Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elin Thygesen skal lede Senter for e-helse

Senteret er kjent for tverrfaglig samskaping innen e-helse og velferdsteknologi. Thygesen starter i lederjobben den 1. august.

Foto av Elin Thygesen
Professor Elin Thygesen tar over jobben som leder av Senter for e-helse på Universitetet i Agder fra 1. august.

Senter for e-helse er et prioritert forskningssenter ved Universitetet i Agder (UiA). Der jobber de med å sikre befolkningen god helse og en aktiv alderdom gjennom velferdsteknologi.

Fra 1. august 2022 tar professor Elin Thygesen fra Institutt for helse- og sykepleievitenskap over jobben som faglig leder for senteret.

– Jeg ser frem til å starte. E-helse er et svært viktig felt, og vi er et godt team på senteret. Perioden som prioritert forskningssenter har bidratt til å styrke miljøet ytterligere med flere rekrutteringsstillinger og professor II-stillinger, sier Thygesen.

Tverrfaglig og samskapende

Thygesen tar over stillingen som leder for senteret fra professor Margunn Aanestad, som har vært leder siden våren 2020.

– Det er krevende å ta over stillingen til en nasjonal kapasitet som Margunn, som har bidratt med både kompetansen sin og nettverket sitt. Men vi har en avtale om overlapping som sikrer kontinuitet i arbeidet, sier Thygesen.

Ved senteret jobber fem fakulteter på UiA sammen på tvers av fagområder. Men senteret driver også aktiv samskaping med næringsliv, det offentlige, og dem som faktisk bruker tjenestene. Et ph.d.-kurs i samskaping og brukerinvolvering er under utvikling ved senteret.

– Vi jobber med komplekse samfunnsutfordringer, og for å sikre gode løsninger så må vi jobbe sammen med brukerne, sier Thygesen.

Hun ledet det nylig avsluttede prosjektet InnArbeid, som tar i bruk ny teknologi for å hjelpe personer med utviklingshemming ut i arbeidslivet. I prosjektet spilte brukerne en stor rolle i utviklingen av løsningen.

Jobber videre med nye teknologier

Thygesen var ferdig utdannet sykepleier i 1987, og ble ansatt ved UiA (den gangen det het Høyskolen i Agder) som høyskolelektor i 1992. Hun tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 2010 på temaet «Subjective health and coping in care-dependent old persons living at home».

Tidligere har Thygesen forsket på teknologistøtte i samhandling, telemedisin til personer med kroniske lidelser, og velferdsteknologi for trygghet og mestring. I det siste har jobbet mer med brukerinvolvering og digital inklusjon.

Hun sier at Senter for e-helse nå jobber mer med pasientsentrerte, forebyggende og integrerte tjenester.

– I tillegg til forskning på ulike digitale helsetjenester ønsker vi å jobbe videre med nye teknologier som virtuell og utvidet virkelighet. Vi har også planer om å jobbe mer med pasientgenerert helseinformasjon, altså informasjon som kommer fra ulike typer smartteknologi, sier Thygesen.