Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bidrar til bedre integrering med egne erfaringer

Studenter som selv en gang var nye i Norge brukte egne erfaringer på innovasjonscamp om integrering.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Airida Racyte.

Godt humør under gruppearbeidet. Airida Racyte jobber på mottaksskole og tar deltidsutdanning for å bli uteksaminert som lærer i Norge.

Fredag 5. februar holdt Ungt Entreprenørskap Agder innovasjonscamp på UiA.

Inne på et grupperom går diskusjonen og latteren sitter løst. Etter mange forslag oppsummerer Airida Racyte for resten av gruppa:

Halimo Jama, Monthipa S. Gauslaa, Gunny Simpson og Airida Racyte.

Halimo Jama, Monthipa S. Gauslaa, Gunny Simpson og Airida Racyte skulle komme frem til et system som kobler nordmenn og flyktninger sammen ut fra felles interesser.

– Da er målet; nye venner, større nettverk og bedre selvtillit.

Sana statlige mottak på Birkeland var samarbeidspartner da studentene på Faglærerutdanning for tospråklige jobbet med hvordan integreringen kan forbedres.  

Studentene tar deltidsutdanning for å bli lærere i Norge. De fleste har utdannelse eller erfaring som lærere fra opprinnelseslandet, men ikke nok til å bli godkjent som lærer i Norge. Mange av dem er allerede i jobb som tospråklige lærere her i Norge.

– Spennende og stressende

Racytes gruppe har valgt en oppgave som går ut på å designe et system som kobler nordmenn og flyktninger sammen ut fra felles interesser.

– Arbeidet er både spennende og stressende. Vi har ikke så mye tid på oss og veldig mange ideer, sier Racyte.

– Og så vil vi jo vinne, skyter Gunny Simpson inn.

På slutten av dagen skal en vinner av de syv gruppene kåres. Oppgaven skal både løses og presenteres på en god måte.

Gruppene valgte mellom tre ulike oppgaver:

  • Ubrukte ressurser: Det er mange ubrukte hender og hoder som venter på å få bidra i samfunnet. Presenter en god ide slik at de som sitter i mottak fort får brukt sine ressurser, også før de er gode i norsk.
  • Nettverk av muligheter: Design et system, et møtepunkt, en idé som kobler nordmenn og flyktninger sammen ut fra felles interesser.
  • Ung mann på leting: Det er ikke lett å være ung mann på leting etter et nytt liv i et nytt land. Lag et kurs, en håndbok eller lignende som hjelper menn til å få en vellykket start i sitt nye hjemland Norge.

Er eksperter

– Oppgavene skal være så relevante og praktiske som mulig. Her er deltakerne ekspertene. Det er ingen fasit, den må de finne selv, sier Vemund Ruud fra Ungt Entreprenørskap Agder.

For Sana statlige mottak var dette en mulighet til å treffe ressurspersoner som selv en gang flyttet fra hjemlandet, til Norge og en helt ny kultur.

– Vi som jobber på mottaket har våre tanker om hva som er best. Her kan forestillingene våre bli utfordret fra personer som selv kan tenke tilbake på hvordan det var å komme hit, sier Grete Loe fra Sana statlige mottak.

De 30 studentene kommer fra en rekke forskjellige land. Noen har vært flyktninger, mens andre er arbeidsinnvandrere eller har funnet en norsk ektefelle. Et par av studentene er etnisk norske.

Innovasjonscampen er del av faget Mat, helse og entreprenørskap. For de fleste av studentene inngår det i Faglærerutdanning for tospråklige, en deltidsutdanning rettet mot tospråklige studenter med minoritetsbakgrunn. Studentene tar en bachelorgrad på deltid over seks år.

Innovasjonscamp er ofte brukt som introduksjon til studentbedrift

Mange gode ideer

Gruppene begeistret dommerpanelet da de presenterte sitt arbeid på slutten av dagen. Hver gruppe hadde fire minutter på å presentere sitt arbeid.

– Utrolig hva dere har fått til på så få timer, sa Marianne Lothe fra Avdeling for lærerutdanning.

Hun satt i dommerpanelet sammen med Grethe Loe fra mottaket og dekan Anders Johan Andersen fra Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap.

De fleste ideene gikk ut på å involvere dem som sitter på mottak med lokalsamfunnet på ulike måter. En gruppe ville opprette kommunale databaser for vennefamilier, mens andre foreslo ulike arrangementer eller aktivitetsplaner. Fellesnevneren var at dem som sitter på mottak ikke skal bli sittende der, men komme seg ut, bruke ressursene sine og komme i kontakt med andre. Å motvirke fremmedfrykt ble også poengtert av flere.

Vinnerideen gikk ut på å opprette en frivillighetssentral hvor beboerne på mottak kan engasjere seg, bruke sine ressurser og komme i kontakt med samfunnet.

– Her var mange konkrete ideer som jeg vil ta med videre og bruke i arbeidet på mottaket, sier Grete Loe fra Sana statlige mottak.

Abdi Mohamoud forteller engasjert om gruppens aktivitetsplan som kan gi flyktninger en lettere vei inn i det norske samfunnet.

Abdi Mohamoud forteller engasjert om gruppens aktivitetsplan som kan gi flyktninger en lettere vei inn i det norske samfunnet. Han er på gruppe med Eliza Kowalczyk, Tetyana Chalbash og Jarirait S. Sæther.

Vinnerlaget.

Vinnerlaget bestående av Zareta U. Gobataeva, Tamara Arsamikova, Mümüne Kocaqüzel og Renata Johanna Michalska.

Tekst og foto: Morten Rosenvinge