0
Hopp til hovedinnhold

Disputaser blir digitale

Korona covit-19-viruset skaper problemer også for gjennomføringen av disputaser. Nå åpner imidlertid UiA for å holde digitale disputaser, det vil si at kandidat og opponenter kan gjennomføre prøveforelesning og disputas digitalt.

UiAs første digitale disputas ble holdt 24. september 2009: Fra venstre professor Jose J. Gonzalez (komitéadministrator),  professor Matthias Pätzold som var hovedveileder (med professor Frank Reichert som medveileder), doktorgradskandidat Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León, på skjermen til venstre 2. opponent professor Dongwoo Kim, Hanyang University, SørKorea og 1. opponent førsteamanuensis Néji Youssef, Ecole Supérieure des Communications de Tunis, SUP'COM, Tunisia og disputasleder professor Andreas Prinz. (Arkivfoto)

UiAs første digitale disputas ble holdt 24. september 2009: Fra venstre professor Jose J. Gonzalez (komitéadministrator),  professor Matthias Pätzold som var hovedveileder (med professor Frank Reichert som medveileder), doktorgradskandidat Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León, på skjermen til venstre 2. opponent professor Dongwoo Kim, Hanyang University, SørKorea og 1. opponent førsteamanuensis Néji Youssef, Ecole Supérieure des Communications de Tunis, SUP'COM, Tunisia og disputasleder professor Andreas Prinz. (Arkivfoto)

UiA holdt sin første digitale disputas så tidlig som i 2009 – men det var et unntak fra hovedregelen ut fra helt spesielle omstendigheter. Regelen er at disputasene skal foregå med alle til stede lokalt.

Vurderer gjennomførbarhet

Covit-19-viruset og stengningen av UiAs campuser har også stengt muligheten for å avholde disputaser på vanlig måte.

Universitetsledelsen åpner derfor opp for at disputaser kan foregå digitalt, og ser det som en hovedregel at både prøveforelesning og disputas blir gjennomført. Men først skal det enkelte fakultet med dekanen i spissen vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre disputasen digitalt.

Det er for eksempel viktig å vurdere om kandidaten har nok tilgjengelige ressurser til å kunne forberede prøveforelesningen godt nok, når kandidaten får temaet to uker før disputas.

Alle kan være med

Selve disputasen skal være offentlig. Det betyr at allmennheten skal ha tilgang til disputasen, og det vil de få. I samarbeid med UiAs IT-tjeneste vil det bli opprettet lenke som interesserte kan koble seg på.

  • Lenken vil bli lagt inn på disputas-oppføringene i UiA-kalenderen.

Det blir også anledning til å stille spørsmål til doktorgradskandidaten fra salen – ex auditorio. Slike spørsmål må meldes inn til disputasens leder senest i pausen mellom 1. og 2. opponent, som vanlig praksis er, bortsett fra at nå må spørsmålet stilles på e-post.

  • Lenke til disputasleders e-post vil ligge i UiA-kalenderen.
  • Doktorgradsavhandlingen skal også foreligge i digital versjon som pdf, og denne vil også ligge i UiA-kalender-oppføringen.

- Det er ikke et krav at prøveforelesningen er offentlig, men det er vanlig at den er åpen for publikum. Vi anmoder derfor fakultetene om at publikum også skal kunne følge prøveforelesning via digital plattform, sier UiAs disputas-administrator, seniorrådgiver Øyvind Nystøl i Forskningsadministrativ avdeling.

Når Korona Covit-19-virus-situasjonen er overstått og UiAs campuser åpner igjen, vender også disputasene tilbake til normal prosedyre.

Se også Khrono: Våren for digitale disputaser