0
Hopp til hovedinnhold

Eirik er UiAs første studentombud

UiA-studentene har fått sitt eget ombud. Eirik Andreassen Mo er uavhengig, har taushetsplikt og rapporterer direkte til universitetsstyret.

Eirik Andreassen Mo

STUDENTENES OMBUD: Eirik Andreassen Mo er UiA-studentenes egen bistandsperson. Han hjelper dem med å finne veien og ivareta rettighetene sine.

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Det er en interessant og veldig spennende oppgave, sier Eirik Andreassen Mo. Han kommer til stillingen fra NAV i Arendal, og har også tidligere arbeidet som jurist i Forbrukerrådet. Utdanningen sin har han fra rettsvitenskapsstudiet ved UiA og påfølgende mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Se nettsiden til studentombudet ved UiA!

12 000 studenter

Foreløpig går Eirik rundt på en ganske så stille campus. Han begynte 26. juni og bruker sommeren til å sette seg godt inn i universitetets regler og reglementer. Men 14. august braker det løs. Da starter studieåret igjen og over 12 000 studenter begynner på UiAs to campuser i Kristiansand og i Grimstad.

– Jobben min blir da å bidra til at rettssikkerheten til studentene blir ivaretatt; at de får det de blir lovet og behandlet slik de skal. Jeg er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp i deres studiesituasjon. Og jeg har taushetsplikt, sier han.

Læringsmiljø og mobbing

Eirik Andreassen Mo forteller at noen av områdene han skal jobbe med som studentombud ved UiA er:

  • læringsmiljøet, blant annet på lesesaler
  • uoversiktlige regelverk
  • studenters rettigheter og plikter
  • mobbing og varsling av kritikkverdige forhold

– Men jeg skal ikke ta over jobben til de andre enhetene ved universitetet. Mitt mandat er å være en nøytral rådgiver som kan se en sak fra studentens ståsted i møte med det store, profesjonelle universitetet, forklarer han. 

Se hele mandatet til studentombudet

Ordningen med studentombud er relativt nytt i Norge. Universitetet i Oslo var først ute, i 2013. Deretter fulgte Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen. Som UiA innfører også NTNU ordningen i år.

Ingen saker ennå

Eirik Andreassen Mo forteller at stillingen hans ikke er opprettet med bakgrunn i mistanker om at studentene ved UiA blir dårlig behandlet. Snarere tvert imot. Stillingen er opprettet for å forsikre seg om at studentenes rettigheter blir ivaretatt best mulig. Litt som etter føre-var-prinsippet.

Når det gjelder eventuelle saker som det kan være aktuelt å følge opp på UiA, har det nye studentombudet naturlig nok ingen å vise til nå i dag - ingen saker er kommet inn ennå.  Men han oppfordrer alle studenter som har behov for råd og hjelp i saker knyttet til sin studiesituasjon til å ta kontakt. Dersom han som studentombud ikke kan bistå i saken, vil han henvise studentene til riktig instans. 

Send studiet på mail