0
Hopp til hovedinnhold

Beredskapsøvelse ved Campus Grimstad

Det ble i dag gjennomført en beredskapsøvelse ved Campus Grimstad. Det var primært en ny varslingsordning som ble testet ut, noe som ikke fungerte helt etter hensikten. Dette beklager både leverandøren UMS og Universitetet i Agder. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Systemet for varsling som i dag ble testet ut er et såkalt «lokasjonsbasert» varslingssystem, noe som innebærer at alle personene innenfor et geografisk område får melding på sin telefon om evakuering. Alternativet er en nummerbasert varsling, hvor personer varsles etter en nummerliste. På et universitet er en lokasjonsbasert varslingsordning hensiktsmessig, siden det er vanskelig å vite hvem som til enhver tid befinner seg på et universitetsområde, sier Vegard Grepstad i leverandørbedriften UMS (Unified Messaging System AS).

UMS er leverandør av varslings- og beredskapssystemer til flere offentlige virksomheter i Norge, herunder også de fleste universiteter og høyskoler. De utfører jevnlige øvelser, og i denne sammenheng testes det stadig ut nye løsninger.

– Det var primært to feil som dessverre skjedde i dag. For det første ble ikke politiets operasjonssentral varslet om øvelsen, bare brann- og redningsetaten. For det andre hadde antennene vi brukte i varslingen en betydelig lengre rekkevidde enn forutsatt. Det var mange personer som befant seg i nærheten av universitetsområdet som fikk meldingen på sin telefon, noe som ikke var hensikten. Begge disse feilene er vi selvsagt de første til å beklage, fortsetter Grepstad.

Evakueringen av universitetsområdet gikk som planlagt.

– Vi hadde personer rundt om i bygningene for å observere hvordan evakueringen forløp, og den gikk rolig for seg – uten tegn til panikk. Det er ikke hensiktsmessig å varsle umiddelbart om at det er en øvelse som pågår, for da reagerer personer annerledes enn de vil gjøre i en krisesituasjon. Kontrabeskjeden om at det bare er en øvelse sendes derfor ut noen få minutter etter den første beskjeden. Dette fungerte som planlagt, sier Jan Egil Heinecke, som leder sikkerhetsarbeidet ved Universitetet i Agder.

Øvelsen vil nå bli nøye evaluert.

– Hovedhensikten med slike øvelser er å teste ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer i den praktiske virkeligheten. Vi kan med sikkerhet si at vi har lært mye av dagens øvelse, noe vi vil nøye evaluere og gjennomgå i ettertid, avslutter Grepstad og Heinecke. 

Tekst: Paal Pedersen