Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Avvist av Høyesterett

Ankeutvalget i Norges høyesterett har enstemmig avvist anken som en oppsagt midlertidig ansatt ved UiA fremmet for å få opphevet oppsigelsen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ankeutvalget avviste saken, og dermed blir ikke oppsigelsessaken fra UiA behandlet av Norges høyesterett. Her fra Høyesteretts annen avdeling. (Foto: Høyesterett)

Ankeutvalget avviste saken, og dermed blir ikke oppsigelsessaken fra UiA behandlet av Norges høyesterett. Her fra Høyesteretts annen avdeling. (Foto: Høyesterett)

UiA tar Høyesteretts ankeutvalgs beslutning til etterretning.

- Saken har vært en stor belastning for alle involverte, så det er godt at den nå er kommet til en avslutning, sier rektor Torunn Lauvdal.

Regjeringsadvokaten, som har ført saken for UiA, vant fram i tingretten, og resultatet var det samme i Agder lagmannsrett. Begge steder var avgjørelsen enstemmig – i lagmannsretten ble også UiA tilkjent sakskostnader med drøyt 200.000 kroner.

"Tillates ikke fremmet"

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet», lyder den enstemmige beslutningen, som også tilkjenner staten v/UiA 8.000 kroner i sakskostnader.

Den oppsagte UiA-ansatte, som var representert av advokat John Christian Elden, anket også lagmannsrettens kjennelse om at den ansatte måtte fratre stillingen etter lagmannsrettens dom. Det innebar at den oppsagte dermed ikke kunne sitte i stillingen til rettskraftig dom forelå.

Høyesteretts ankeutvalg konstaterer at anken over lagmannsrettens dom ikke blir tillatt fremmet for Høyesterett, og at denne beslutningen betyr at dommen i Agder lagmannsrett er endelig. Deretter gjør Høyesteretts ankeutvalg følgende slutning:

«Anken over Agder lagmannsretts kjennelse 31. mars 2014 i sak (…) heves.»