0
Hopp til hovedinnhold

Demokrati krever deltakelse

Europarådet lanserer sin årlige demokratirapport, det blir demokratirebus, webinarer, podcaster og mer under Demokrati- og valguka på UiA 3. - 7. mai. Det er linjeforeninger, STA og fagmiljøer på UiA som arrangerer og et hovedmål er å øke oppslutningen i studentvalget. 

Demokrati- og valguka 3. - 7. mai ved UiA.
Olea Norset, foto

Olea Norset

Europarådet består av 47 medlemsland og arbeider med å fremme demokrati og menneskerettigheter. Under Demokrati- og valguka på UiA vil Europarådet legge fram sin årlige rapport om demokrati, menneskerettigheter og rettsstat.

- Studentdemokratiet er utrolig viktig, og for mange er dette en av de første gangene de avlegger en stemme i et demokratisk valg. Vi håper Demokrati- og valguka kan bidra til økt oppslutning i studentvalget og de andre valgene på UiA, sier Olea Norset, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA).  

For første gang holdes de årlige vår-valgene ved UiA på samme tid. 3. - 10. mai kan alle studenter stemme på 80 faste- og vararepresentanter til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyrene, mens nær 300 midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger velger nye representanter til universitetsstyret. 

STA lanserer tematiske podcaster gjennom uken. Studentavisen Unikum lager en spesialutgave om demokrati og ytringsfrihet, i tillegg til at syv linjeforeninger og to studentaktiviteter står bak arrangementer.   

Imponert over studentene  

- Jeg er særlig imponert over studentenes engasjement og kreativitet inn i dette. Vi vet det er en krevende tid å drive studentaktiviteter, og vi håper flest mulig lar seg friste til å delta på arrangementer gjennom uka, sier rektor Sunniva Whittaker.  

Flere vitenskapelig ansatte bidrar i ulike deler av programmet, og tirsdag inviterer Eilerts Salong til samtale om ytringsrommet for yngre mennesker.  

Godt samarbeid med Europarådet gjennom Europakonferansen  

UiA er en av partnerne som står bak Europakonferansen 5. mai. Samarbeidet har styrket og utvidet UiAs relasjon til Europarådet. 

Sunniva Whittaker, foto

Sunniva Whittaker

- Vi er stolte over at Europarådet ønsker å lansere sin årlige rapport om demokrati, menneskerettigheter og rettsstat på UiA, og vi håper lanseringen kan bli fysisk i 2022, sier Whittaker. 

Rapporten lanseres 4. mai av Matjaž Gruden, Direktøren for demokrati i Europarådet. Mer informasjon og påmelding her.  

En ny tradisjon på UiA 

Som alt annet blir arrangementene hovedsakelig digitale. Målet er at Demokrati- og valguka skal bli en årlig tradisjon på UiA. 

- Demokrati og medborgerskap er en av UiAs seks tverrfaglige satsingsområder. Vi jobber for at dette skal bli en årlig markering, og vil neste år invitere enda flere til å være med å skape arrangementer som aktualiserer demokrati og ytringsfrihet på ulike måter, sier rektor Sunniva Whittaker.