Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Frederick Hale om kinesiske jernbanerallare i Ville Vesten

Frederick Hale, født i Minnesota, USA av norsk og samisk avstamning - disputerer for dr. philos-graden ved UiA med en avhandling om kinesiske immigranter som bygde den første transkontinentale jernbanen i USA, ferdig i 1869.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frederick Hale disputerer for dr. philos-graden med en avhandling om kinesiske jernbanearbeidere som bygde den første transkontinentale jernbanen i USA på 1850-1860-tallet. (Foto: Privat)

Frederick Hale disputerer for dr. philos-graden med en avhandling om kinesiske jernbanearbeidere som bygde den første transkontinentale jernbanen i USA på 1850-1860-tallet. (Foto: Privat)

De kinesiske rallarene er lite forsket på av historikerne, samtidig som de fleste av oss har et bilde av dem fra cowboy-filmer og andre ville vesten-filmer, i tillegg til bøker, blader og romaner. Hale setter alt dette inn i sammenheng i avhandlingen  “Chinese builders of the first transcontinental railroad: their historical portrayal in nonfiction and fiction. A study in historical representation”.

Frederick Hale disputerer for dr. philos-graden http://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-ph.d./fri-doktorgrad-dr.philos ved Universitetet i Agder.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Doktoravhandling om kineske rallare i Ville Vesten

Det er velkjent at kinesiske innvandrere spilte en viktig rolle i byggingen av jernbaner i den vestre delen av USA i det 19. århundre, særlig den første transkontinentale linjen som var ferdig i 1869.

Imidlertid er historieskrivningen av dette fenomenet veldig lite utviklet og gjentar seg selv. Da det eksisterer meget få relevante arkivdokumenter, har historikere generelt sett vært tilfredse med å gjengi det de har funnet i tidligere bøker om emnet.

Frederick Hales doktoravhandling er et detaljert studie om denne historieskrivningen og også en analyse av hvordan de kinesiske rallarne har vært kilde til flere romaner, skuespill og barnebøker.

Hans studie utfordrer også påstandene om at immigranter med asiastisk bakgrunn generelt sett har vært beskrevet som svake og umandige.

Disputasfakta:

Visedekan Helje Kringlebotn Sødal ved Fakultet for humaniora og pedagogikk leder disputasen.

Kandidaten: Frederick Hale er født i Minnesota og er av norsk og samisk avstamning. Han fikk bachelorgrad i historie og teologi ved Macalester College i 1969. Deretter fikk han mastergrad i kirkehistorie ved Harvard Universitet i 1971.

Han har vært aktiv i det norske og nordiske forskningsmiljøet i mer enn 30 år og fått finansiell bistand fra Forskningsrådet og andre hold. Han har skrevet en rekke bøker og bidratt med artikler til fagtidskrifter om bl. a. nordisk misjonshistorie i Afrika, norsk og svensk utvandring til Sør-Afrika og Nord-Amerika og norsk litteratur, ikke minst sørlandsdikteren Gabriel Scotts forfatterskap. Frederick Hale har undervist ved Universitetet i Oslo og Beijing International Studies University.

Prøveforelesningene finner sted i Auditorium B2-002, Campus Kristiansand.

Tid for prøveforelesning over oppgitt emne: Tirsdag 17. november 2015 kl. 16.15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The Chinese in the United States: From immigration exclusion to model citizens?”

Tid for prøveforelesning over selvvalgt emne: Tirsdag 17. november 2015 kl. 17.15

Selvvalgt emne for prøveforelesning: Human rights in the People's Republic of China and particularly at Beijing International Studies University”.

 

Disputas finner sted i Auditorium B2-002, Campus Kristiansand

Tid for disputas: Onsdag 18. november 2015 kl 09:15

Tittel på avhandling: “Chinese builders of the first transcontinental railroad: their historical portrayal in nonfiction and fiction. A study in historical representation"

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor David E. Nye, University of Southern Denmark

Annenopponent: Clara Juncker, Ph.D., Dr. Phil University of Southern Denmark

Medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Colin Divall, University of York

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Paul Leer-Salvesen, UiA

Dr. philos-kandidater har ikke veileder i arbeidet med avhandlingen.