Asia?

– Disse landene er et av områdene på kloden hvor det religiøse mangfoldet er størst. Der har tilhengere av de fire store verdensreligionene levd sammen i fred og harmoni i mange hundre år. Og der har religionene helt opp til vår tid vært en medvirkende årsak til blodige kriger. Forholdet mellom etnisitet og religion, mellom majoritet og minoritet, mellom styring og frihet utspiller seg forskjellig fra sted til sted.

Levi Eidhamar reiste med første kull religionsstudenter til Asia i 2004. Her på besøk i et munkekloster.

Levi Eidhamar reiste med første kull religionsstudenter til Asia i 2004. Her på besøk i et munkekloster.

Det er lærere fra UiA har hovedansvaret for forelesningene, men studentene møter også folk fra asiatiske universiteter og representanter for religionene selv. Samtidsperspektivet dominerer, men stoffet settes også i en historisk ramme. Flere ekskursjoner går til historiske templer, klostre og dagobaer . Ut fra dette trekkes de historiske linjene opp til vår tid.

Siden de fleste skal benytte kunnskapene i Norge, skal studentene også bli kjent med det religiøse mangfoldet her i landet. Forholdet mellom religionene slik de leves i henholdsvis Asia og Norge, står i fokus. Hva skjer med religioner som islam, hinduisme og buddhisme når de plantes i norsk jord?

Vimal Kumar er fast foreleser om den hinduistiske thaipusamfeiringen hvor man piercer seg med kroker. Det er en praksis han selv har opplevd på siden han var ett år gammel. Da fikk han sin første nål i pannen.

Vimal Kumar er fast foreleser om den hinduistiske thaipusamfeiringen hvor man piercer seg med kroker. Det er en praksis han selv har opplevd på siden han var ett år gammel. Da fikk han sin første nål i pannen.

Religionsstudier i Asia siden 2004

Levi Eidhamar er nå ute med studentkull nummer tolv. Det første kullet ble tatt opp våren 2004 som et samarbeid mellom Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Bergen la ned sitt Asia-studie fra og med vårsemesteret 2009. Det betyr at studiet nå bare gjennomføres i regi av Universitetet i Agder.

Til å begynne med var studiet i sin helhet lagt til Sri Lanka. Bakgrunnen var Eidhamars tidligere erfaringer fra dette landet. Der har alle de fire store verdensreligionene satt sitt preg på samfunn og politikk gjennom fem hundre år, noe som gjør landet svært velegnet for religionsstudier.

Måltid i muslimsk hjem, Sri Lanka.

Måltid i muslimsk hjem, Sri Lanka.

Etter at tre kull hadde fullført, satte borgerkrigen på Sri Lanka en stopp for virksomheten der. Som en kriseløsning ble studieopplegget flyttet til Malaysia, Thailand og Laos i 2007. Senere kom Indonesia, Kambodsja og Vietnam inn. Etter at krigen på Sri Lanka var slutt, er landet blitt tatt inn i programmet igjen.

En student omfavnes av entusiastiske barn på en koranskole på Bali i Indonesia.

En student omfavnes av entusiastiske barn på en koranskole på Bali i Indonesia.

Kriseløsningen fra 2007 har vist seg å medføre en berikelse for studiet. Når Sri Lanka nå er tilbake, er målet å samle den delen av opplegget det er høstet best erfaringer med fra fem ulike land.

Undervisningen foregår følgende steder:

  • Malaysia: Kuala Lumpur, Langkawi, Penang, Pulau Perhentian Kecil
  • Sri Lanka: Negombo, Anuradhapura, Sigriya, Kandy, Kataragama, Unawatuna, Adams Peak
  • Vietnam: Ho Chi Minh City
  • Kambodsja: Siem Reap, Phnom Penh
  • Thailand: Chiang Mai, Bangkok
  • Indonesia: Bali og Gili Trawangan på Lombok

 

Tekst: Olav Breen

Foto: Levi Eidhamar

Opplegget i KR-201 "Østlig religion i vår tid - kompendium 4" må følges - eller skal nye ting inn? Levi Eidhamar oppdaterer i alle fall kunnskapene i eksotiske omgivelser.

Opplegget i KR-201 "Østlig religion i vår tid - kompendium 4" må følges - eller skal nye ting inn? Levi Eidhamar oppdaterer i alle fall kunnskapene i eksotiske omgivelser.

Munker i Unawatuna, Sri Lanka

Munker i Unawatuna, Sri Lanka