Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Avslår UiAs psykologisøknad

Universitetet i Agder har fått avslag på sin søknad om å etablere en profesjonsutdanning i psykologi. Avslaget inneholder punkter UiA må løse for å få studieprogrammet godkjent.

Studenter i auditoriet

– Vi tar avslaget til etterretning og vurderer nå hva som er de neste stegene på vei mot psykologiutdanning på UiA, sier rektor Sunniva Whittaker.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er ansvarlig for å godkjenne etableringen av utdanninger innen psykologi, juss og teologi, studier som tidligere var omfattet av den såkalte gradsforskriften.

– Psykologiutdanningen er sårt tiltrengt i regionen og vi har et samlet Agder bak oss i dette arbeidet. Vi mener vi kan etablere en god psykologiutdanning ved UiA, men det er krevende å starte nytt når fagmiljøet og omfanget av forskning vurderes ut fra samme krav som de som har drevet utdanningen i flere tiår, sier Whittaker.

Les NOKUTs avslagsbrev og rapport