0
Hopp til hovedinnhold

Det er palmesus i spørreundersøkelsen

Hvordan ser du for deg at UiA vil være i fremtiden? Eller neste år? Svaret ditt er viktig for UiA - og kan gi deg billett til Palmesus på Bystranda til sommeren. 

Plakat - campusplan-undersøkelse med palmesus.

Mandag fikk alle studenter ved UiA tilsendt en spørreundersøkelse på e-post til student-e-posten sin. I dag kommer det en reminder til e-posten din. Svar på den! Fem billetter til Palmesus 2020 ligger i potten, og foreløpig er vinnersjansene gode!

Si meningen din

- Dette er et viktig arbeid for oss, hvor alle må trå til, sier STA-leder Benedicte Nordlie.

- Dette er et viktig arbeid for oss, hvor alle må trå til, sier STA-leder Benedicte Nordlie.

- Nå har alle studentene mulighet å si sin klare mening om hvordan campus i Kristiansand og Grimstad burde bli seende ut i nær og fjern framtid. Jeg håper alle som har noe på hjertet, stort som smått, bidrar med sin mening inn i undersøkelsen. Dette er et viktig arbeid for oss, hvor alle må trå til, sier STA-leder Benedicte Nordlie.

- Jeg håper flest mulig av våre ansatte og studenter tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Vi er helt avhengig av at dere som er tettest på hvordan vi bruker campusene i dag gir innspill til utviklingen. Innspillene vi får blir svært viktige for arbeidet videre, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Til neste år og om mange år

Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er arbeidet med en plan for hvordan UiA kan utvikle seg, slik at studenter og ansatte får best mulig vilkår for arbeidet, både faglig og sosialt.

Det er svært viktig å få studentenes mening om campusene og hvordan de bør utvikle seg. Selv om campusutviklingsplanen ser langt framover, er det også sånn at om det kommer fram gode forslag til å gjøre campusene bedre, er det åpenbart at noe kan bli tatt tak i fort.

Det betyr at forslag til forbedringer som kommer fram i denne spørreundersøkelsen kan bli vurdert og satt i drift alt i løpet av studieåret. Det vil naturligvis være mindre ting, som ikke krever store budsjett-grep – men små endringer kan også være svært viktig for arbeidslyst og trivsel.

VR og omvendt undervisning

Utviklingen skjer fort – da Campus Kristiansand ble planlagt på 1990-tallet var det få som tenkte at studenter og ansatte ville rusle rundt med lap-top-er som viktigste arbeidsredskap et drøyt ti-år senere. Lade-problemet som oppsto ble løst ved at det ble montert mange kontakter i fellesarealene.

Palmesus-logo i rosa.

Studentenes ønske om å arbeide i grupper i fellesarealer i stedet for en og en på lesesal, resulterte blant annet i at vrimlehallen på Campus Kristiansand ble bygd om fra et åpent rom til sittegrupper som i dag. I Campus Grimstad ble vrimle-studie-mulighetene bygd inn i Gata fra starten i 2010.

Nå ser vi at undervisning med VR-utstyr er på vei inn. Samtidig vinner omvendt undervisning - undervisning i workshop-format – terreng, og kan avløse tradisjonelle forelesninger i mange fag. Hva betyr dette for hvordan undervisningen blir framover?

Slike spørsmål og andre lignende problemstillinger er noe av det som campusplanen vil ta opp, for at UiA skal møte fremtiden best mulig for å kunne levere høy kvalitet som arena for læring, forskning og sosial omgang da også.