Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Endringsverktøy for ledere i ny videreutdanning

UiA tilbyr en ny lederutdanning i digital transformasjon. Samarbeid med IKT- og teknologimiljøer sikrer relevante tilbud som arbeidslivet trenger, og leder frem til mastergrad i digitalisering.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjon: Colourbox)

Endringsverktøy - digital transformasjon (Illustrasjon: Colourbox)

Skal bedrifter og virksomheter lykkes med digitalisering, handler det om mer enn å digitalisere dagens tjenester og prosesser. Digital transformasjon krever å tenke nytt og løse oppgaver på nye måter – godt forankret i ledelsen.

- Jeg tror det er viktig at bedriftene tar i bruk nye digitale verktøy for å utvikle seg og overleve på sikt, sier Tom Fidjeland, administrerende direktør i GCE NODE.

Tom Fidjeland, Direktør i GCE NODE mener det er behov for mer kompetanse på digital transformasjon. (Foto: Privat)

Tom Fidjeland (Foto: Privat)

UiA tilbyr fra høsten en ny Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Tilbudet er utviklet i samarbeid med næringsklyngene GCE NODE og Digin, det interkommunale selskapet IKT Agder, interesserorganisasjonen IKT Norge, og konsulentselskapet Knowit Sør.

Målet er å skape et tilbud som treffer behovet i arbeidslivet. Studietilbudet består av fire moduler hvor du kan velge om du tar ett eller flere emner. Fra høsten 2023 er det planlagt oppstart av en Executive master i digitalisering ved UiA, hvor en kan søke om å få innpasset emnene. 

Behov for kompetanse

- Vi har lenge snakket om mulighetene digitalisering gir. Det er likevel få bedrifter som har konkretisert hva dette betyr. Vi trenger kompetanse på hvordan man strategisk bruker og får verdi ut av data, sier Fidjeland. 

Sentrale tema for de fire modulene er strategisk bruk av IKT, digitalisering og bærekraft, data science og prosessledelse. Studiet retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor.

Professor og fagansvarlig Dag Håkon Olsen ønsker å ruste ledere til å møte digitale endringsprosesser.

Dag Håkon Olsen

Professor og fagansvarlig Dag Håkon Olsen, ved Fakultet for samfunnsvitenskap, er opptatt av at ledere rustes til å sitte i førersetet i endringsprosessene.

- Digitaliseringsarbeid må være forankret i ledelsen. Det handler om evnen til å tenke nye forretningsmodeller og å utvikle bedre og nye tjenester, og til å skape motivasjon og involvering hos de ansatte underveis. De som er gode på endringsledelse får mye bedre effekter og gevinster i digitaliseringsarbeidet, sier Olsen.

Relevans er avgjørende

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet er en suksessfaktor for å utvikle studier som treffer behov. Institutt for informasjonssystemer har gjennom sitt Partnerprogram og kontakt med ulike bedrifter sørget for at veien til arbeidslivet er kort.

-  Bedriftene gir oss viktige tilbakemeldinger på deres behov. Ansatte i partnerbedriftene vil også være studenter på disse tilbudene, og vil kunne hjelpe oss å justere innhold og ta pulsen på hvor relevante vi er, sier Olsen.

Som en av UiAs samarbeidspartnere, er IKT Agder opptatt av at koblingen mellom akademia og arbeidslivet må være tett for å lykkes.

- Relevansen i studietilbudet er avgjørende. Det er viktig at vi som jobber i bransjen kan være med å si noe om innhold og relevans. Endringene innen digitalisering skjer raskt, og vi er glade for å bidra til at tilbudene treffer, sier leder for kommunekontakt i IKT Agder, Thomas Henriksen.

Anvendbar videreutdanning

Thomas Henriksen, leder for kommunekontakt i IKT Agder håper samarbeid med UiA bidrar til å sikre relevans i videreutdanningen. (Foto: Privat)

Thomas Henriksen (Foto: Privat)

Digital transformasjonsledelse gir studentene mulighet til å konkretisere det store feltet som digitalisering er, og se på hva det betyr for egen virksomhet.

- Det er viktig at lederne ser hva de trenger for å iverksette digitaliseringsprosesser. Det er også viktig å ta de store begrepene litt ned og gjøre innholdet konkret – slik at man ser nytten av endringer og nye måter å jobbe på, sier Henriksen.

UiA har som mål at studiet legger opp til nettopp dette.

- Vi vil at studentene skal bruke egen erfaring til å se hvordan teknologi gir nye måter å løse oppgaver på. Gjennom studiumet skal vi bidra til at ledere kan innovere sine produkter og tjenester. De skal få en forståelse av hvor man begynner og hvordan man går frem, sier Olsen.

 

Den første modulen, Strategisk bruk av IKT, er nå åpen for søking. Søknadsfrist er 15. august.