Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Derfor trenger vi jentedagen

11. oktober markeres FNs internasjonale jentedag på Bølgen bærekraftsenter. Nylig advarte FN om en økende motstand mot kvinners rettigheter og likestilling.

illustrasjonsbilde av jenter i FN-bygg
UiA markerer FNs internasjonale jentedag med arrangement på Bølgen bærekraftsenter. (Illustrasjonsbilde: UN Photo/Kim Haughton)

– I en verden hvor vi burde arbeide sammen for å sikre like muligheter for alle, ser vi i stedet at flere land strammer inn abortlovgivningen, svekker seksualundervisning og motsetter seg internasjonale avtaler som skal bekjempe kjønnsbasert vold, sier Arnhild Leer-Helgesen.

Leer-Helgesen er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging på UiA. Hun er en av foredragsholdere på jentedagens arrangement i Kristiansand.  

En alvorlig trussel

UiA-forskeren mener vi står overfor en alvorlig trussel mot grunnleggende verdier om likestilling og rettferdighet.  

Arnhild Leer-Helgesen er en av foredragsholdere på jentedagens arrangement.

Arnhild Leer-Helgesen er en av foredragsholdere på jentedagens arrangement.

– En global motstand mot likestilling mellom kjønnene vokser seg sterkere, men det er heldigvis også sterk mobilisering for kvinner og jenters rettigheter. Fredsprisvinner Mohammadi er et eksempel, sier hun. 

Jentedagen-arrangementet på Bølgen bærekraftsenter er et samarbeid mellom UiAs Senter for likestilling, Strømmestiftelsen, FN-sambandet og Kvinnehelsehus Kristiansand.

Jentedagen skal rette søkelyset mot de utfordringene jenter møter internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Utfordringene er særlig knyttet til begrenset eller ingen tilgang til helsetjenester, utdanning og selvbestemmelse over egen kropp og eget liv.

3 milliarder jenter og kvinner bor i land som scorer svakt på likestilling, ifølge en rapport fra i fjor. 

- Spredd seg til våre egne lokalsamfunn

Under Jentedagen skal Leer-Helgesen gi et innblikk i en tilspisset global dialog rundt kvinner og jenters rettigheter over hele verden. Forsker Anna Bams Ninsiima skal fortelle om jenters situasjon i hjemlandet Uganda, der fattigdom og ulikhet begrenser grunnleggende rettigheter.   

Ifølge Leer-Helgesen kan vi også se en økt spenning i våre egne lokalsamfunn.

– Noen grupper og land, både i nord og sør, motsetter seg undervisning om kjønn, likestilling og seksualitet. Dette er en trussel mot kunnskap og bevissthet som er nødvendig for å bygge sunne og likestilte samfunn, sier Leer-Helgesen.

Stenger ned viktige organisasjoner

Hun viser også til at forsvarere av menneskerettigheter og kvinners rettigheter blir truet, og organisasjoner blir stengt ned gjennom politiske tiltak. Spesielt de som jobber for LHBTQI+-rettigheter og seksuell og reproduktiv helse.

– I denne sammenhengen er fredsprisen ekstra gledelig, da den løfter fram kampen for jenter og kvinners rettigheter, sier hun. 

Motstanden mot likestilling er et globalt fenomen, og det går på tvers av landegrenser og kulturer. Kjernen i denne konflikten er begrepet kjønn og hvordan vi forstår det. 

– Vi bør huske at likestilling ikke bare handler om kvinner, det handler om rettferdighet og like muligheter for alle uavhengig av kjønn, sier Leer Helgesen. 

Du kan høre mer om tematikken på onsdagens arrangement.