0
Hopp til hovedinnhold

Disse internasjonale studentene kom seg til Norge

Koronasituasjonen har forrykket planene til mange internasjonale studenter. På tross av dette startet mer enn 60 studenter sine studier ved Universitetet i Agder i høst.

Alisha Mahtani-Williams, foto
Alisha Mahtani-Williams, administrasjonsassistent ved Internasjonalt kontor for utdanning ved UiA, ga en omvisning på campus til de internasjonale gradsstudentene Helia Sadeghianfar og Amir Kolivand.
Nikita Tsepova, foto

Nikita Tsepova er en av de internasjonale studentene som kom til Norge dette semesteret for å studere ved UiA.

Nikita Tsepova fra Murmansk og Russland har startet på bachelorprogrammet i engelsk. Hun sier hun opplevde en rekke tilbakeslag før hun endelig kunne krysse grensen til Norge.

– Jeg strevde med å få til banktransaksjoner, og passet mitt forsvant bare dager før jeg skulle sette meg på flyet fra Kirkenes til Oslo. Den eneste måten jeg fikk lov til å krysse grensen på var med sykkel, så jeg måtte kjøpe meg en rett før avreise, sier Nikita Tsepova.

– Straks jeg kom til Norge syntes alt å falle på plass, sier hun.

Koronautbruddet har hatt stor innvirkning på høyere utdanning. Internasjonale studenter verden over er blitt hardt rammet av pandemien. Stengte universiteter, reiserestriksjoner og karantenetiltak har gjort det å studere utenlands utfordrende og uforutsigbart.

I vårsemesteret ble utvekslingsstudenter ved Universitetet i Agder (UiA) oppfordret til å reise tilbake til sine hjemland. Flertallet av de utenlandske gradsstudentene fortsatte studiene sine digitalt i likhet med norske studenter.

For studenter som hadde søkt på UiA like før koronakrisen var det ikke klart om de ville få mulighet til å delta på forelesninger på høsten, selv etter at tilbud om opptak var blitt sendt. Det var først da myndighetene lettet på reiserestriksjonene for studenter 1. juli at de kunne begynne å planlegge innreise til Norge.

– Internasjonale studenter har levd med mye usikkerhet. De har møtt stengte grenser og begrensede flyavganger, måttet velge mellom digitale studietilbud og forelesninger på campus, hatt vanskeligheter med å nå frem hos Utlendingsdirektoratet for å søke studentvisum og å forholde seg til forsinkede prosesser og karanteneregler, sier Odd Harald Reme, internasjonal koordinator ved Internasjonalt kontor for utdanning på UiA.

Ulike opplevelser og erfaringer

I alt har 38 internasjonale studenter fra 21 land kommet til Norge for å delta på fysiske forelesninger ved UiA dette semesteret. I tillegg deltar 24 studenter digitalt og forventes å ankomme landet i januar 2021.

Amir Kolivand, foto

Amir Kolivand, student på masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging, er positiv til overgangen til Norge og studiene ved UiA.

For Amir Kolivand, som kommer fra Teheran i Iran og tar masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging, var veien hit krevende men verdt det.

– Jeg forklarte min situasjon for UiA og var ofte i kontakt for å diskutere veien videre. Da søknadssentrene i Iran gjenåpnet, kunne jeg begynne å planlegge reisen til Norge. Alt gikk etter planen, forteller han.

Kolivand ankom Norge sammen med en venn, Helia Sadeghianfar, som tar det samme studiet. Begge er positive til flyttingen til Norge og oppstarten ved UiA.

– Kristiansand er en veldig fin by, og det er flott å være så nær på naturen. Jeg var veldig overrasket over været, det har vært varmere enn det jeg hadde forventet, sier Kolivand.

Lettere for EU-studenter

Hannah Löffelmann, foto

Hannah Löffelmann kommer til å delta på forelesningene på campus ved Fakultet for kunstfag. Hun tar masterprogrammet i rytmisk musikk, Music Business and Management.

Hannah Löffelmann fra Berlin, som har begynt på mastergraden i rytmisk musikk (Music Business and Management), hadde det enklere.

– Jeg mottok mye hjelp fra UiA, Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og min egen familie. Da landet åpnet opp for studenter igjen, var det meste på plass, sier Löffelmann.

 – Det var fint å bli kjent med medstudenter og forelesere ved studiestart. Jeg gleder meg til å studere ved UiA, sier hun.

Individuell oppfølging

Internasjonalt kontor for utdanning på UiA har i nært samarbeid med fakultetene og andre avdelinger gjennom hele koronakrisen fulgt opp studentene individuelt, og oppdatert digitale kanaler i samsvar med tiltak iverksatt av norske myndigheter.

– Alle internasjonale studenter ble invitert til oppstartsmøtet ved semesterstart, både digitalt og på campus, sier Reme.

– Vi vil også arrangere et informasjonsmøte i september hvor vi vil snakke om sider ved norsk kultur og væremåte og høre med studentene hvordan det går, forteller han.

I tillegg organiserer Erasmus Student Network (ESN) og Global Lounge ved UiA koronavennlige sosiale treff gjennom hele semesteret.

Er du internasjonal student ved UiA? Følg siden til internasjonale studenter på Facebook.

Studentutveksling våren 2021

Selv om mange studenter reiste hjem i løpet av vårsemesteret og studentutvekslingen i høst ble avlyst, finnes det enkelte unntak.

– Vi har tatt imot tre utvekslingsstudenter dette semesteret, to nordmenn som studerte i Danmark og som allerede hadde flyttet tilbake til Norge, og en dansk student, sier Aase Galteland, seniorrådgiver ved Internasjonalt kontor for utdanning ved UiA.

– Vi håper at vi kan sende og motta utvekslingsstudenter våren 2021. Grensekontroller og andre faktorer vil trolig begrense antallet mulige destinasjoner, og både innkommende og utreisende studenter må være forberedt på hybridløsninger neste år også, sier Galteland.