Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bedrifter i lavkostland øker salg og ekspertise

De etablerer egne forsknings- og utviklingsavdelinger og skaper egne merkevarer. Doktorgradsstipendiat har sett på hva pakistanske bedrifter lærer av multinasjonale selskaper.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Irfan Irfan
Irfan Irfan disputerte nylig med en avhandling om hva pakistanske bedrifter lærer av å samarbeide med multinasjonale selskaper.

– Det å flytte produksjon av varer til lavkostland effektiviserer driften og bidrar til nyskaping for multinasjonale selskaper i Vesten. Men også bedrifter i utviklingsland vinner på samarbeidet.

Det sier Irfan Irfan. Han har fulgt doktorgradsprogrammet på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA) og disputerte nylig med en avhandling om internasjonal outsourcing, det å legge produksjonen av varer og tjenester til andre land.

Irfan har studert samarbeidet mellom multinasjonale selskaper i Vesten og bedrifter i Pakistan. Hovedhensikten har vært å finne ut hva bedriftene i Pakistan lærer av samarbeidet, og ikke hva handelspartnerne tjener på det i kroner og øre. Han under understreker likevel at begge parter får en økonomisk gevinst av samarbeidet.

Global konkurranse

Stater og selskaper i ulike verdensdeler blir stadig mer avhengige av hverandre. Kjøp og salg og produksjon av varer og tjenester skjer på tvers av landegrenser. Alle typer næringer presses til å kutte kostnader og øke profitten. Særlig i industrilandene er de multinasjonale selskapene på konstant utkikk etter muligheter i lavkostland.

– Outsourcing over landegrensene er grunnleggende for selskaper som ønsker å internasjonalisere sin virksomhet og få konkurransefortrinn i den globale økonomien, sier Irfan.

Eksempler fra Pakistan

Mange pakistanske tekstil- og klesprodusenter leverer varer til store multinasjonale selskaper som Levi Strauss, Diesel, H&M, Adidas og andre. Globalisering og økt konkurranse bidrar til at selskapene flytter produksjonen til leverandører i lavkostland.

– De viktigste driverne for de multinasjonale selskapene er kostnadsreduksjon, tilgang til ressurser og markeder og til teknologisk kunnskap og markedskunnskaper. I tillegg er det viktig å få tilgang til pålitelige leverandører, sier Irfan.

Han har studert sytten bedrifter i den pakistanske tekstilindustrien og presenterer casestudier fra fire av dem i avhandlingen sin. Data fra de fire bedriftene er fulgt opp med ulike analyser for å identifisere likheter og forskjeller mellom de ulike organisasjonene.  

Ny fase og nye perspektiver

Internasjonal forskning har tradisjonelt vektlagt fordelene for multinasjonale selskaper ved å outsource varer og tjenester. Det har vært lagt mindre vekt på hva bedriftene i lavkostlandene får igjen for det, men det bøter Irfans studie på.

Inntil nylig har multinasjonale selskaper beholdt de kreative og innovative delene av forretningsvirksomheten i sitt eget hjemland, inkludert forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), design, merkevarebygging og andre avanserte oppgaver. Men denne trenden er i følge Irfan i ferd med å endre seg. I avhandlingen argumenterer han for, i tråd med flere andre studier, at bedrifter i utviklingsland er inne i en ny fase i sin utvikling.

­– Bedrifter i utviklingsland har lært fra de multinasjonale selskapene. Mange av dem etablerer sine egne FoU-avdelinger. De investerer i nye maskiner for å bli bedre leverandører, men også for å kunne skape sine egne merkevarer og organisere produksjon, salg, logistikk og andre oppgaver på en ny måte, sier Irfan.

Økte konkurransekraften

Avhandlingen viser at de pakistanske bedriftene lærte nye produksjonsprosesser og oppgraderte sine ferdigheter. De skaffet seg mer moderne teknologi og etablerte egne FoU-avdelinger. Bedriftene ble mer innovative og økte eksporten av varer og tjenester til utlandet.

– I tillegg utviklet flere av bedriftene etter hvert egne merkevarer som de solgte både i hjemlandet og i internasjonale markeder, sier Irfan.

Outsourcing fra multinasjonale selskaper bidro til at de pakistanske bedriftene ble mer integrert i den globale økonomien, blant annet ved at de utviklet egne forretningsstrategier for å eksportere varer og konkurrere i ulike markeder.

– Kort sagt kan du si at bedriftene lærer å inkorporere FoU i sin egen organisasjon og innovere sin produksjon og organisasjon på flere nivåer, sier Irfan.

I utgangspunktet ønsket de pakistanske bedriftene å være leverandører av basisprodukter, men utviklet seg etter hvert til å bli leverandører av moderne produkter og prosesser.

– Nå jobber de som leverandører til multinasjonale selskaper, men har samtidig sine egne FoU-avdelinger og har utviklet nyskapende organisasjoner som leverer både basisprodukter og mer innovative og moderne produkter. De har også laget sine egne merkevarer som de selger i Pakistan, Midtøsten, India og Storbritannia, sier Irfan.