Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Byr på internasjonal erfaring uten å reise

Gjennom Forthem-samarbeidets Team Teaching-plattform kan foreleser og studenter på UiA få internasjonal erfaring uten å reise.  20 norske og 40 franske lærerstudenter brøyter vei.

2 kvinner sitter på benk på campus
Clare Patricia Jortveit og Susann Lynn Erdmann anbefaler Team Teaching. Foto: Maria van Schoor

- Team Teaching er et enkelt og smart utgangspunkt for å samarbeide internasjonalt med kolleger på andre universiteter, sier Forthem-leder Clare Patricia Jortveit i Universitetsledelsens stab.

Hun forteller at gjennom Team Teaching kan forelesere i ulike land samarbeide digitalt om felles forelesninger for studentene sine. Slik får både forelesere og studenter internasjonal erfaring uten å måtte reise ut, når studenter fra en annen nasjon er med på forelesningen.

- Noen ganger kan det bli med en eller flere forelesninger. Andre ganger kan en sammen utvikle emner, ha et dypere samarbeid og kanskje til og med utvikle en grad. Opplegget åpner for en stor grad av fleksibilitet, sier Jortveit.

Om FORTHEM-samarbeidet

  • FORTHEM, som står for Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, er en av 50 europeiske universitetsallianser finansierte av europakommisjonens Erasmus+ program.
  • Alliansen består av ni universitet fra ni ulike land som samarbeider på tvers av landegrensene på utdanning, forsking, innovasjon og samfunnsengasjement.
  • Universitetet i Agder ble med i Forthem i september 2022, og har i dag et lederansvar for samskapingsarbeidet til alliansen. I tillegg koordinerer UiA alliansens lab-satsing på Kunst og estetikk i nåtidssamfunnet.

Se øvrige medlemsinstitusjoner og les mer om samarbeidet

Brukes på engelskstudier

Et godt eksempel på et gryende Team Teaching-samarbeid over landegrensen holder denne våren på å utvikle seg i lærerutdanningene på UiA. Det begynte med en lunsj for ett år siden, og nå har de gruppearbeid sammen.

Da var tre undervisere fra Bourgogne-universitetet i Dijon i Frankrike på besøk på UiA. To av dem, Aurora Marquie-Jacquin og Pauline Papa, satt sammen med førstelektor Susann Lynn Erdmann og førsteamanuensis Lenka Garshol under en Forthem-lunsj på campus.

- Vi fikk god kontakt og oppdaget egentlig raskt at UiAs studieløp i engelsk for grunnskolelærere hadde mye til felles med deres. Vi så at dette kunne være en god mulighet til å samarbeide. Så det gjorde vi, først på Zoom, før vi for ganske nøyaktig ett år siden bestemte oss for å gå over til Team Teaching, sier Erdmann.

- Bør inngå i mer

Samarbeidet er ennå i startgropa, og Erdmann ønsker at det skal utvikle seg til en naturlig del av lærerstudiet. Sammen med Marqui-Jacquin håper hun å utvikle et emne fra grunnen.

- Det er veldig lærerikt for studentene å studere på denne måten, til tross for både praktiske utfordringer og ulikheter mellom de to studentgruppene, sier hun. De som er med, får impulser fra hverandre.

En av utfordringen er at semestrene i Norge og Frankrike ikke er like lange, noe en må ta hensyn til. Det samme gjelder semesterstart og -slutt.

Foreløpig kan det være litt krevende på forelesning med 40 franske elever på skjerm og 20 norske i rommet, men Erdmann mener det vil løse seg bra.

- Etter forelesninger har vi gruppearbeid med fire franske og to norske i hver. Da besøker foreleseren dem digitalt og hjelper med oppgavene. Og etterpå samles alle og har en diskusjon, sier hun.

Utvider samarbeidet

De to lærerutdannerne utvidet samarbeidet med en gruppe til, og i april vil masterstudentene i lærerutdanningen for trinn 5-10 bli invitert med. Disse har nå praksis i skolen. Når de er tilbake skal de ha presentasjon for de franske studentene om hvordan det gikk, som skal i praksis etterpå. Så utveksler de erfaringer til slutt.

Studentene er ivrige til å møtes digitalt og holder kontakt utenom forelesning, og de liker å jobbe sammen. Det er ikke alle studenter som har mulighet til å dra på utveksling, så Team Teaching kan være en smakebit. Samtidig kan det være det som trengs for at noen studenter velger å dra.