0
Hopp til hovedinnhold

Cecilie Takle disputerer på fantasylitteratur

Cecilie Takle Foto: UiO

Æreskoder kan anses som en form for trafikkregler som medlemmer i en kultur retter seg etter, både på individnivå og i møte med andre. Noen æreskoder er nedskrevne, mens mange er uskrevne.

Cecilie Cathrine Takle

Førsteamanuensis, ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se lenke til UiO under «Disputasfakta» for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Cecilie Cathrine Takle fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings» fredag 22. januar 2021 ved Universitetet i Oslo.

Avhandlingen oppsummert:

Ære og fantasylitteratur

 

Cecilie Takles avhandling er en studie av æreskoder i Siri Pettersens fantasytrilogi Ravneringene.

Æreskoder kan anses som en form for trafikkregler som medlemmer i en kultur retter seg etter, både på individnivå og i møte med andre. Noen æreskoder er nedskrevne, mens mange er uskrevne.

Noen mennesker er mest opptatte av «ekstern ære», det vil si for eksempel heder og berømmelse.

Andre blir mer motiverte av «intern ære», det vil si å gjøre det som er riktig, selv om de ikke nødvendigvis får anerkjennelse fra andre for det.

Ære kan være vanskelig å beskrive og forklare fordi innholdet i begrepet varierer så mye fra kultur til kultur, og hva som regnes som «ærbart» har også endra seg gjennom historien.

Takle undersøker hvordan man kan nærme seg et så komplekst begrep som ære gjennom eksempler fra fantasylitteratur.

I fantasylitteratur er det ofte en helt som skal løse et oppdrag som krever mot. I Ravneringene møter leseren en rekke karakterer som har ulike æreprosjekter.

Et av hovedfunnene til Takle er at ære er sterkt knytta til klasse i Pettersens trilogi, og videre at helten Hirka i serien har som æreprosjekt å bli kvitt stigma og skam, snarere enn å bli berømt og få et godt ettermæle.

Ravneringene finnes det mange eksempler på at den som kontrollerer historien har makt over andres ære. Siden ære er relativt, er narrativer sentralt i forvaltninga av noens ære: helten i én fortelling kan også være skurken i en annen.

 

Disputasfakta:

Se presentasjon og lenker på UiOs nettsider:

Prøveforelesning og disputas strømmes direkte kl. 13:15, 22. januar 2021.

Disputasen blir ledet professor Elisabeth Oxfeldt, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Prøveforelesning kl 11:00

Disputas kl 13:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: "The relevance of age and gender for individual honor projects in fantasy literature"

Tittel på avhandling: Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings

Avhandlingen er tilgjengelig her som pdf:

https://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2021/cecilie_takle_phdavhandling-honor-codes-in-siri-pettersens-the-raven-rings.pdf

 

Kandidaten:

Cecilie Cathrine Takle: Mastergrad i nordisk fra Universitetet i Agder, samt tilleggsutdanning i barnelitteratur fra Norsk barnebokinstitutt, Linnéuniversitetet, Högskolan i Kristianstad og Universitetet i Oslo. Arbeider nå ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Karen Coats, University of Cambridge, UK

Annenopponent: Professor Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo og professor Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo