0
Hopp til hovedinnhold

– Det beste er erfaringen

Gro Bakke og Jakob Mæland har bidratt til å få både regjeringen og UiA-styret til å snu i saker som angår studentene på UiA. De anbefaler andre studenter å stille som kandidater i årets studentvalg og gjøre som dem.

Gro Bakke og Jakob Mæland, profilbilder
STUDENTREPRESENTANTER: Gro Bakke og Jakob Mæland anbefaler sterkt andre studenter å stille til som kandidater i det kommende studentvalget. – Det beriker studenttilværelsen, sier de to.

– Det beste en student får når han eller hun engasjerer seg i styrer og råd på universitetet, er erfaringen som følger med. Den gir deg mye som menneske, og er også ettertraktet når du søker jobb.

Det sier Jakob Mæland, masterstudent ved siviløkonomstudiet i regnskap og revisjon på Handelshøyskolen ved UiA, og studentrepresentant i handelshøyskolens styre. Når semesteret er over i juni, kan han se tilbake på ikke bare en god utdanning, men også to års erfaring som styremedlem i fakultetsstyret, som styret på handelshøyskolen heter.

– Det har vært utrolig givende, og jeg har tilegnet meg ferdigheter, som en nødvendigvis ikke lærer direkte på studiet. Som studentrepresentant har det sammen med andre vært min oppgave å snakke studentene sak, og å kjempe for det vi synes er viktig, sier han.

Viktig for alle studenter

På UiA velger studentene nå i vår sine representanter til alle fakultetsstyrene, samt til en rekke verv i studentorganisasjonen STA og til Studentparlamentet. Kandidater i begge valgene må fremmes på egne skjema som finnes på henholdsvis STA sine nettsider og via UiA sine valgsider.

NB: Fristen for å fremme kandidater er 19. april!

– Å engasjere seg, bidra og få erfaring er viktig personlig. Men det er også veldig viktig for studentene som gruppe. Bare ved å engasjere seg kan en bidra til endring, og sørge for at studentenes stemme blir hørt, sier Jakob Mæland.

Fint å få overblikk

Gro Bakke, tredjeårsstudent på bachelorstudiet i rettsvitenskap, og også hun studentrepresentant i fakultetsstyret til Handelshøyskolen ved UiA, er enig med Jakob. Som han fremhever også hun ønsket om erfaring som en viktig drivkraft.

– Det var selvsagt en terskel først å stille til valg, og deretter å møte i fakultetsstyret. Men jeg hadde lyst å løfte meg ut av komfortsonen min, få erfaring og bidra til noe felles for studentene; noe som lå utenfor engasjement i linjeforeningen og mye annet jeg er med i som student utenom forelesninger og fag, og som også er veldig fint. I tillegg blir du også kjent med nye folk. Så i det hele tatt er det et veldig verdifullt bidrag til studiehverdagen på alle nivåer, sier hun.

– Jeg har også satt særlig pris på det å komme med der en har et større blikk på handelshøyskolen og universitetet som institusjon. Det har vært veldig lærerikt.

Pilotprosjekt om mer praksis for markedsføring

Illustrasjonsbilde fra gruppearbeid

UiA ENDRET REGLENE: Du kan nå ta opp igjen masteroppgaven og bli statsautorisert revisor på UiA, selv om du ikke får C eller bedre på første forsøk – takket være god innsats fra studentrepresentant Jacob Mæland og andre som har arbeidet for dette. (Ill. foto: UiA)

I arbeidet i fakultetsstyret til Handelshøyskolen ved UiA det siste året fremhever både Jakob Mæland og Gro Bakke studentenes arbeid for å få mer fokus på praksis inn i alle studier ved UiA. På Handelshøyskolen har de de blant annet fått vedtatt i fakultetsstyret at en nå skal etablere et pilotprosjekt for mer praksis for studenter på fakultetets markedsføringsstudier. I tillegg er et praksis-emne også under vurdering på siviløkonomstudiet (master) i regnskap og revisjon.

– Det handler her om å gjøre studiene enda mer relevante for studentene. Og det har vi nå fått gjennom, sier de to. 

Bedre eksamensvilkår for revisjonsstudentene

For egen del er Jakob også godt fornøyd med at en gjennom fakultetsstyret i mars i år fikk Utdanningsutvalget på UiA til å endre eksamensforskriften for  UiA. Denne sa tidligere at det ikke var mulig å gjenoppta masteroppgaven på masterstudiet i regnskap og revisjon dersom en fikk D eller E på denne. Årsaken var at kravet for å bli statsautorisert revisor er minimum C på masteroppgaven.

– Paradoksalt nok sier den samme eksamensforskriften at dersom du stryker, altså får F, så kan du ta masteroppgaven opp igjen. Konsekvensen er dermed at det vil være bedre for studenter som ikke er sikre på å få C eller bedre å heller stryke, ​enn å risikere D eller E. Men nå er altså dette endret! Den nye forskriften sier at du kan ta opp igjen masteroppgaven selv om du får svakere karakter enn C uten å stryke, sier Jakob Mæland.

Etablerer mastergrad i rettsvitenskap

Illustrasjonsbilde fra forelesningssal

REGJERINGEN SNUDDE: Om få år kan det bli mulig å ta full juss-utdanning på UiA – takket være god innsats fra studentrepresentant Gro bakke og andre som har arbeidet for dette. (Ill. foto: UiA)

Gro Bakke peker for sin del på arbeidet både studentene og fakultetsstyret har gjort for å støtte universitetet i å få rett til å utvikle og tilby en masterutdanning i rettsvitenskap. Frem til nå er det kun de juridiske fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø som har hatt rett til å gi slik utdanning i Norge. Men i vår snudde Regjeringen og åpnet for å fjerne denne monopolretten. UiA arbeider nå for å etablere en slik masterpåbygging, kanskje fra høsten 2022 eller 2023.

– Selv får jeg nok ikke direkte glede av dette. Jeg drar til høsten til Bergen for å ta min mastergrad i rettsvitenskap der. Men det er veldig givende å ha fått lov til å arbeide med denne saken som nå har endt så bra. Vi har drøftet den mye i fakultetsstyret, sier hun.

Får styregodtgjørelse

Studenter som velges til fakultetsstyrene på UiA får både attest på deltakelsen til CV-en sin, og møtegodtgjørelse. Godtgjørelsen utgjør i alt ca. 23 000 kroner for ett år med åtte møter i fakultetsstyret

– Attest er bra. Det er viktig. Møtegodtgjørelse er også hyggelig, men ikke avgjørende. Det viktigste er som nevnt erfaringen og det å bidra til studentenes beste. Vi anbefaler at alle studenter engasjerer seg i styrer, råd og utvalg både på selve universitetet og også i Studentorganisasjonen i Agder (STA), sier Jakob Mæland og Gro Bakke.