Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bygger nyskapende vitensenter på campus

Byggherre, entreprenør og arkitekt er engasjert og forprosjektet er i gang. Målet er å åpne et helt nytt publikumsbygg for UiA og Vitensenter Sørlandet på Campus Kristiansand i 2026.

Gruppebilde fra befaring av tomten på Campus Kristiansand (foto)

SAMBYGGERE: Her på Campus Kristiansand kommer det nye vitenbygget. Fra en befaring på tomten 16. mai i år.  Fra venstre: Karl Mork, kommunalsjef for stab organisasjon og utvikling i Arendal kommune (AK); underdirektør Eli Anne Skaranger, UiA; Anne Cathrine Haugland, kommunalsjef for samfunn og næring, AK; forsknings- og innovasjonsdirektør Anne Camilla Schulze-Krogh, UiA; næringssjef Kåre Andersen, AK; Jon Hansson, prosjektleder for samskaping av innhold mellom UiA og vitensenteret; rektor Sunniva Whittaker, UiA; dekan Hilde Inntjore, UiA; leder Kine Wangerud ved Vitensenteret Sørlandet; økonomi- og campusdirektør Kjetil Hellang, UiA; universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, UiA; ordfører Robert Cornels Nordli, AK, og kommunedirektør Inger Hegna, AK. (Foto: Saara Maria Ojanen, UiA)

– Det er svært gledelig at vi er kommet så langt at vi nå har tildelt kontrakter og er i gang med forprosjektet. Dersom alt går som planlagt, vil Kristiansand få Norges kanskje mest spennende og faglig funderte vitenbygg - til glede for våre studenter og ansatte, nysgjerrige barn, unge og voksne i alle aldre om bare noen få år.

Det sier prosjektlederne Vibeke Ulstein og Gro Elisabeth Lundevik i UiAs økonomi- og campusavdeling. De forteller at initiativtakerne til nybygget – UiA og Vitensenter Sørlandet og dets eier Arendal kommune, landet anbudskonkurransen for prosjektet i begynnelsen av mai.

Byggherre, utbygger og arkitekt  

Resultatet av konkurransen viser at Statsbygg bortfester grunn til nybygget, som er tenkt plassert på universitetets campus på Gimle, tett ved Spicheren Treningssenter og Helsehuset til studentsamskipnaden. Videre er eiendomsselskapet Greveskogen Eiendom AS i Oslo byggherre, gjennom formålsselskapet Vitenbygg Campus Kristiansand AS, mens Skanska Bygg Region Sør skal stå for selve utbyggingen.

Med er også det oslobaserte arkitektkontoret Filter, som blant annet også har vært engasjert i utbyggingen av det nye skole- og idrettssenteret i Søgne som ferdigstilles i sommer.

Selve prosjektet er organisert som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der det private selskapet har byggherrerollen og tar ansvar for byggingen, finansieringen, driften og vedlikeholdet, mens UiA og Vitensenter Sørlandet blir leietakere i bygget som de selv har ivret for.

Vitenshow (foto)

KOMMER PÅ CAMPUS: Formidlerne fra Vitensenteret Sørlandet har siden 2010 reist land og strand rundt i Agder for å fortelle og vise frem hemmeligheter og undre fra vitenskapens verden til barn og unge. Nå går de sammen med UiA for å få et nytt og stort opplevelsessenter i Kristiansand, slik de har i Arendal. (Arkivfoto)

Spennende opplevelser og læring

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge med avdelinger i Arendal og Kristiansand. Det er ett av Norges 12 vitensentre, og deltar blant annet aktivt i regjeringens realfagsasing.  Mer enn 50 000 barn, unge og voksne besøkte eller deltok på aktiviteter og formidlingstilbud levert av senteret i 2022 – en økning på over 20% fra året før.

– Vi satser på et økt tilbud og levering i Kristiansand, og da er det behov for flere ansatte og større arealer. Prosjektet sammen med UiA er derfor veldig godt for oss, sier vitensenterets leder Kine Wangerud.

Helårig fokus på vitenskapsformidling

Når det nye vitenbygget på 3000 kvadratmeter står ferdig, flytter kristiansandsavdelingen til vitensenteret inn i 2000 av disse. De resterende 1000 kvadratmeterne skal disponeres av Universitetet i Agder som en undervisning, forsknings- og formidlingsavdeling for universitetets tverrfaglige vitenskapelige virksomhet, og hvordan vitenskap kan formidles til særlig barn og unge.

I UiA sin del vil anslagsvis 500 kvadratmeter være åpne for publikum, med utstillinger og aktiviteter i samarbeid med Vitensenter Sørlandet. I resten av rommene planlegger universitetet infrastruktur og samskapingsplass mellom forskere, studenter, regionalt næringsliv, offentlig forvaltning, og andre som har et særlig fokus på vitenskapsformidling.

– Vi ønsker å bli bedre når det gjelder vitenskapsformidling.  Et hus som dette vil kunne hjelpe oss til det, sier rådgiver Jon Hansson i Avdeling for lærerutdanning, som leder arbeidet med det faglige innholdet i nybygget i samarbeid med vitensenteret og fakultetene og lærerutdanningen på UiA.

– Skapes sammen

Jon Hansson forteller også at prosjektet er et godt eksempel på et samskapingsprosjekt som utvikles i tett kontakt med aktørene som er med.  I forprosjektet som utvikles nå, arbeider UiA særlig for å konkretiser innholdet i sin del av det nye bygget.

– Vi har allerede i dag god kontakt med de vitenskapelige miljøene på universitetet, og er i dialog for å komme frem til gode utstillinger og aktiviteter. Vi har på ingen måte landet alt, men det er klart at vi i vår del vil legge særlig vekt på å formidle den vitenskapelige siden av det publikum vil møte. Samtidig skal det også engasjere, overraske og være interessant og spennende for alle som er nysgjerrige på vitenskap, sier han.

Vertskommunene er med

I både Kristiansand og Arendal kommuner følges arbeidet rundt vitenbygget på campus Kristiansand med interesse.

– Satsingen er svært spennende. Som kommune er vi også invitert til å bli med og definere innhold og bidra til at både bygg og innhold blir et godt tilskudd til kommunens innbyggere og tilreisende. Vi har hatt et godt samarbeid med både vitensenteret og UiA over mange år, men nå legges det opp til et enda tettere samarbeid, og det er veldig bra, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand.

– Vi for vår del ser vi jo at dette vil bidra til å øke interessen for vitenskap og kanskje særlig realfag blant barn og unge, og at et vitensenter på campus i Kristiansand vil være et viktig løft for å bygge kunnskaps- og kompetansenivået ikke bare i Arendal og Kristiansand, men også samlet for regionen. Det synes vi er flott, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Byggestart i 2024

Forprosjektet, inkludert detaljprosjektering av bygget, skal etter planen være ferdig utpå høsten. For UiA sin del er det universitetsstyret som skal beslutte om prosjektet skal gå videre til byggefasen slik at bygget kan stå ferdig i begynnelsen av 2026. Det skjer etter planen i styrets møte i november. Den samme beslutningen må også Arendal kommune ta før byggeperioden kan begynne.

Samarbeidsgruppen

I forbindelse med forprosjekt er det opprettet en egen samarbeidsgruppe. Den består av:

  • Vibeke Ulstein, UiA (bygg)
  • Gro Elisabeth Lundevik, UiA (bygg, kontrakt og økonomi)
  • Jon Hansson, UiA (faglig innhold)
  • Kine Wangerud, Vitensenter Sørlandet
  • Et tverrfaglig team fra Skanska Bygg Region Sør
  • Filter arkitekter
  • Greveskogen Eiendom

Mer? Se også: