Bidrar til omstilling på Sørlandet - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Bidrar til omstilling på Sørlandet

UiA tar nå en rekke grep for å bidra til kortsiktige og langsiktige omstillinger i arbeidslivet på Agder.

INFORMERTE: Rektor Frank Reichert informerte om UiA og UiA-tiltak i omstillingen i arbeidslivet på Agder til en lydhør kommunal- og forvaltningskomité i Grimstad tirsdag. Komitéleder Helge André Njåstad (FrP) (t.v.) og Ingjerd Schou (H) følger med.

INFORMERTE: Rektor Frank Reichert informerte om UiA og UiA-tiltak i omstillingen i arbeidslivet på Agder til en lydhør kommunal- og forvaltningskomité i Grimstad tirsdag. Komitéleder Helge André Njåstad (FrP) (t.v.) og Ingjerd Schou (H) følger med.

Det ble understreket på et møte i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, som ble holdt på Campus Grimstad tirsdag den uka. Møtet inngikk som en del av et todagersbesøk som stortingskomiteen gjennomførte på Sørlandet denne uka.

- Økende arbeidsledighet og fallende oppdragsmengder i særlig oljeleverandørindustien skaper en utfordrende situasjon i landsdelen som universitetet på lik linje med alle andre må bidra til å løse, sier rektor Frank Reichert.

Flere aktuelle tiltak

På møtet tirsdag pekte han derfor ovenfor en lydhør komité på en rekke tiltak som Universitetet i Agder nå iverksetter og vurderer å iverksette. Blant dem disse:

  • Kontakt med landsdelsklyngene for å kartlegge nye kompetansebehov – som NODE, EYDE, DIGIN, USUS og Praxis Sør
  • Tilsvarende kontakt med offentlig forvaltning for å kartlegge nye kompetansebehov
  • Nytt tilbud om praktisk-pedagogisk utdanning for folk som allerede har en utdanning
  • Tilrettelegge enkeltfag i henhold til kompetansebehov i landsdelen
  • Vurdere å tilrettelegge tilbud i basisutdanningene
  • Vurdere å tilrettelegge for nye tilbud innen etter- og videreutdanning
  • Fortsatt vektlegging av gründerkurs for studenter
  • Økt vekt på gründersamarbeid med ansatte

- To eksempler på gode gründere med utspring i UiA er Christoffer Jørgenvåg og Ole-Christoffer Granmo. Førstnevnte er en tidligere student som via selskapet Red Rock og dets 40 ansatte løfter seg høyt i kranmarkedet, mens den andre er en professor her hos oss som gjennom selskapet Anzyz har utviklet et verktøy som gjør det mulig for forretningsdrivende å få bedre markedsinnsikt, både når det gjelder potensielle kunder og konkurrenter, gjennom å samle inn, strukturere og presentere essensen av store mengder data fra for eksempel sosiale medier, fortalte rektor komitémedlemmene.

- MIL-labben viktig for landsdelen

Også når det gjelder mer langsiktige omstillingstiltak pekte rektor på at UiA kan bidra.

ORIENTERTE: Prosjektleder Morten Kollerup Bak i MIL orienterte om status for UiAs kommende Mechatronics Innovation Lab.

ORIENTERTE: Prosjektleder Morten Kollerup Bak i MIL orienterte om status for UiAs kommende Mechatronics Innovation Lab.

- Her kommer for eksempel MIL-labben i Grimstad sterkt inn, der 40 av de 100 millioner kronene som trengs er på plass. I dette miljøet kan vi i tett samarbeid med næringslivet bidra til innovasjoner innen offshore-sektoren; innovasjoner som har et internasjonalt perspektiv, og også til andre innovasjoner og nyskapninger som kan komme landsdelens utvikling og arbeidsliv til gode, sa han.

Ledighetstrygd og utdanning

Videre pekte rektor på at UiA har gått i front når det gjelder å få politikerne til å snu i spørsmålet om arbeidsledighetstrygd og utdanning.

- Det ser nå ut som om arbeidsledige i fremtiden vil kunne slippe å si ifra seg ledighetstrygd for å utdanne seg. Og det er jo veldig bra.

Helsesatsing i Grimstad

Et tredje område som rektor ønsket å gjøre politikerne oppmerksomme på, var satsingen på e-helse i Grimstad – Campus Grimstad Helse. På UiA er det allerede etablert et senter for e-helse og omsorgsteknologi, og det arbeides sammen med partner Devoteam AS med etablering av et testsenter i Grimstad for nødvendige sertifiseringer innen e-helseområdet. Det kan få både nasjonal og internasjonal betydning. Innovasjon og nyskaping innen e-helseområdet vil være et viktig satsingsområde fremover.

Se også: Flere e-helse-etableringer på Agder fremover

Inkluderende strategiplan

 Rektor understreket også at det pågående strategiplanarbeidet ved UiA, som avsluttes til sommeren, vil kunne få innvirkning på tiltakene som universitetet nå iverksetter eller vurderer å iverksette.

- Vi ønsker å involvere mange i dette arbeidet, også regionens arbeidsliv og offentlige forvaltning. Slik det er lagt opp kan alle som ønsker det komme med innspill. Målet med dette er å komme fram til en meningsfull strategi for UiA for de kommende årene, sa han.

Andre næringer og flyktninger

Med på møtet tirsdag var også flere sentrale fylkespolitikere fra Aust-Agder. En av dem, Åshild Bruun Gundersen (FrP), pekte på at ikke alle bransjer på Sørlandet har dårlige kår nå. Blant andre pekte hun på store veiutbygginger som planlegges, og også andre utbygginger i både offentlig og privat regi.

- Gjøres det derfor noe fra UiAs side for å rette for eksempel ingeniørutdanningene bort fra mekatronikk- og offshoremarkedet og mer i retning av å imøtekomme disse utfordringene, spurte hun.

- Og hva med flyktningene som er kommet, mange av dem har gode utdanninger fra sine hjemland, men kan likevel ikke tre inn i norsk arbeidsliv sånn uten videre. Gjør universitetet noe her? spurte komitémedlem Heidi Greni (Sp).

- Når det gjelder de nye utfordringene mener vi jo at nettopp for eksempel MIL-labben vil bidra til nye muligheter i og for landsdelen, svarte rektor.

- Og når det gjelder flykningene, så har vi opprettet en egen innsatsgruppe som skal se på nettopp aspekter rundt dette, og hvor vi kan bidra. Utviklingen i andre land, som for eksempel i Tyskland som jeg kjenner godt, går i retning av at universitetene kan bli sentraler for godkjenning av nettopp folks utdanninger fra utlandet. Kanskje kan vi få til noe slikt her hos oss, men det må innsatsgruppen vår se på først, sa han.

National Oilwell Varco

Med på møtet tirsdag var også administrerende direktør Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco (NOV) som fortalte komiteen om situasjonen i det som for bare noen måneder siden var det 5.-6. største oljeleverandørselskapet i Norge, og det desidert største på Sørlandet. I løpet av bare sju måneder har selskapet vært nødt til å si opp 1800 ansatte og 700 innleide i Norge.

 

FORTALTE: Administrerende direktør Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco fortalte om utfordrende tider i olje- og oljeleverandørindustrien på Sørlandet.

FORTALTE: Administrerende direktør Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco fortalte om utfordrende tider i olje- og oljeleverandørindustrien på Sørlandet.

- Det er ikke til å legge skjul på at situasjonen er svart akkurat nå. Det ryktes også at vi vil bli sittende igjen med bare 100 ansatte i Norge. Men dette siste kan jeg i alle fall avkrefte. Vi er her og vil bli her. Slik det ser ut nå vil det imidlertid bli to tøffe år før markedet tar seg opp igjen. Det må vi være forberedt på, sa han.

- MIL er viktig

Til politikerne pekte NOV-direktøren spesielt på viktigheten av nettopp den planlagte MIL-labben i Grimstad.

Det er veldig bra at UiA nylig fikk et senter for forskningsdrevet innovasjon i mekatronikk – en nasjonal SFI. Sammen med MIL-labben vil dette gi oss alle et fortrinn. For oss som fokuserer på stadig bedre lønnsomhet i løsninger som utvikles, er dette særlig viktig. Nå kan vi sammen dokumentere at en idé er gjennomførbar – og at vi er i stand til å levere det vi skal, sa han.

LYDHØRE: Fra møtet med Kommunal- og forvaltningskomitéen på Campus Grimstad tirsdag.

LYDHØRE: Fra møtet med Kommunal- og forvaltningskomitéen på Campus Grimstad tirsdag.

Tekst og foto: Jan Arve Olsen

Send studiet på mail