Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Det beste studiemiljøet innen teknologi

Det mener bachelorstudentene Elise Noreng Tho og Marie Alice Jørgensen ved UiA. Campus i Grimstad skårer høyt på det faglige og sosiale i den nasjonale studentundersøkelsen, Studiebarometeret. 

Bilde av studentene
Studentene Elise Noreng Tho og Marie Alice Jørgensen beskriver studentmiljøet på UiAs campus i Grimstad som inkluderende og positivt. – Det er små klasser som gjør det lett å komme inn i nye miljøer, hobbyer, idrett og engasjement, sier Noreng Tho.

– Vi trives kjempegodt her i Grimstad. Vi har et fint studiemiljø på skolen, i undervisning og i studentaktiviteter, sier Noreng Tho.

Noreng Tho er straks ferdig med bachelorgrad i mekatronikk, mens Marie Alice Jørgensen fullfører sin bachelorgrad i byggdesign. Til høsten skal begge starte på mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse. 

I tillegg til gode resultater i årets studiebarometer var det gode resultater studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble publisert i høst. Her kom det blant annet fram at studiemiljøet på campus Grimstad blant de topp 10 beste i Norge.

– Vi er ikke overrasket. Det er den beste plassen å ta teknologiutdanning, mener Jørgensen. 

Elise Noreng Tho og Marie Alice Jørgensen er begge engasjert i studentaktiviteter i tillegg til studiene.

Elise Noreng Tho og Marie Alice Jørgensen er begge engasjert i studentaktiviteter i tillegg til studiene.

Studentene trekker frem både mentorordningen FYSE, undervisere med åpen-dør-policy, medstudenter og spennende studentaktiviteter som det beste med UiAs campus i Grimstad. Underviserne er tett på studentene og kan lett fange opp om noen strever med noe. 

Tid til studentaktiviteter

I resultatene fra studiebarometeret får både undervisning, tilbakemelding og veiledning over landsgjennomsnittet god skåre av studentene. Faglig og sosialt miljø for teknologiutdanningene på campus i Grimstad skårer enda høyere. 

Dette tror Noreng Tho og Jørgensen blant annet har med mentorordningen å gjøre. Mentorordningen FYSE (First Year Student Experience) ble etablert for snart 10 år siden og målet er å bedre trivsel- og læringsmiljøet for studenter på første året. Ferske studenter blir delt opp i grupper av cirka ti medstudenter, under ledelse av en mentor. Mentoren er en erfaren student som veileder de nye studentene gjennom første semester.  

– Mentorordningen gir en god start og et godt miljø på skolen, sier Noreng Tho. 

Selv er hun mentor for en gruppe med studenter fra første året i mekatronikk. Jørgensen er mentor for en gruppe studenter i byggdesign.

–  Vi møtes ukentlig og prøver å skape et godt og inkluderende felleskap med studentene. De kan få hjelp til både faglige og praktiske problemstillinger. Studentene kan også få opplæring i samarbeidende læring og studiestrategier, sier Noreng Tho. 

Mange studenter ved campus i Grimstad bruker mye tid på studentaktiviteter. Det er mange spennende ting å holde på med. I tillegg er Grimstad en rimelig by å bo i. Derfor slipper mange å bruke mye fritid på urelevante deltidsjobber. 

Verken Noreng Tho eller Jørgensen har deltidsjobber utenfor skolen. De har heller valgt å være FYSE-mentorer. Noreng Tho er i tillegg studentassistent og i studentselskapet Yi2. Dette er betalte jobber. De er også begge engasjert i flere andre studentaktiviteter som Align Racing, mattevakter, NITO og fotball. 

Jobb og praksis

Studentene peker også på at det er verdifullt at teknologistudiene ved campus i Grimstad har tett kontakt med næringslivet. I årevis har studentene og industribedrifter i regionen blitt koblet sammen i oppgave- og praksissamarbeid. I studiebarometeret skårer også disse utdanningene over landsgjennomsnittet på god tilknytning til arbeidslivet. 

Nylig ble praksis og internship formalisert slik at alle studenter i alle studieprogram ved Fakultet for teknologi og realfag kan velge internship i en bedrift som en del av studiet sitt. 

En av disse er konsultenselskapet Egde Consulting. Samarbeidet mellom UiA og Egde har foregått i mange år. Representanter fra selskapet er jevnlig inne på UiA med gjesteforelesninger og studenter er hos Egde i både sommerjobb, deltidsjobb og praksis. 

Jøran Bøch er daglig leder i Egde. Han sier at UiA-studentene er ettertraktet. Siden 2016 har bedriften ansatt 25 nyutdannede fra UiA. De fleste er fra utdanningene innen IT og IKT. 

Jøran Bøch er daglig leder i Egde.

Jøran Bøch er daglig leder i Egde.

– Vi anbefaler absolutt UiA og campus Grimstad som studiested. Det er et spennende studiested og at samarbeidet som finnes på Agder er veldig bra, sier han.

Morgan Konnestad er visedekan for utdanning på fakultetet og holder til på campus i Grimstad. Konnestad er veldig fornøyd med opplegget og peker på at studentene vil få masse god og relevant arbeidserfaring, i tillegg til 10-15 studiepoeng avhengig av lengde på praksisoppholdet.  

– Dette blir veldig bra. Vi har mange bedrifter som er interessert i de dyktige studentene våre, sier Morgan Konnestad. 

Morgan Konnestad er visedekan for utdanning på Fakultet for teknologi og realfag.

Morgan Konnestad er visedekan for utdanning på Fakultet for teknologi og realfag.

Færre som stryker

Fornøyde studenter finnes også i eksamenstiden. Etter at Fakultet for teknologi og realfag endret undervisningsopplegget og eksamensformen i ingeniørmatematikk har mange flere bestått. Tidligere strøk hele 44 prosent på denne eksamenen, mens det nå bare er 12 prosent som stryker.

I stedet for en stor skriftlig eksamen ved slutten av året, er det innført fire mindre digitale deleksamener som er spredd over hele skoleåret. Studentene liker at eksamensformen er både digital og fleksibel.