0
Hopp til hovedinnhold

Elever er medforskere på e-helse

I et nytt prosjekt har elever ved videregående skoler i Kristiansand vært med å forske ved Senter for e-helse ved Universitetet i Agder. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Anders Holmene Brueland, Sigve Hovden og Martin Wulf Gerdes, foto
Elev Anders Holmene Brueland (t.h.) fra Kvadraturen skolesenter spiller rollespill på Senter for e-helse på Universitetet i Agder. I midten medelev Sigve Hovden, til høyre universitetslektor Martin Wulf Gerdes.

Torsdag 7. februar besøkte en gruppe elever Senter for e-helse på universitetets Campus Grimstad for å presentere forskningen sin.

Elevene, som kom fra programfag-klassen Teknologi og Forskning på Kvadraturen Skolesenter, hadde gjennomført en undersøkelse om ungdommers tanker rundt e-helse, bruk av sosiale medier, og hvordan de forholder seg til helsetilbudet på nett.

Viktigheten av personvern

– Det har vært et krevende prosjekt med mye tall og resultater, men når vi står klar med sluttresultatet må jeg si at det absolutt har vært verd jobben, sier Anders Holmene Brueland.

Han er elev ved Kvadraturen skolesenter, og forteller at han gjennom arbeidet har fått erfare hvor komplekst et forskningsarbeid kan være, og hvor mye arbeid som faktisk ligger bak.

En stor del av forberedelsene til prosjektet gikk med å lære mer om personvern, forteller Brueland.

– Dette var noe jeg hadde god kjennskap til fra før, men jeg ble overrasket over hvor mye det er å tenke på i en slik undersøkelse. Spesielt med tanke på å ivareta andres personvern, sier han.

Nyttig for forskerne

Andreas Prinz, foto

Professor Andreas Prinz, leder ved Senter for e-helse på Universitetet i Agder.

I løpet av 2018 har fire grupper med elever fra ulike skoler i Kristiansand deltatt i prosjektet ved Senter for e-helse.

Prosjektet er del av PROFORSK-programmet fra Norges forskningsråd, som skal øke forståelsen for forskningens betydning i samfunnet og bidra til økt interesse for forskning blant barn og unge. Programmet skal bidra til å vise barn og unge forskning som en mulig karriere.

Forskningsleder ved Senter for e-helse, Andreas Prinz, sier han er godt fornøyd med elevenes arbeid.

– De har vært veldig interesserte, og kommet med innspill hele veien. De har samlet inn kvantitative data og levert gode resultater. Men de kommer også med tilleggsopplysninger, slik som hvorfor ungdom ikke bruker den og den teknologien eller nettsiden. Det er viktig informasjon for oss å ha i videre arbeid, sier Prinz.

Rollespill om tjenesteutvikling

Senter for e-helse jobber med teknologisk utvikling av helse- og omsorgstjenester, hvor samskaping med brukere står sentralt.

– Målet er at elevene skal forstå kompleksiteten i e-helse, og hvor viktig det er med kompetanse og forskning på dette feltet, sier Prinz.

I tillegg til å gjennomføre spørreundersøkelser, har elevene besøkt Senter for e-helse for å lære mer om hvordan de jobber. Det innebærer blant annet rollespill om tjenesteutvikling, hvor grupper av elever bytter på å spille ut og observere virkelighetsnære situasjoner.

– Etterpå samles vi og diskuterer hva som fungerte og ikke fungerte. Må vi endre på tjenesten, eller på teknologien som blir brukt? Dette gjør at elevene forstår hvordan teknologi og tjenesteutvikling fungerer i praksis, sier Prinz.

Lite kjent blant ungdom

Anders Holmene Brueland, eleven fra Kvadraturen skolesenter, mener det har vært en interessant opplevelse å være med på prosjektet.

– Det er imponerende å se hvordan avdelingen er bygd opp, og at et slik tilbud eksisterer. Det som ga det største inntrykket må være den simulerte sykehusavdelingen, og teknologien de har tilgang på, sier han.

Han var allerede klar over at det eksisterer flere tilbud innen e-helse for ungdom som ung.no og Helsesista, men sier han ikke visste i hvilken grad de ble benyttet.

– Det som var nytt for meg var i hvor liten grad e-helse tilbud er kjent for ungdom, selv om vi i dag omgir oss med teknologi 24/7, sier han.