0
Hopp til hovedinnhold

Bygger bedre matte-læring i Europa

Universitetet i Agder skal de neste tre årene lede en bred internasjonal gruppe forskere som skal utvikle bedre og mer spennende matematikklæring for studenter ved universiteter og høgskoler i Europa.

LÆRE BEDRE: UiA koordinerer en internasjonal forskergruppe som skal prøve ut en nye matte-læremetode for studenter ved åtte universiteter i sju land i Europa. (Ill.foto: Colorbox)
Yuriy Rogovchenko, foto

MATEMATIKER: Professor Yuriy Rogovchenko ved UiA koordinerer forskergruppen fra sju land som skal styrke kvaliteten i matematikkundervisningen ved europeiske universiteter og høgskoler.

Det er klart etter at det sist uke ble kjent at UiA gikk til topps og fikk rorpinnen i prosjektet Partnerskap for læring og undervisning i universitetsmatematikk. Med i arbeidsgruppen er matematikkforskere, statistikere og pedagoger fra sju land: Tsjekkia, Tyskland, Nederland, Spania, Storbritannia, Ukraina og Norge og UiA. 

Prosjektet er ett av fire som nådde til topps i 2018-søknadsrunden i det europeiske Erasmus+-samarbeidets norske programenhet for strategiske partnerskap. Programmets mål er å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene i Europa. Prosjektets tildeling er på nær 420 000 euro; drøyt 4 millioner kroner.

Ved UiA ledes prosjektet av professor Yuriy Rogovchenko  ved Institutt for matematiske fag. Det er også tilknyttet det internasjonale matematikkdidaktikksenteret Matric ved UiA.

– Veldig bra!

– Dette er bare veldig bra. Det er en milepæl som viser at vi har en europeisk posisjon innen matematikkdidaktikk, noe som vi er stolte av, sier rektor Frank Reichert.

– Dette er også første gangen vi har fått et slikt lederskap i Erasmus+-enheten for strategisk partnerskap. Det er selvsagt også veldig flott, sier han.

Styrker dybdeforståelse i matematikk

Kjernen i det internasjonale samarbeidsprosjektet er styrking og utvikling av utforskende læring, også kalt spørsmålsbasert undervisning, til matematikkstudenter på universiteter og høgskoler, som ingeniørstudenter, lærerstudenter og andre. Det er et av de største prosjektene av sitt slag i Europa noen gang.

Utgangspunktet er at man vet fra forskningen at mange studenter ofte lærer matematikk mer ved å pugge prosedyrer enn ved å utvikle dybdekonseptuell forståelse. Men det må man ha hvis en skal kunne overføre matematikk til andre fagdisipliner og verden rundt seg.

Derfor ønsker forskerne nå å forbedre undervisningen gjennom utforskende og spørsmålsbaserte tilnærminger som gjør det mulig for studenter nettopp å oppnå en mer konseptbasert forståelse av matematikk.

Vektlegger konkret problemstillinger

Utforskende læring er en undervisnings- og læringsmetode der læreren særlig vektlegger spørsmål, problemer og scenarier for å hjelpe studentene til å lære, i dette tilfellet matematikk. I stedet for å vektlegge fakta og forelese om læringsmål alene, kultiverer læreren i mye større grad et læringsmiljø som hjelper studenten med å utforske en matematisk oppgave gjennom egne spørsmål, intuisjon og erfaringer – nettopp slik at en dypere matematikkforståelse oppnås.

Kombinerer bredde og erfaring

Sammen dekker forskerne, statistikerne og pedagogene i prosjektet et stort og mangfoldig område. Noen har erfaring med matematisk oppgavedesign og bruk av IT og digital media. Noen har erfaring med å gi workshops og seminarer som kan gi ferske forelesere effektiv undervisningspraksis. Og andre er godt kjent med og har selv brukt utforskende læring som metode. I sum står de derfor godt rustet til å styrke arbeidet med matematikklæring for studentene i Europa.

Disse er med

I tillegg til Universitetet i Agder er disse europeiske universitetene med i prosjektet:

----------------------------------------------------------------

Se prosjektbeskrivelsen her (på engelsk):

Our context is the teaching and learning of mathematics at university level in seven countries: the Czech Republic, Germany, Netherlands, Norway, Spain, the UK and Ukraine. Evidence shows that students’ learning is often of a procedural nature: students do not develop in-depth conceptual understandings through which they can relate mathematics to other disciplines and the world around them. Traditional forms of teaching reinforce this status quo.

We seek to improve teaching through inquiry-based approaches that allow students to achieve a more conceptually-based understanding of mathematics, more appropriate for solving problems in engineering, science, and in the labour market.

This should be achieved through

  • clear principles of inquiry-based teaching-learning and associated models of practice;
  • teaching innovation in which lecturers engage in inquiry into their teaching practice and learn from critical reflection and feedback;
  • observation and analysis of teaching events to provide evidence of outcomes for students;
  • design of mathematical units and inquiry-based tasks for use by lecturers and their students in face to face or blended learning settings;
  • induction workshops and other meetings to professionalize lecturers to apply and promote inquiry-based teaching and learning in face to face and blended learning settings;
  • synthesis of models of inquiry-based practice that can be used to promote students’ conceptual of mathematics in STEM education.

In all partner universities, project participants teach mathematics or statistics and seek to innovate in their practice. The partners are members of national and international consortia, through which practices are shared and innovations discussed, analysed, challenged and critiqued. Some have experience of mathematical unit and task design and blended learning approaches using IT and digital media. Some have experience of providing workshops and seminars to induct new lecturers into effective teaching practices. Some are familiar with inquiry-based practices, having used them in their own developmental activity with their students. All partners are passionately committed to innovation and creativity in enhancing teaching practices for the benefit of students who learn mathematics conceptually, relationally and applicably.

We will draw on our experiences and commitment to

a) Communicate sound inquiry-based principles of teaching and learning of mathematics;

b) Develop our own teaching, and that of our colleagues, through communities of inquiry in local settings;

c) Design inquiry-based tasks and mathematical units using digital media for blended learning in providing resources for mathematics teaching and learning;

d) Design induction workshops and seminars introducing lecturers to inquiry-based practices in teaching and learning;

e) Extend the model of inquiry-based learning to modelling activities which enable students to engage with real problems in industry and science.

f) Design evaluator procedures and integrate evaluation into the activity itself, in order to gain a realistic view of what the project is achieving.

The methodology will be developmental and inquiry-based. We employ a model of inquiry in three layers:

1) Inquiry in mathematics between lecturers and students using specially designed inquiry-based tasks;

2) Inquiry into innovative approaches to teaching mathematics with reflective (critical) analyses of teaching practice and its impact on students’ conceptual understanding.

3) Inquiry as a developmental approach to improving practice in the other two layers, taking an objective approach to gathering and analysing data from the observed activity as well as feeding back what is learned to the ongoing practices.

We expect

  • to engage mathematics lecturers in our institutions and countries in inquiry-based teaching;
  • to create a digital body of inquiry-based mathematics teaching materials for use across Europe, optimised for both advantaged and disadvantaged learners;
  • to recognise issues and problems which challenge teaching and learning and address them through collaborative inquiry-based exploration;

- as more lecturers and students are engaged in inquiry-based teaching-learning, we expect to see, locally, a change in lecturers' and students' recognition of alternative ways of teaching and learning mathematics this change of learning culture will become transnational when outcomes are disseminated, practices shared and principles communicated.

Disseminating our results and good practice, we contribute to the modernisation of education at universities and to the improvement of professional competences of university lecturers and students across Europe thus addressing the initiative of The European Commission to “improve the interaction between research and teaching ensuring that teaching is based on state-of-the-art knowledge and adequately recognised and that graduates have strong analytical and problem-solving skills.”

Send studiet på mail