Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Det nye universitetsstyret er i gang

Universitetsstyret har hatt sitt første møte i den nye rektor- og styreperioden.

Universitetsstyret samlet i Mandal

Styret samla seg til eit todagars seminar som vart avslutta med universitetsstyremøte i Mandal.

Den første dagen gjekk med til å gi styremedlemmene ei innføring i dei viktigaste delane av universitetsverksemda, og å sjå framover på både dei moglegheitene og utfordringar universitetet står overfor.

Her er det nye styret

  • Sunniva Whittaker, rektor og styreleiar
  • Professor Gro-Renée Rambø og førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, valt av fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling.
  • Rådgivar Thomas Eikeland Fiskå, valt av teknisk/administrativt personale.
  • Stipendiat Elin Maria Berg, valt av mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling.
  • Marie Winge Nørvåg og Thor Eivind Forberg, valt av studentane.
  • Eksterne medlemmer inkluderer Sigrun Gjerløw Aasland (dagleg leiar i ZERO, Geir Bergskaug (konsernsjef i Sparebanken Sør) og Ole Falk Hansen (konsernsjef i Nekkar.

*Kunnskapsdepartementet skal supplere styret med ytterlegare éin ekstern medlem då ein utnemnd medlem har trekt seg.

Tilsette dekanar

Dei sakene det nok knyter seg mest spenning til er tilsetjing av sju nye dekanar for perioden 2024-2027. Dekanane er øvste leiar i fakulteta og Avdeling for lærarutdanning frå nyttår.

Tilsetjing vart vedteken i alle sju stillingane, og universitetet reknar med å offentleggjere desse i løpet av nokre dagar på uia.no.

Andre saker som vart behandla i møtet 13. september 2023:

Les styredokumenta til møtet