0
Hopp til hovedinnhold

Dan Ayebale disputerer i International Management

Dan Ayebale disputerer for ph.d-graden med en avhandling om strategier for eksporthandel. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dan Ayebale disputerer ved Handelshøyskolen ved UiA, på doktorgradsprogrammet i International Management. (Foto: Privat)

Dan Ayebale disputerer ved Handelshøyskolen ved UiA, på doktorgradsprogrammet i International Management. (Foto: Privat)

Kandidaten er ugandisk. Han har gjennomført stipendiatperioden med støtte fra Sørlandets kompetansefond, og har fulgt doktorgradsutdanningen ved Handelshøyskolen ved UiA, med spesialisering i International Management (IM).

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Export Learning through Supplying Developed-Country MNEs

In this dissertation, the author draws our attention to the currently important avenue of export learning among emerging-market firms (EMFs).

He tackles the issue of how EMFs build the necessary capabilities to compete in the highly competitive export market via supplying developed-country MNEs. How EMFs mitigate the risk and avert the danger of being kept in a weak competitive position by their dominant DMNE customers are key issues underlying the current research effort.

The author specifically provides the much needed evidence on how the current sourcing ties by DMNEs can be extended into an export promotion mechanism for the fledgling EMFs, despite the market entry threats they potentially pose to DMNE customers.

The findings of this dissertation are particularly critical in guiding policymakers in emerging economies on how to effectively manage the surge in sourcing activities by DMNEs in ways that would enhance the export competitiveness of local firms.

Equally important, the findings of this study provide key insights into how emerging-market firm managers can strategically position themselves to benefit from the export support opportunities emerging in the current sourcing ties by DMNEs which are increasingly geared towards partnership arrangements.

Lastly, given that in the extant literature little attention has been given to export development among related firms, the author addresses a topic with significant potential interest to international business researchers.

Disputasfakta

Kandidaten: Dan Ayebale, (1981) kommer fra Uganda, der han har bachelor- og mastergrad (i «Economic Policy and Planning) fra Makerere University. Han undervuiser nå ved Uganda Christian University, Faculty of Business and Administration, Uganda.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium,  B1 001, Campus Kristiansand.

Visedekan Jan Inge Jenssen leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: 10. oktober 2014 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Management in Emerging Markets: Challenges for Multinational Enterprises"

Tid for disputas: 10. oktober 2014 kl 12:15

Tittel på avhandling: “Export Competitiveness among Emerging Market Firms (EMFs): Exploiting Partnership-Based Sourcing Ties with Developed-Country Multinational Enterprises (DMNEs)”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter

Førsteopponent: Professor Pervez N. Ghauri, King's College London, UK

Annenopponent: Associate professor Katharina Hofer, Johannes Kepler University Linz, Austria

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Otto Andersen, Handelshøyskolen ved UiA

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Masaaki Kotabe, Fox School of Business, Temple University, Philadelphia Pennsylvania, USA, bi-veileder var professor Andreas Falkenberg, Handelshøyskolen ved UiA