Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Blir fungerende dekan ved lærerutdanningene

Cecilie Thorbjørnsen Mork (48) blir fungerende dekan ved Avdeling for lærerutdanning i høstsemesteret.

Cecilie Mork

Dagens dekan Hilde Inntjore blir viserektor for utdanning 1. august, og Mork vil da tre inn som fungerende dekan.

Mork har arbeidet som studieleder for lektorutdanningen, PPU og PPU-Y ved UiA siden 2020. Hun har selv erfaring som lektor fra ungdomskole og videregående skoler. Hun har tidligere vært assisterende avdelingsleder ved Statsforvalteren i Agder, og har en master i ledelse fra Universitetet i Agder.

– Jeg er trygg på at dette blir en god løsning for lærerutdanningene og for UiA. I tillegg til den erfaringen hun nå har fått ved UiA, har vi på UiA også opplevd hennes gode samarbeidsevner da hun jobbet med kompetanseutvikling i barnehage og skole for Statsforvalteren i Agder, sier rektor Sunniva Whittaker.

Den faste stillingen som dekan ved Avdeling for lærerutdanning har vært utlyst og hadde søknadsfrist 13. juni. Ny dekan skal være på plass fra 1. januar 2024.