0
Hopp til hovedinnhold

Blekt budsjett for UiA

Det er ingen nye satsinger for Universitetet i Agder i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er i all hovedsak en videreføring av dagens tildeling, og det ligger ingen nye studieplasser eller stipendiatstillinger til UiA i budsjettframlegget.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bleke og litt anemiske midler til UiA i forslaget til statsbudsjett.

Bleke og litt anemiske midler til UiA i forslaget til statsbudsjett.

– Vi er skuffet over at vi ikke har fått midler til nye studieplasser for masterutdanning i barnevern. Vi ønsker at dette skal være en av våre hovedprioriteringer for 2019, men dessverre ligger det ingenting til dette i fremlegget til statsbudsjettet. Vi ser at behovet er stort for kvalifiserte fagpersoner på dette området, og derfor ønsker vi å løfte dette hos oss, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

I rene tall gir forslaget en tildeling til UiA på nesten 1,5 milliarder - nærmere bestemt 1.478.507.000 kroner. Det er opp fra fjorårets tilsvarende tildeling som var på 1.402.102.000 kroner. Differansen på 76,406 millioner kroner gir en nominell vekst på 5,4 prosent.

Ser vi bak tallene, stammer 41 millioner fra lønns- og prisveksten som er bygd inn i forslaget til statsbudsjett, mens 22 millioner kommer fra de resultatbaserte tildelingene - flere studenter som tok eksamen og mer publisering av forskningsresultater.

Resten kommer i det vesentligste fra videreføring og innfasing av økninger i antall studieplasser fra tidligere år og av at UiA nå får helårs-penger for stipendiatstillinger som ble tildelt fra fra i fjor sommer og dermed bare fikk halvårseffekt i fjorårets budsjett.

Lærere med doktorgrad

Regjeringen foreslår å bevilge åtte millioner kroner til flere doktorgrader i offentlig sektor, med særlig vekt på å få flere lærere i skolen til å ta doktorgrad. Det skal opprettes 10 nye stipendiatstillinger for lærere, og det foreslås også fem millioner kroner til tiltak for å få flere lærere til å ta doktorgrad.

- UiA har en anerkjent lærerutdanning med et kompetent fagmiljø, som er svært godt rustet til å realisere denne satsingen, sier Smith-Tønnessen.

Den foreslåtte realveksten i budsjettet til forskning i 2019 er på 1,2 prosent. Økningen er på samme nivå som den totale veksten i regjeringens forslag til statsbudsjettet. Det ligger ingen penger knyttet til utviklingsavtalene mellom institusjonene og departementet, det skal komme i 2020.

Effektiviseringskuttet som regjeringen legger inn på en halv prosent blir imidlertid videreført av regjeringen, for femte år på rad. Det betyr at regjeringen forutsetter at universitetsadministrasjonene blir mer effektive, fastsatt en halv prosent reduksjon i tildelingen. For Universitetet i Agder er virkningen for 2019 et kutt på over 30 millioner kroner. I fjor reagerte Forskerforbundet sterkt på kuttet.

Yrkesfaglærersenteret

Stortinget har tidligere vedtatt et yrkesfaglærerløft, for å bedre kvalitet, faglig utvikling og forskning på yrkesfagsområdet. Universitetet i Agder ønsker å etablere et yrkesfaglærersenter, i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet. Verken Universitetet i Agder eller OsloMet får i budsjettframlegget egne midler til denne satsingen.

For studentenes del endrer regjeringen den delen av studielånet som er knyttet til fullføring av studiene. Hittil har studentene fått 40 prosent av studielånet som stipend etter avlagt eksamen, nå blir 15 prosent av stipendbeløpet knyttet til fullføring av grad – enten bachelor eller master. Det innebærer en innstramming av vilkårene.

Studentene er ikke fornøyd med at regjeringen foreslår å legge om stipendordningen.

Andre om forslaget til statsbudsjett:

Universitets- og høgskolerådet (UHR)Godt budsjett og viktige opptrappingsmål i langtidsplanen

Norges forskningsråd (NFR): Viktige opptrappingsplaner på plass i langtidsplanen 

Regjeringen foreslår viktige opptrappingsplaner i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2019 nøkternt. 

Norsk studentorganisasjon (NSO)Studiene må fortsatt vike for deltidsjobben

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Som forventet fortsetter opptrappingen til 11 måneder studiestøtte med én ekstra uke. Den justeres med 1,8 %. Med tilskudd til bygging av 2200 studentboliger vil regjeringens forslag bedre studentøkonomi litt. Norsk studentorganisasjon (NSO) etterlyser en større satsning og blir provosert av forslaget om å endre stipendordningen i Lånekassen.

UiSStatsbudsjettet 2019 og langtidsplanen

Regjeringens budsjettfremlegg til statsbudsjett for 2019 inneholder verken startbevilgning til nybygg for Arkeologisk museum, nye studieplasser til jordmorutdanning eller nye stipendiatstillinger.

NTNUDette betyr statsbudsjettet 2019 for NTNU

NTNU vil få en samlet bevilgning på 6 716 000 000 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Campusutvikling får 14 millioner, som er betydelig mindre enn ventet. Oppstartsmidler til nybygg for helse- og sosialfagene i Elgesetergate 10 ligger dessverre ikke inne. Rektor Gunnar Bovim er samtidig tilfreds med en realvekst på 41 millioner i NTNUs totale bevilgning. – Vi har fått uttelling for godt arbeid og gode resultater innen forskning og utdanning, hvor god utdanning er hovedårsak til veksten, sier Bovim.

UiB: UiB får ros for den marine satsingen

- Dere har her i Bergen vist frem hvordan vi skal gjøre det som land, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med fremleggingen av forslaget til statsbudsjett mandag.

Uniforum (UiO)Ikke prioritert av Regjeringen: UiO frykter nasjonale ikoner vil kollapse

Vikingskipenes fravær i forslaget til statsbudsjett for 2019, skaper krisestemning på UiO. – Situasjonen er veldig dramatisk, sier KHM-direktør Håkon Glørstad.