Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringskompetanse for skoleledere

Skoleledere kan nå heve sin digitale lederkompetanse. Nytt videreutdanningstilbud ved Universitetet i Agder (UiA) skal bidra til å utvikle bedre digitale skoler.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

illustrasjonsfoto – Aptum – bilde av EVU-masterstudenter
Digitalisering og ledelse er et nytt videreutdanningstilbud for skoleledere. Det blir samlinger på campus Kristiansand og mellom samlingene jobber deltakerne med utviklingsarbeid på egen skole.

UiA har i konkurranse med andre læresteder fått tilslag fra Utdanningsdirektoratet og skal de neste fire årene utdanne skoleledere i digitalisering og ledelse. (søk her)

Linda Hye, foto

Linda Hye er leder for videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

– Vi har tilbudt rektorutdanning ved UiA siden 2015 og har sett at skoleledere trenger påfyll innen digitaliseringsarbeid, sier Linda Hye, leder for videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

Målgruppen for videreutdanningen er skoleledere som har gjennomført Nasjonal rektorutdanning eller andre typer skolelederutdanninger. Hye mener regionen vil nyte godt av at UiA leverer kompetanseheving med mål om å forbedre skolens digitaliseringsarbeid.

– For Agders del er det viktig at vi kan gi denne typen videreutdanning til skoleledere. Sett i lys av lav score på mange levekårsindikatorer, er det avgjørende at vi har gode skoler i regionen, sier Hye.

Den digitale skolen

Skoler og skoleledere møter den digitale hverdagen på mange plan. Strategier, infrastruktur, organisering, kompetanseheving, sikkerhet og kommunikasjon med foresatte er noen av områdene digitaliseringen griper inn i. 

Cathrine Edelhard Tømte, foto

Cathrine Edelhard Tømte ved Institutt for informasjonssystemer, er programansvarlig for videreutdanningen Digitalisering og ledelse.

Skoleledere må i økende grad forholde seg til en digital skolehverdag. Digitalisering og ledelse tar for seg kompleksiteten i digitaliseringen. Forskning viser, at om man skal få med lærerne, er det avgjørende at digitaliseringsarbeidet er forankret i ledelsen, sier professor Cathrine Edelhard Tømte ved Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer.

Tømte er programansvarlig for det nye videreutdanningstilbudet. Hun forsker på bruk av teknologi i skolen, blant annet i samarbeid med Asker kommune. Målet med den nye videreutdanningen er å gi skoleledere nødvendig kompetanse til å løse utfordringer innen digitaliseringsfeltet.

 Digitalisering og ledelse er praksisnært, og skolelederne skal ta tak i reelle utfordringer på egen arbeidsplass. Mellom samlingene jobber deltakerne med utviklingsarbeid på sin skole. Vi tar utgangspunkt i skolens digitale tilstand og modenhet, og ser på muligheter for utvikling ved den enkeltes skole, sier Tømte.

Digitalt utstyr

Tømte erfarer at stadig flere skoler har kommet langt når det gjelder innkjøp av digitalt utstyr. Ved mange skoler har hver elev sin egen digitale enhet. Likevel mener hun det er viktig at ansatte i skolen lærer mer om hvordan verktøyene kan brukes.

– Skoleleder må tilrettelegge for kompetanseutvikling og erfaringsdeling på egen skole. Det er viktig med tid og gode arenaer hvor man klarer å få med alle lærerne; både de ivrige og de som synes dette er litt vanskelig, sier Tømte.

Hun mener også skolene har et et forbedringspotensial i kommunikasjon om digitale verktøy med foreldre og foresatte.

– Vi ønsker gjennom studiet å bidra til at skoleleder kan stå trygt i sin kommunikasjon om hvordan skolen bruker digitale verktøy. Skoleledere må kunne vise hvordan digitalisering bedrer læringsprosessene. Denne oppgaven er viktig i samarbeidet mellom skole og hjem og har ikke blitt prioritert godt nok, sier Tømte.  

Oppstart høsten 2021­­­

Digitalisering og ledelse starter opp første kull høsten 2021. Nye kull starter årlig frem til studieåret 2023/24. Studiet er på deltid, gir 15 studiepoeng og kan innpasses som en del av Master i Ledelse. Linda Hye er opptatt av at UiA tilbyr videreutdanning på et område hvor fagmiljøet er langt fremme.

– Vi satser på Digitalisering og ledelse fordi vi har særlig god kompetanse på digitaliseringsarbeid i skolen. Vi har gode koblinger til vår grunnutdanning og til forskning på feltet. Det er også gøy at vi hevder oss i nasjonalt og leverer i konkurranse med BI, NTNU og Norges Handelshøyskole, sier Hye.

Les mer og søk her: https://www.uia.no/studier/evu/digitalisering-og-ledelse-modulbasert-videreutdanning-for-skoleledere 

Digitalisering og ledelse starter høsten 2021. Søknadsperioden åpner 1. mars. Søknadsfrist er 15. august.