Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bidrar til en god oppstart i et nytt land

Introduksjonsprogram skal bidra til inkludering av nye utenlandske universitetsansatte.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Birthe Helland Olsen, prosjektleder for Business Region Kristiansand og Malin Stine Hauge, prosjektkoordinator ved UiA.

Relocation Region Kristiansand er et prosjekt som skal sikre at nyansatte med internasjonal bakgrunn får en trygg og god oppstart i Norge. Opplegget inkluderer også den ansattes familie. Partner/ektefelle vil få hjelp med å skaffe jobb og ansatte med barn får bistand knyttet til søknad om skole- og barnehageplass.

Birthe Helland Olsen, som jobber ved Business Region Kristiansand for Kristiansand kommune, leder prosjektet.

– Når rekrutteringsprosessen er over, skal den utenlandske medarbeideren få hjelp med tjenester som immigrasjon, registrere seg hos politiet, skaffe skattekort, finne bolig og utvikle et sosialt nettverk, sier Helland Olsen.

En komplisert prosess

Å rekruttere arbeidskraft til Norge er en komplisert prosess. Hvordan arbeidstakeren skaffer den nødvendige dokumentasjonen for å kunne bo og arbeide i Norge varierer fra land til land. Selv når alt i forbindelse med arbeidsinnvandring er på plass, kan andre ting som krever en rask løsning dukke opp, som å åpne en bankkonto eller skaffe helseforsikring. 

Birthe Helland Olsen og Malin Stine Hauge er begge kontaktpersoner for prosjekt Relocation Region Kristiansand.

For en nybegynner i norsk byråkrati kan litt hjelp komme godt med. Helland Olsen har god kjennskap til disse utfordringene og forstår viktigheten av å tilby god støtte.

– Det er viktig for alle parter å sikre trivselen til den ansatte og hans/hennes familie, understreker hun.

Et UiA-initiativ

UiA henvendte seg til Business Region Kristiansand med ideen høsten 2018. Resultatet var utviklingen av et to-årig pilotprosjekt. I tillegg til UiA, som nå er den største bidragsyteren til prosjektet, er SSHF, Gard, OSM, MH Wirth og Cameron Sense også samarbeidspartnere.

Bernt Jørgen Stray, personaldirektør ved UiA, ser Relocation Region Kristiansand som en enestående mulighet til å styrke internasjonal rekruttering, ikke bare ved universitetet, men også i regionen. 

Bernt Jørgen Stray, personaldirektør ved UiA.

– Business Region Kristiansand har gode forbindelser til offentlige myndigheter samt offentlig og privat virksomhet i Agder. Ved å samle de ulike partene i ett felles prosjekt, har vi økt sjanse for å lykkes med å gjøre regionen mer inkluderende og attraktiv for internasjonal arbeidskraft, sier Stray.

Initiativet er også i tråd med universitetets strategi 2016-2020 hvor internasjonalisering er et hovedområde.

– Arbeidet vårt er internasjonalt. Fagfeltene våre er relevante globalt. Vi har behov for å rekruttere talenter med ulik kompetanse og perspektiver fra hele verden for å kunne videreutvikle arbeidet vårt ved UiA. Det er viktig at vi følger opp våre ansatte, ikke bare ved hjelp av introduksjonsprogrammer, men også ved å gi folk en tilknytning til samfunnet ellers, sier Stray.

– Å tilrettelegge introduksjonsprogram og utvikle sosiale nettverk er temaer vi har hatt veldig fokus på, legger han til. 

Økt antall internasjonale ansatte

Omtrent 20% av universitetets personale er internasjonale ansatte, og andelen øker.

– Ved begge UiAs campuser på har antallet internasjonale ansatte økt betraktelig de siste årene, sier Malin Stine Hauge, seniorrådgiver i Personalavdelingen. 

– Med den økningen kom også behovet for mer hjelp med introduksjonsprogram og sosial og kulturell integrering i Kristiansand og Grimstad, sier Hauge som også er prosjektkoordinator og kontaktperson for Relocation Region Kristiansand ved UiA.

Inkludering og nettverksbygging

Møteplassen Secrets of Kristiansand er et initiativ som oppmuntrer internasjonale og lokale til å møtes og diskutere erfaringer og muligheter, samtidig som man lærer noe nytt om regionen. Selv om arrangementet først og fremst er tiltenkt arbeidstakere som nylig har flyttet til Norge, kan andre som allerede er etablert i regionen ha glede av disse månedlige samlingene.

– Det finnes ikke mange engelsk-språklige arrangementer i området, så disse møteplassene er en veldig positiv anledning, sier Hauge.

Arrangementet er gratis og finner sted hver første mandag i måneden, som oftest på Teateret. Du kan følge Secrets of Kristiansand på Facebook for å holde deg oppdatert

For mer informasjon vedrørende Relocation Region Kristiansand og introduksjonprogram for internasjonale arbeidstakere ved UiA, kontakt Malin Stine Hauge eller Birthe Helland Olsen for å finne ut hvordan internasjonale ansatte kan ha glede av dette prosjektet og registrere seg.