Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Det er helt uakseptabelt

I den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren oppgir 24 ansatte ved Universitetet i Agder at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er skuffet over omfanget av seksuell trakassering ved UiA, hvert enkelt tilfelle er helt uakseptabelt, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Våren 2019 ble det gjennomført en stor nasjonal kartlegging blant ansatte ved norske universiteter og høgskoler for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering ved institusjonene. Det var Universitetet i Agder som sammen med Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo tok initiativet til kartleggingen, hvor hele 26 institusjoner har deltatt. Ved UiA har 816 medarbeidere svart på undersøkelsen, noe som utgjør 56 prosent av alle ansatte.

Seksuell trakassering og overgrep

Seunn Smith-Tønnessen, foto

Seunn Smith-Tønnessen

Ved UiA er det 24 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt arbeid i løpet av de siste 12 månedene.

To personer har svart «ja» på spørsmålet: Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang? Ytterligere 3 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

– Funnene er veldig alvorlige. Det er selvsagt mest krevende for dem som er offer for trakassering og overgrep, og vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for dette. Omfanget er alvorlig for arbeidsfellesskapet, og det innebærer at vi må forsterke arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen institusjon, sier Smith-Tønnessen.

Samtidig understreker universitetsdirektøren at dette er et arbeid som har hatt betydelig oppmerksomhet i organisasjonen og det er problemstillinger som blir tatt på alvor i organisasjonen.

– At hele 816 av våre ansatte har svart på undersøkelsen viser at mange engasjerer seg for å skape et godt og konstruktivt arbeidsmiljø. Det er positivt. Vi trenger engasjement og innsats fra våre ansatte for å få bukt med slik uønsket atferd, sier Smith-Tønnessen.

Høye mobbetall

I undersøkelsen svarer også 11 prosent av respondentene at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. På landsplan svarer 13 prosent «ja» på det samme spørsmålet. Det er flest som oppgir at de er mobbet og trakassert av kollegaer.

– Vi har merket oss at en stor andel oppgir andre årsaker til mobbing og trakassering enn kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet, legning og livssyn, som var spesifisert i spørreskjemaet. I oppfølgningen må vi se nærmere på hva som ligger bak dette, sier Smith-Tønnessen.

Hele rapporten om mobbing og trakassering blant ansatte på UiA ligger på uia.no.

Si ifra

Bernt Jørgen Stray, foto

Bernt Jørgen Stray

Universitetet i Agder har et eget si ifra-system for varsling av kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet. Kartleggingen viser at ca. 75 prosent av alle ansatte ved UiA kjenner til varslingssystemet, mens på landsplan er tallet ca. 50 prosent.

– Det er positivt at så mange kjenner til vårt varslingssystem og vi oppfordrer alle som opplever uakseptable og kritikkverdige forhold om å melde fra. De som opplever alvorlige straffbare forhold bør også melde dette til politiet, sier personaldirektør ved UiA, Bernt Jørgen Stray.

Noen å snakke med

I sammenheng med offentliggjøringen av tallene har UiA en ekstra beredskap hos UiAs bedriftshelsetjeneste.  

– Ønsker noen å snakke med en utenfor UiA-systemet, så har en samlet sektor opprettet samme telefontjeneste som vi hadde under kartleggingen. Det betyr at alle som har behov for noen å snakke med, har en mulighet til dette ved å ringe +47 908 42 775. Denne telefonen vil være døgnåpen fra i dag og frem til søndag 1. september, sier Stray.

Hele sektoren

Kartleggingen er gjennomført av Ipsos AS på vegne av initiativtakerne Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. På landsplan har rundt 18.000 personer svart og det utgjør en svarprosent på 43 prosent.

De tre institusjonene var sentrale i den nasjonale arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren som leverte sin rapport i mai 2019. Arbeidsgruppen var ledet av tidligere UiA-rektor Frank Reichert.

– Våre forslag til sektoren om klare etiske retningslinjer, tydelige rutiner, lederopplæring og lett tilgjengelig kommunikasjon er gode utgangspunkt for hvordan den enkelte institusjon kan arbeide videre for å redusere omfanget av mobbing og trakassering, sier Reichert.

Les rapportene her

Kontaktpersoner:

  • Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør       91 87 35 31
  • Bernt Jørgen Stray, personaldirektør                      92 02 40 03