Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Batteriforskere ved UiA tildelt 8.5 millioner fra EU-program

Førsteamanuensis Martin Choux ved Universitetet i Agder skal lede et fireårig forskningsprosjekt på resirkulering av batterier med støtte fra Horisont Europa. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av Martin Choux og batteri
Førsteamanuensis Martin Choux utvikler her et automatisk system styrt av kunstig intelligens for å demontere el-batterier. Nå har han og andre batteriforskere ved UiA blitt tilført midler fra EUs Horisont Europa-program til enda mer på batteriforskning. (Arkivfoto, UiA.)

– Tildelingen er en anerkjennelse av forskningsmiljøet vårt og forskningen vi har gjennomført på resirkulering av batterier de siste fire årene, sier førsteamanuensis Martin Choux ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap. 

Foruten Choux, består forskningsgruppen så langt av forsker Bernhard Fäßler og førsteamanuensis Ilya Tyapin. Også de jobber ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap. 

Horisont Europa er EUs nye rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter for perioden 2021-2027. Det regnes som verdens største i sitt slag. 

Forskningsprosjektet RHINOCEROS får EU-Støtte etter søknad på utlysningen HORIZON-CL5-2021-D2-01-06: Sustainable, safe and efficient recycling processes (Batteries Partnership).  

Forskningen skal ledes av forskningsinstitusjonen Tecnalia (Spania) og består av totalt 16 forskningsinstitusjoner, der UiA er den eneste norske partneren. Prosjektet får til sammen 91 millioner kroner fra EU, av det går 8,5 millioner til UiA.

Målrettet mot EU

Forskningsmiljøet ved instituttet har arbeidet målrettet mot EUs forskningstildelinger. Blant annet har forskerne vært med i europeiske forskningsnettverk og deltatt på arrangementer og diskusjoner i Brussel.  

– Denne tildelingen betyr at batterimiljøet vårt kan fortsette å vokse og være en attraktiv partner for regionale, nasjonale og internasjonale aktører innen batteriforskning og for våre studenter, sier Choux. 

Tidligere i år ble Choux og batterimiljøet ved UiA tildelt 4,4 millioner kroner gjennom Forskningsrådets midler innen området forskningsinfrastruktur.  

Bygger på UiAs tidligere forskning

Choux regner med at administrative detaljer er på plass i løpet av mars. Han ser for seg at forskningsprosjektet blir satt i gang i mai. 

Choux sier at det nye forskningsprosjektet vil bygge videre på forskning som allerede er gjennomført eller er i gang ved UiA. Han viser blant annet til forskningsprosjektet Libres om resirkulering av batterier (koordinert av Norsk Hydro 2018-2022), og det nye Elag-prosjektet om smart sortering og demontering av brukte batterier som startet i fjor høst.

– I det nye prosjektet skal vi ta i bruk kunstig intelligens sammen med industrielle roboter. Målet er bygge nye batterisystemer av brukte batterier, eller sende demonterte batterideler videre i en resirkuleringsprosess der alle materialer er gjenvunnet, sier Choux.