0
Hopp til hovedinnhold

Dekker tak med solceller

Når de nye toppetasjene på bygg H og I på Campus Kristiansand står ferdige om fem måneder, blir de universitetets første bygg i Kristiansand der takene er dekket av solceller. Fra før av har Universitetet  1500 m2 solceller på tak og 21 energibrønner i Grimstad.

SOLENERGI: Illustrasjonen viser de nye toppetasjene på byggene H og I med det mest aktuelle arealet som kan dekkes av solceller. Dersom takene dekkes som vist, vil solcellene kunne produsere mellom 150 000 og 200 000 kWh (kilowattimer) per år.

SOLENERGI: Illustrasjonen viser de nye toppetasjene på byggene H og I med det mest aktuelle arealet som kan dekkes av solceller. Dersom takene dekkes som vist, vil solcellene kunne produsere mellom 150 000 og 200 000 kWh (kilowattimer) per år.

- Det er naturlig i dag å tenke miljø, også i utbyggingssaker. For vår del, som får nye etasjer med et stort takareal, var det det derfor solenergi som var det naturlige valget, sier universitetets byggeleder, eiendoms- og forretningsutvikler Paal Kulien.

Han forteller at takarealet på hvert av byggene er rett rundt 850 kvadratmeter. Målet er å dekke så mye som mulig med solcellepaneler. Dette detaljprosjekteres av valgt leverandør i disse dager så nøyaktig hvor mye det vil bli, er fortsatt litt usikkert.

- Det finner vi ut av først ut på nyåret. Men det vil bli mange nok til at vi på sikt vil kunne redusere energiutgiftene til UiA, samt være et godt bidrag til å spare miljøet, noe som er veldig positivt, sier han.

Strøm til ca. 9 eneboliger

Et gjennomsnittlig solcelledekket tak produserer mellom 100 og 170 kWh (kilowattimer) per kvadratmeter i året. For de to takene vil dette kunne utgjøre mellom 150 000 og 200 000 kWh i året, dersom plassen utnyttes maksimalt. En gjennomsnittlig enebolig i Norge forbruker til sammenligning nær 20 000 kWh i året. Det betyr at de to nye takene på Campus Kristiansand kan produsere like mye strøm som mellom 7 og 10 eneboliger – avhengig av dekningsgrad, solskinn og andre fysiske faktorer.

- Det synes jeg er ganske bra, sier Paal Kulien.

HOLDER TIDSPLANEN: - Alt tyder på at tidsplanen holder. Akkurat her i H-bygget er til og med gulvbelegget lagt på. Om kort tid er det fullt av enkeltkontorer i hele korridoren her, sier UiAs eiendoms- og forretningsutvikler Paal Kulien.

HOLDER TIDSPLANEN: - Alt tyder på at tidsplanen holder. Akkurat her i H-bygget er til og med gulvbelegget lagt på. Om kort tid er det fullt av enkeltkontorer i hele korridoren her, sier UiAs eiendoms- og forretningsutvikler Paal Kulien.

Tidsplanen følges

UiAs prosjektleder forteller også at utbyggingen på Campus Kristiansand er i rute. Siden byggestart i mai i år, har tidsplanen holdt til nå. I H-bygget er flere av veggene ferdig malt og linoleum lagt på store deler av gulvene. I I-bygget er fremdriften kommet litt kortere, men er fremdeles innenfor tidsplanen.

Og går det som det skal også fremover, er arbeidet med de nye toppetasjene ferdig i april/mai, med innflytting senest i juni. I den nye toppetasjen på bygg H, som huser Fakultet for samfunnsvitenskap, flytter da hovedsakelig Institutt for sosiologi og sosialt arbeid inn. I bygg I, som huser Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, stilles de nye lokalene til rådighet for Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving inn.  

- Det er universitetet som vokser. Vi får flere studenter og ansatte. Etter hvert er vi blitt så store at instituttansatte sitter på ulike steder. Slik det har det vært til nå, har de to faginstituttene som flytter inn, vært spredt. Men nå samles de igjen, og det i flotte nye lokaler, sier UiAs prosjektleder for utbyggingene, eiendoms- og forretningsutvikler Paal Kulien.

Utbygging til 100 millioner kroner

Prisen for de to nye toppetasjene er nær 100 millioner kroner. Størstedelen av arealene består av enkeltkontorer, med noen flerkontorer, samt møte- og pauserom. I I-byget har en prioritert litt mindre enkeltkontorer på ca. seks kvadratmeter for å få plass til noen flere felles rom, mens ansatte som flytter inn i H-byggets nye toppetasje møter litt større kontorer på ca. ni kvadratmeter.

- Utformingen av etasjene er i hovedtrekk ganske lik, og det er kanskje ikke så rart i og med at det for begge er snakk om kontorlokaler. Imidlertid har vi hatt en god brukerdialog underveis i planleggingen, der ulike behov er tatt opp. Det gjør at det også er noen ulikt de to etasjene imellom, sier Paal Kulien.

FERDIG TIL SOMMEREN: Slik ser det ut på campusområdet i dag, der nye toppetasjer til bygg H og I tar form. Til sommeren er utbyggingene ferdige.

FERDIG TIL SOMMEREN: Slik ser det ut på campusområdet i dag, der nye toppetasjer til bygg H og I tar form. Til sommeren er utbyggingene ferdige. 

Tredje store utvidelse siden 2011

Utbyggingen av to nye toppetasjer kommer i kjølvannet av tre øvrige fakultetsbygg på Campus Kristiansand som fikk hver sin påbygde nye toppetasje tidligere i år. Disse ga kristiansandscampusen ca. 3000 nye kvadratmeter kontor- og undervisningslokaler. Og i 2011 kom Sigurd Køhns hus i tilknytning til Fakultet for kunstfag. I tillegg ble det i 2015 gjennomført et mindre prosjekt på I-bygget som tilførte bygget 200 kvadratmeter i to etasjer.

H-BYGGET: Plantegningen av ny toppetasje på Bygg H. Den nye etasjen består av 6 tremannskontorer, 4 tomannskontorer, 25 enekontorer, 1 sosialsone (caféområde), 1 fleksirom (lounge, uformelle møter), 2 møterom, 7 multirom og 1 venteareal.

H-BYGGET: Plantegningen av ny toppetasje på Bygg H. Den nye etasjen består av 6 tremannskontorer, 4 tomannskontorer, 25 enekontorer, 1 sosialsone (caféområde), 1 fleksirom (lounge, uformelle møter), 2 møterom, 7 multirom og 1 venteareal.

 

I-BYGGET: Plantegning av ny toppetasje i Bygg I. Den nye etasjen får 2 kontorer for 4 personer, 6 kontorer for 3 personer, 1 kontor for 2personer, 25 enekontorer, 1 solsialsone, 1 fleksirom, 3 møterom, 7 multirom og 1 venteareal.

I-BYGGET: Plantegning av ny toppetasje i Bygg I. Den nye etasjen får 2 kontorer for 4 personer, 6 kontorer for 3 personer, 1 kontor for 2personer, 25 enekontorer, 1 solsialsone, 1 fleksirom, 3 møterom, 7 multirom og 1 venteareal.

Kort om Campus Kristiansand

  • Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, holder til på Gimlemoen rett utenfor sentrum av Kristiansand. Anlegget har med de siste planlagte utbyggingene en samlet bygningsmasse på nær 70 000 kvm.
  • Gimlemoen er på 630 dekar, opprinnelig militærleir, eksersisplass og skole for infanteriet. Leiren ble nedlagt i 1995 og eiendommen ble overført til Statsbygg.
  • Regjeringen bestemt å flytte daværende Høgskolen i Agder hit og en arkitektkonkurranse ble avholdt i 1996. Deler av Høgskolen i Agder etablerte seg på Gimlemoen allerede i 1997, resten av høgskolens avdelinger ble samlokalisert her i 2001 da det nye høgskoleanlegget sto ferdig, tegnet av arkitektfirmaet Lunde og Løvseth. Høgskolen fikk universitetsstatus i 2007.
  • Bygningene på campus er både rehabiliterte bygg fra den tidligere militærleiren, og nyere bygg, de fleste fra perioden 1940-45. Disse byggene har lite eller ingen ting igjen av det opprinnelige preget. Universitetsanlegget på Gimlemoen - hovedbygg A til D - representerer en type ny akademisk monumentalitet på linje med andre universiteter og høgskoler oppført på 2000-tallet.
  • Det nye universitetsanlegget ligger som et samlende midtpunkt på campus, med en utforming som en storgård eller landsby. Tomtas størrelse og karakter innbyr til en lav og spredt bebyggelse framfor en bymessig karakter. For å opprettholde parkpreget og skille mellom funksjonene er det innpasset parkområder mellom bygningene. Anlegget er i størst mulig grad delt opp i enkeltbygninger for å redusere total volumvirkning.
  • Etter ferdigstillelsen i 2001 har det vært to store utbygginger på Gimlemoen. Først ute var nybygget Sigurd Køhns hus som sto ferdig i 2011 og som i dag huser deler av Fakultet for kunstfag. Arkitekt for dette bygget var SMS arkitekter. Deretter ble fakultetsbyggene F, G og J påbygd med en etasje hver i 2019. Arkitekt for byggene var Rambøll.