Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Dreining i oljeleverandørindustrien

Offshore-industrien er på jakt etter løsninger som kan effektivisere driften og gjøre den mer miljøvennlig. Witold Pawlus fra Universitetet i Agder (UiA) har levert ny kunnskap om bruk av mekanikk, elektronikk og datateknologi for offshore-utstyr. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Witold Pawlus disputerte 1. desember på en avhandling innen mekatronikk. Doktorgradskandidaten jobber nå som teknisk leder av Norwegian Motion-Laboratory på UiA. (Foto: Privat)

Witold Pawlus disputerte 1. desember på en avhandling innen mekatronikk. Doktorgradskandidaten jobber nå som teknisk leder av Norwegian Motion-Laboratory på UiA. (Foto: Privat)

– Jeg har blant annet sett på hvordan elektriske motorer kan erstatte eller supplere hydraulikk i rørhåndteringsmaskiner og andre installasjoner som skal stå på borerigger i Nordsjøen, sier Witold Pawlus.

Han er nærings-ph.d. ved UiA og disputerer i disse dager med en doktoravhandling som er finansiert av Forskningsrådet i perioden 2013-2016. I samme periode var han ansatt i en 50 prosents forskerstilling hos MHWirth, som er leverandør av utstyr og tjenester til olje- og gassektoren.

Optimalisert drivverk

Pawlus har gjennomført fire ulike forskningsprosjekter i løpet av doktorgradsperioden. Grovt sagt dreier alle prosjektene seg om elektriske motorer (og motorenes drivere) og andre utfordringer knyttet til offshore-utstyr. Han har blant annet utviklet en metode som gjør det enklere å velge deler tilpasset motorens yteevne.

– I dag ender man ofte opp med for store deler. Jeg har arbeidet med motorkarakteristikker og laget et system som gjør det lettere å velge en optimal motordrift til de ulike operasjonene. Systemet kan også brukes av andre enn aktører innen offshoreindustrien, sier Pawlus.

Metoden er utviklet i samarbeid med Automatic Control Laboratory i Sveits, hvor Pawlus var gjesteforsker i 2015.

Den største delen av doktorgradsarbeidet hans har dreid seg om å finne ut hvordan elektriske motorer kan erstatte noe av det tradisjonelle hydrauliske utstyret på riggene i Nordsjøen. Akkurat det har det også vært viktig for MHWirth å få svar på. 

Supplerer hydraulikken

– Det har vært en dreining i markedet mot robotisering og automatisering, og da ble det også aktuelt for oss å utvikle styringssystemer for elektriske motorer istedenfor hydraulikk, sier Søren Øydna, senioringeniør i MHWirth.

Automatiske kraner og rørhåndteringssystemer er lettere å kontrollere med elektriske motorer.

– I tillegg er det mer miljøvennlig fordi elektriske motorer er mer effektive enn ved hydraulisk drift.

MHWirth har laget en ny rørhåndteringsmaskin som har elektrisk drift istedenfor tradisjonelle hydrauliske motorer. Maskinen er ferdig bygd og testet, og er nå under installering på et boredekk. Witold er en del av teamet som har jobbet fram den nye maskinen.

– Utviklingsprosjekter i leverandørbransjen går gjerne over flere år og involverer flere avdelinger og mange ingeniører. For oss er det viktig å samarbeide med forskere fra universitetet. Det hever vår egen kompetanse og synliggjør forsknings- og utviklingsarbeidet vårt på flere arenaer, sier Øydna, og viser til at samarbeidsprosjektene mellom UiAs nærings-ph.d. Witold Pawlus og MHWirth er presentert både på oljemesser og vitenskapelige konferanser.

Les mer i avhandlingen til Witold Pawlus, Design and Analysis of Electric Powertrains for Offshore Drilling Applications.