0
Hopp til hovedinnhold

Campusene stengt til over påske

Så godt som alle vårsemesterets eksamener blir digitale og UiA sine to campuser er stengt til over påske. Her følger en status for UiA etter en uke med stengte dører, men der UiA er åpent digitalt.

Det er stille på Campus Kristiansand. (Foto: Walter N. Wehus)

Det er stille på UiAs campuser, her fra Campus Kristiansand. (Foto: Walter N. Wehus)

– Det har vært en uvirkelig uke, men vi er ved godt mot. Det jobbes veldig bra og vi har klart mye på kort tid, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Det er i utgangpunktet en uke igjen av nedstengningen av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, men UiA kommer holder stengt noe lenger.

- Vi har bestemt i dag at UiA holder stengt til over påske til og med den 13. april, sier Smith-Tønnessen, som sier at UiA kommer tilbake med oppdatert informasjon så snart noe endrer seg.

Digital eksamen

Alle eksamener resten av dette semesteret som kan gjennomføres digitalt, blir gjennomført digitalt. Digital eksamen blir gjennomført på samme tidspunkt som tidligere planlagt dersom dette er mulig.

UiA kartlegger nå hvilke eksamener som ikke lar seg gjennomføre digitalt, og ser på mulige løsninger for disse innenfor de rammer som er fastsatt av nasjonale myndigheter for den situasjonen vi er i.

Alle studenter vil innen påske få beskjed om eventuelle endringer i eksamensformen eller tidspunkt for eksamen i sine emner. Informasjon om gjennomføring av eksamen blir gitt i Studentweb, sier studiedirektør Greta Hilding.

Dispensasjon fra Nokut

UiA og alle de andre høyere utdanningsinstitusjonene har fått dispensasjon fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) om å tilrettelegge eksamen på best mulig måte.

– Med de nye dispensasjonsreglene kan lærestedene gjøre nødvendige endringer i blant annet undervisning, læringsaktiviteter og eksamen, slik at studentene skal kunne fullføre utdanningen denne våren, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

- UiA Help are answering questions from students and employees, says Beate Andreassen.

- UiA Hjelp svarer på spørsmål fra studenter og ansatte, sier leder for Servicetorget og UiA Hjelp, Beate Andreassen.

UiA Hjelp

UiA Hjelp er i full sving og svarer på spørsmål fra studenter og ansatte.

- Vi er sju stykker på jobb på dagtid, og også flere er på jobb på ettermiddag og kveldstid. På Campus Kristiansand er det to til stede fra UiA Hjelp og en på Campus Grimstad. De betjener sentralbord, ordner med post og tar ellers andre henvendelser, sier Beate Andreassen, leder for Servicetorget og UiA Hjelp.  

- Vi får mange spørsmål om åpningstider og praktiske ting. Vi har også hjulpet mange med å komme i gang med digital undervisning. Vi opplever folk generelt gjør det beste ut av situasjonen, sier hun.

UiA Drift har også ansatte på campus og de kan hjelpe hvis noen trenger å hente noe.

- Men slike henvendelser skal også gå gjennom UiA Hjelp, sier Andreassen.

Utvekslingsstudenter

Per i dag er det rundt 25 utreisende studenter som sier at de ønsker å bli i vertslandet. Det er hovedsakelig studenter i Australia og New Zealand som velger å bli, men også noen i Europa og USA.

- Det er rundt 60 innreisende studenter som har valgt å bli i Norge. En del europeiske har reist hjem, men håper å kunne komme tilbake, sier Aase Galteland, fagansvarlig for Internasjonalt kontor på UiA.  

Internasjonalt kontor holder løpende kontakt med utvekslingsstudentene og med våre partnerinstitusjoner. Samtidig er planlegging av høsten i gang. UiA har nylig sendt ut tilbud til ca. 430 studenter som har søkt om utveksling. Mange av disse har takket ja til tilbudet.  

- Ved behov for kontakt kan vi nås via int-kontor@uia.no. Vi jobber samme med fakultetene for å finne løsning på alle de små og store utfordringer koronakrisen har skapt for både innreisende og utreisende utvekslingsstudenter, sier Galteland.

I karantene

Det er per fredag 20. mars om lag 220 ansatte og UiA-studenter i karantene.  En av dem er rektor Sunniva Whittaker. Fredag 20. mars er hennes siste dag i karantene etter en tjenestereise i utlandet. 

- Det går overraskende bra å gjennomføre både store og små møter digitalt, sier Whittaker som sammen med dekaner og faglig ledelse er opptatt av å planlegge tiden framover for UiA.

Bekymringstelefon for studenter

Koronavirus-situasjonen er krevende for mange på forskjellige vis. Hvis du som student er bekymret for situasjonen eller bare trenger noen å snakke med, kan du kontakte Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  eller Tilretteleggingskontoret ved UiA.