0
Hopp til hovedinnhold

Bedre kolesterol med hjemmelaget mat

Småbarnsforeldre som tar matlagingskurs gir barna en god start i livet. Det viser en ny studie utført ved Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinne mater spedbarn med grøt, foto

NAM-NAM: Når spedbarnet har fylt seks måneder, trenger det mer mat enn morsmelk eller morsmelkerstatning for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. (Arkivfoto)

I studien, en randomisert og kontrollert intervensjonsstudie, så forskerne hva som skjedde da en gruppe foreldre gjennomgikk et teoretisk og praktisk matlagekurs rettet mot barn på seks måneder, basert på norske og danske kostholdsråd og lett tilgjengelige råvarer.

Etter å ha kontrollert matinntaket av barna ved 15 og 24 måneders alder, var resultatene klare:

Foreldre som gjennomførte kurset ga barna mer hjemmelaget grøt, mindre industriframstilt grøt og mindre barnemat på glass enn andre foreldre.

Nina Cecilie Øverby, portrettfoto

- Hovedformålet var å se om et todagerskurs, der deltakerne fikk tilberede babymat og innføring i betydning av ernæring i avvenningsperioden, ville ha effekt på barnets matinntak, fettkonsentrasjon i blodet og D-vitamininntaket. Og det har det.

Det sier professor Nina Cecilie Øverby (bildet), ved forskningsgruppen Mat og ernæring fra tidlig levealder - som ledet studien sammen med førstelektor emerita Sigrunn Hernes og seniorforsker Margaretha Haugen ved Folkehelseinstituttet. Norske Kvinners Sanitetsforening finansierte studien.

Se nettsidene til forskningsprosjekt Mat for små mager

Mer sunn grøt

Kostholdsforskjellene forskerne fant, var på enkelte områder betydelige. Ved 15 måneders alder spiste barna til foreldrene som hadde deltatt på matlagingskurs da de var seks måneder, nesten 70 prosent mindre industrifremstilt grøt enn barna i kontrollgruppen – og hele fem ganger mer hjemmelaget grøt enn andre barn. De spiste også under halvparten så mye barnemat på glass som barna i kontrollgruppen.

Se oppskrifter på fruktmos, grøt, pålegg og brød HER!

Mer «godt» kolesterol

Den mest betydelige følgen av mer hjemmelaget mat ser imidlertid forskerne i barnas blod. Når barna til foreldrene som gikk på matlagingskurset ble 24 måneder gamle, hadde de har mer av det «gode» kolesterolet, HDL-kolesterolet, enn andre barn – 1,08 måleenheter mot 0,89.

Det er særlig hyppig bruk av selvlaget grøt som assosieres positivt med HDL-konsentrasjonen ved 24 måneders alder, og da spesielt havregrøt.

HDL-kolesterolet tar med seg overskudd av fett fra blodårene til leveren, slik at det ikke avleires på innsiden av åreveggen. Når man blir eldre øker slike avleiringer faren for hjerteinnfart og andre karsykdommer. Høyt kolesterolnivå øker også risikoen for demens. I Norge har åtte av ti menn og seks av ti middelaldrende kvinner kolesterol over anbefalt verdi.

Se oppskrifter på middagsretter – 6, 8 og 12 måneder

Lengde, vekt og vanlig mat

I studien så forskerne også om det var andre ulikheter mellom barna i kurs-gruppen og andre barn. De så blant annet på inntak av D-vitaminer, bruk av lettmelk, regelmessig bruk av kjøtt- og fiskemiddager og barnas lengde og vekt.

Sigrunn Hernes, portrettfoto

- Vi fant at kurs-barna fikk noe mer D-vitamininntak. Men når det gjaldt de andre tingene, fant vi ingen betydelige forskjeller, sier førstelektor emerita Sigrunn Hernes (bildet).

Videre så forskerne på om økt bruk av hjemmelaget mat kunne gjøre overgangen fra barnemat til familiens vanlige kosthold enklere, når de ble gamle nok til det. Men de fant ingen tydelige tegn på dette. De fant heller ikke noe som sier at småbarn som får hjemmelaget mat blir mer glade i frukt og grøntmat enn andre barn.

- Den største signifikante forskjellen knyttes i denne studien til kolesterolinnholdet. Det er den første studien av sitt slag som viser at å gi kostholdsinformasjon og praktisk opplæring til foreldre i avvenningsperioden, kan ha innvirkning på barnas kosthold ved 15- og 24-månedersalderen og deres kolesterolprofil, sier Nina Cecilie Øverby.

Har økt kunnskapen om barn og ernæring

Bakgrunnen for studien, som ble gjennomført i 2012 – 2015 med påfølgende databehandling fram til i fjor, er kunnskap om at barns kosthold er av stor betydning for helse og livskvalitet senere i livet. For småbarn er det foreldrene som avgjør hva slags råvarer eller ferdigmat som skal inngå i kostholdet, og hvordan maten skal tilberedes.

I løpet av de siste årene har det vært en nedgang i tiden familier bruker på matlaging og tilbereding av familiens måltider hjemme. Denne endringen har skjedd parallelt med økt sukkerinntak og høyere forbruk av kaloririk mat med lav næringsverdi.