0
Hopp til hovedinnhold

Erik Lunde til Universitetet i Agder

Erik Lunde er tilsatt som ny seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Den allsidige politikeren, forfatteren og teologen skal primært arbeide med kommunikasjon og samfunnskontakt ved
universitetet.

Erik Lunde er tilsatt som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. (Foto: KrF)

Erik Lunde er tilsatt som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. (Foto: KrF)

Lunde er i dag gruppeleder for Kristelig Folkeparti i Oslo Bystyre, hvor han har vært folkevalgt siden 2011.

Han har tidligere vært informasjonssjef i KrF, og arbeidet som både informasjonsrådgiver og politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe. Lunde har vært i miljøstiftelsen Zero, hvor han både var internasjonal rådgiver og politisk rådgiver innen fornybar energi. Han har også utgitt flere bøker.

- Jeg gleder meg til å bli en del av Universitet i Agder. UiA er en motor i landsdelen og er som institusjon viktig for hele landet. Satsing på høyere utdanning og forskning er avgjørende i et samfunn som er under stor omstilling. Derfor er det både spennende og meningsfylt å jobbe for å styrke Universitetet i Agders kontakt og posisjon inn mot både lokalsamfunnene på
Sørlandet og nasjonale aktører, sier Erik Lunde.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ser frem til at Erik Lunde starter arbeidet for Universitetet i Agder.

- Erik har en variert erfaringsbakgrunn og er en kunnskapsrik person som jeg ser frem til å samarbeide med. Hans erfaring fra politikken og hans brede kontaktnett vil bli viktig for å fortsette den gode utviklingen vi har ved Universitetet i Agder. Han vil både synliggjøre og tydeliggjøre vår samfunnsrolle og jeg er sikker på at Erik Lunde vil bidra til å videreutvikle universitetet, sier Seunn Smith-Tønnessen.

Også kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ser frem til samarbeidet med Erik Lunde.

- Jeg kjenner Erik Lunde som en balansert, reflektert og ryddig person, som har et godt strategisk blikk og gode samarbeidsevner. Han vil bidra til å styrke vår samfunnskontakt og vårt samarbeid med politiske myndigheter. Med sin bakgrunn fra miljøbevegelsen vil han også bidra til å identifisere fremtidsrettede løsninger og prosjekter for vårt universitet, sier Paal Pedersen.

Erik Lunde er i dag folkevalgt i Oslo bystyre, et verv han formelt trer ut av etter høstens valg. Han tiltrer stillingen ved UiA i august.

Lunde erstatter Øystein Djupedal, som i mars 2019 gikk over til stillingen som ny regiondirektør i Husbanken Sør.