Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eirik er UiAs første studentombud

UiA-studentene har fått sitt eget ombud. Eirik Andreassen Mo er uavhengig, har taushetsplikt og rapporterer direkte til universitetsstyret.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eirik Andreassen Mo

STUDENTENES OMBUD: Eirik Andreassen Mo er UiA-studentenes egen bistandsperson. Han hjelper dem med å finne veien og ivareta rettighetene sine.

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Det er en interessant og veldig spennende oppgave, sier Eirik Andreassen Mo. Han kommer til stillingen fra NAV i Arendal, og har også tidligere arbeidet som jurist i Forbrukerrådet. Utdanningen sin har han fra rettsvitenskapsstudiet ved UiA og påfølgende mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Se nettsiden til studentombudet ved UiA!

12 000 studenter

Foreløpig går Eirik rundt på en ganske så stille campus. Han begynte 26. juni og bruker sommeren til å sette seg godt inn i universitetets regler og reglementer. Men 14. august braker det løs. Da starter studieåret igjen og over 12 000 studenter begynner på UiAs to campuser i Kristiansand og i Grimstad.

– Jobben min blir da å bidra til at rettssikkerheten til studentene blir ivaretatt; at de får det de blir lovet og behandlet slik de skal. Jeg er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp i deres studiesituasjon. Og jeg har taushetsplikt, sier han.

Læringsmiljø og mobbing

Eirik Andreassen Mo forteller at noen av områdene han skal jobbe med som studentombud ved UiA er:

  • læringsmiljøet, blant annet på lesesaler
  • uoversiktlige regelverk
  • studenters rettigheter og plikter
  • mobbing og varsling av kritikkverdige forhold

– Men jeg skal ikke ta over jobben til de andre enhetene ved universitetet. Mitt mandat er å være en nøytral rådgiver som kan se en sak fra studentens ståsted i møte med det store, profesjonelle universitetet, forklarer han. 

Se hele mandatet til studentombudet

Ordningen med studentombud er relativt nytt i Norge. Universitetet i Oslo var først ute, i 2013. Deretter fulgte Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen. Som UiA innfører også NTNU ordningen i år.

Ingen saker ennå

Eirik Andreassen Mo forteller at stillingen hans ikke er opprettet med bakgrunn i mistanker om at studentene ved UiA blir dårlig behandlet. Snarere tvert imot. Stillingen er opprettet for å forsikre seg om at studentenes rettigheter blir ivaretatt best mulig. Litt som etter føre-var-prinsippet.

Når det gjelder eventuelle saker som det kan være aktuelt å følge opp på UiA, har det nye studentombudet naturlig nok ingen å vise til nå i dag - ingen saker er kommet inn ennå.  Men han oppfordrer alle studenter som har behov for råd og hjelp i saker knyttet til sin studiesituasjon til å ta kontakt. Dersom han som studentombud ikke kan bistå i saken, vil han henvise studentene til riktig instans.