Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blir EU-ekspert på forskningssøknader

Professor Elling Bere har takket ja til en forespørsel fra EU-kommisjonen om hjelp til å takle fremtidige utfordringer innen forskning og innovasjon. Han er blitt EU-evaluator.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elling Tufte Bere får hjelp av Christine Svarstad i sitt arbeid som søknadsvurderer.
EKSPERT: Folkehelseprofessor Elling Tufte Bere har fått god hjelp av seniorrådgiver Christine Svarstad ved universitetets forskningsadministrative avdeling til å komme gjennom nåløyet for søknadsvurderere i EUs Horizon 2020-program. Foto: Jan Arve Olsen.

— Dette kan bli veldig spennende. På den ene siden bidrar og påvirker man rett inn i forskningsutviklingen i Europa, ja til fremtiden kan en kanskje si. På den andre får jeg erfaringer som styrker både min egen, UiAs og kanskje også Agders evne til selv å iverksette og finansiere store, internasjonale forskningsprosjekter, sier Elling Bere.

— Så jeg er ganske ydmyk overfor dette. Men jeg er selvsagt glad og meget godt fornøyd med at jeg kom gjennom nåløyet og fikk denne forespørselen for bare noen dager siden, sier han.

Ekspertområdet til professoren i folkehelsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er bærekraftig livsstil, særlig knyttet til helse og ernæring. Gjennom rammeprogrammet fram mot 2020 bruker EU ca. 7,5 milliarder euro på helse- og ernæringsrelatert forskning.

— Det betyr at det fremmes en rekke søknader her, og mitt håp er at jeg gjennom min kompetanse på feltet kan bidra til at de beste og mest relevante søknadene for fremtiden kommer gjennom nåløyet, sier Bere.

30 000 FoU-søknader i året

Foruten Elling Bere har Universitetet i Agder har i dag en håndfull eksperter ved tre andre fakulteter som har knyttet seg til vurderinger av søknader om støtte til forskningsprosjekter i EU. Disse er knyttet til pilarene i Horizon 2020-programmet: Excellent Science (24 milliarder euro i programperioden 2014 - 2020), Industrial leadership (14 mrd.) og Societal challenges (30,9 mrd.) Det er i sistnevnte helse- og ernæringsrelatert forskning hovedsakelig inngår, og der Elling Bere nå er søknadsevaluator.

Tilsammen får forskningsområdene under Horizon 2020 inn ca. 30 000 prosjektsøknader i året. Programmet har i dag anslagsvis 15 000 evalueringseksperter knyttet til seg, fordelt på de 28 EU-landene og EØS-landene Norge og Island. For arbeidet får de en godtgjørelse på 450 euro om dagen - ca. 4050 kroner - for hver søknad de evaluerer. Søknadene evalueres av både enkelteksperter og grupper av eksperter fra flere land.

— Vårt håp er at alle fakultetene ved UiA skal ha forskere som ønsker å forsøke seg som EU-evaluatorer. Det er internasjonal konkurranse om en slik oppgave. Men det er ikke umulig å bli med, sier seniorrådgiver Christine Svarstad ved universitetets forskningsadministrative avdeling.

Professor Enrique Beferull Lozano Baltasar

- INTERESSANT OG NYTTIG: Professor Enrique Beferull Lozano Baltasar har vært EU-evaluator siden 2006. Han mener de som deltar får mye tilbake, kanskje særlig ved at de selv får god innsikt i hva som karakteriserer en god internasjonal søknad om midler til forskningsprosjekter.

— Gir mye tilbake

På UiA er det professor Baltasar Beferull-Lozano ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Grimstad som har lengst fartstid som EU-evaluator. Han begynte i 2006, i rammeprogrammet før Horizon 2020, men har fortsatt også i dette.

— Det er litt arbeid, men det er veldig interessant og nyttig også. En utvider nettverket sitt og en får med seg lærdom tilbake som forbedrer ens egne søknader. En får mer erfaring og kjennskap til det hele, rett og slett, sier han og gratulerer Elling Bere med jobben.

IKT-professoren, som leder UiAs arbeid med signalprosessering og trådløs kommunikasjon via forskningslaboratoriet Intelligent Signal Processing & Wireless Networks, forteller at han siden starten har vært med på anslagsvis en til to søknadsbehandlinger i året. Disse foregår i to uker til sammen – en uke alene hjemme og en uke i gruppe i Brüssel.

— I første omgang er du en av en gruppe på fem-seks andre som hver for dere – og helt uten å vite hvem de andre er – går gjennom søknaden og lager en evaluering. Deretter deltar en på gruppesamling, der vi i løpet av en uke utformer vår felles vurdering og rangering, forteller han.

— Så det er absolutt verd det. Det gir mye tilbake også, sier han.

Håper flere vil være med

Profilbilde Stephen Steiler

PLASS TIL FLERE: - Vi anbefaler alle UiA-forskere som har lyst, til å vurdere om de bør bli med, sier Stephen Seiler, viserektor for forskning, formidling og nyskaping.

— Elling Bere går med dette inn i en svært viktig rolle som strekker seg utover hans egen forskningsagenda. At han gjør dette er veldig bra. Det er også et godt eksempel på UiAs modning som et forskningsorientert universitet. En gratulasjon er absolutt på sin plass, sier Stephen Seiler, viserektor for forskning, formidling og nyskaping.

Det er en frivillig sak å melde seg som EU-evaluatorer. Universitetet oppfordrer imidlertid ansatte som kunne tenke seg det, om å forsøke å bli med.

— Vi anbefaler alle som har lyst til å være med om å ta kontakt med universitetets forskningsadministrative avdeling. Det er ikke nødvendig, men gjennom denne får de mer veiledning om selve påmeldingen, samt hvilke muligheter de har, enn bare å gå rett på selv, sier Stephen Seiler.