Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bidrar med inntil 10 millioner til studentkulturhus

Universitetsstyret behandlet årsrapporter, fordelte rekrutteringsstillinger og ga sin støtte til etablering av studentkulturhus i Kristiansand.

-

Her kan det bli studentkulturhus. (Foto: SKMU)

Universitetsstyret startet samlingen sin 9. og 10. mars 2022 med dialogmøter med alle UiAs fakulteter, samt med det prioriterte forskningssenteret CIEM (Senter for integrert krisehåndtering).

Fakultetene ble utfordret på å presentere både ting de er stolte over å ha fått til og utfordringsområder man må legge vekt på i tiden fremover. Handelshøyskolen ved UIA måtte melde forfall, og tar sin dialog med styret ved en senere anledning.

Ga grønt lys til studentkulturhus

For første gang fikk universitetsstyret si sitt om planene om et studentkulturhus i det som i dag er SKMUs lokaler i Skippergata i Kristiansand. Styret stiller seg positive og stiller seg villige til å bidra med inntil 10 millioner kroner til investeringer for å realisere prosjektet.

Det er Cultiva som skal overta lokalene til SKMU, og huset er tenkt å bli et sambrukshus mellom stiftelsen, Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og UiA. Fakultet for kunstfag planlegger å bruke deler av lokalene til undervisning.

Les mer om prosjektet i sakspapirene, eller på skippergata24b.no.

UiAs Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) hadde dialogmøtet med styret. De er nylig blitt et av UiAs prioriterte forskningssentre og det var senterleder og professor Bjørn Erik Munkvold og administrativ leder Eirik Rustad som presenterte senteret.   

 

- Dere er et glitrende eksempel på at et senter vokser opp nedenfra der forskere har funnet hverandre på tvers og arbeidet sammen lenge før vi som universitet har tatt i bruk samskapingsbegrepet og tverrfaglige satsinger, sa styremedlem Gro Renee Rambø i dialogen.

Universitetsstyret hadde møte i Flexitoriet på Campus Kristiansand. Her er det seksjonsleder i Økonomi- og campusavdelingen Kristian Jørgensen som orienterer.

Universitetsstyret hadde møte i Flexitoriet på Campus Kristiansand. Her er det seksjonsleder i Økonomi- og campusavdelingen Kristian Jørgensen som orienterer.

Fordelte rekrutteringsstillinger

Hvert år gjør universitetsstyret en strategisk fordeling av ti rekrutteringsstillinger. Dette skal støtte opp under større satsinger og forskningsstrategiske prioriteringer. Fordelingen ble vedtatt slik:

  • UiAs prioriterte forskningssentre, 2 stillinger
  • Nevrovitenskap, 1 stilling
  • Psykologi, 1 stilling
  • Rettsvitenskap, 1 stilling
  • Universitetspedagogikk (postdoktorat tilknyttet Fakultet for humaniora og pedagogikk og UiA Puls), 1 stilling
  • 3 RIA-prosjekter (Horisont Europa), om resirkulering av batterier, innendørs luftkvalitet og helse og fattigdomsrelatert sykdom i Afrika, får hver sin stilling
  • Fellesløftprosjekt, 1 stilling

Fire rekrutteringsstillinger tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag videreføres og en av disse stillingene prioriteres til UiAs nye studium i e-sport. En rekrutteringsstilling tilknyttet Fakultet for kunstfag videreføres også.

Gjennomgikk årsrapporter

I marsmøtet er det vanlig at styret presenteres for diverse årsrapporter som handler om ulike deler av universitetets drift. Alle rapportene er tilgjengelige her:

Andre utvalgte saker fra universitetsstyret: