Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Desse vil bli dekanar på UiA

Ved søknadsfristen hadde UiA 34 søkjarar til dei sju dekanstillingane ved UiA.

UiA

I samband med at fleire av åremåla for UiAs dekanar går ut, og dessutan at universitetet skal gå over til einskapleg leiingsmodell på fakulteta, har alle sju dekanstillingane vore kunngjorde med frist 13. juni.

Dei nye dekanane startar i dei fireårige åremåla sine 1. januar 2024, og planen er at tilsetjingane skal gjerast av universitetsstyret i september.

Under følgjer listene for søkjarar til dekanstillingane ved dei ulike fakulteta.

Fakultet for helse- og idrettsvitskap

 • Nicki Strobel (34), arbeidsledig, Vennesla
 • Anders Johan W. Andersen (58), dekan, Arendal

Fakultet for humaniora og pedagogikk

 • Kim Jarle Wroldsen (32), stipendiat, Solna
 • Jøran Gamman (43), kommunikasjonsrådgivar, Kristiansand
 • Søkjar, mann, unnateke offentlegheit
 • Søkjar, kvinne, unnateke offentlegheit
 • Frank Meyer (59), forskar/historikar, Oslo
 • Jørn Varhaug (50), instituttleiar, Grimstad
 • Ein søkjar har trekt søknaden

Fakultet for kunstfag

 • Marit Wergeland (48), dekan, Kristiansand
 • Annbjørg Lien (51), prosjektleiar, Kristiansand
 • Berent Philip Moe (45), dagleg leiar, Kristiansand
 • Daniel Nordgård (47), professor, Kristiansand

Fakultet for samfunnsvitskap

 • Kim Jarle Wroldsen (32), stipendiat, Solna
 • Niels Frederik Garmann-Johnsen (62), seniorforskar/førsteamanuensis, Arendal
 • Leif Skiftenes Flak (49), professor, Grimstad
 • Grethe Netland (63), rådgivar/vitensombud, Oslo

Fakultet for teknologi og realfag

 • Thorbjörn Johansson (32), CITO/utviklingsansvarleg, Notodden
 • Kristian Løvdal (46), arbeidsledig, Kristiansand
 • Pooja Gusain (33), arbeidsledig, Arendal
 • Claus Leth Bak (58), professor, Aalborg
 • Vikas Thakur (43), instituttleiar, Trondheim
 • Jorunn Gislefoss (57), fakultetsdirektør, Lindesnes
 • Thomas Gjesteland (42), professor, Grimstad
 • Søkjar, mann, unnateke offentlegheit
 • Sashidharan Komandur (44), forskingsleiar, Hamar

Handelshøgskulen ved UiA

 • Glenn Hole (46), Managing Partner og strategisk rådgivar, Drammen
 • Roger Normann (51), dekan, Kristiansand
 • Søkjar, kvinne, unnateke offentlegheit

Avdeling for lærarutdanning

 • Fahimeh Farjami (36), Tyrkia
 • Irene Trysnes (47), førsteamanuensis, Kristiansand
 • Gunn Bjørnsen (60), studieleiar, Grimstad
 • Jørn Varhaug (50), instituttleiar, Grimstad
 • Ein søkjar har trekt søknaden

Nysgjerrig på andre moglegheiter ved UiA?

I skrivande stund har UiA 23 stillingar kunngjorde.

Sjå dei ledige stillingane våre.