Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Avlyser studentutveksling til høsten

Det blir ingen studentutveksling i høstsemesteret, verken ut fra UiA eller inn til UiA. Det planlegges fortsatt for å ta imot utenlandske søkere som vil ta en hel bachelor- eller mastergrad ved UiA, men det er mye usikkerhet knyttet til disse søkerne.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

nnn

International Day blir det ikke i høst. Her presenterer italiaenske utvekslingsstudenter landet sitt seg i Global Lounge på Campus Kristiansand. (Arkivfoto 2018: Walter Norman Wehus)

- Årsaken til at beslutningen om å avlyse er tatt, er usikkerheten rundt koronapandemien både i Norge og i verden for øvrig. Usikkerheten er så stor at vi ikke vurderer det som forsvarlig verken å sende ut eller å ta imot utvekslingsstudenter, sier rektor Sunniva Whittaker.

Utreisende utvekslingsstudenter

Regjeringens reiseråd gjelder fram til 20. august, og kan bli forlenget. Reiserådet fraråder alle utenlandsreiser med mindre de er helt nødvendige.

«Derfor opprettholder Utenriksdepartementet gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august". I denne situasjonen henger UDs reiseråd tett sammen med karantenebestemmelser og innreiserestriksjoner», heter det i utenriksminister Ine Eriksen Søreides pressemelding 15. mai.

Det gjør situasjonen så uavklart at UiA ikke kan gå god for at studentene vil få reise ut. Samtidig er situasjonen uavklart også i de fleste andre land, slik at studentene risikerer å ikke få akseptable studieforhold, og i verste fall ikke få godkjent oppholdet ved en utenlandsk institusjon – om de slipper inn i landet de ønsker utveksling til.

Det er også usikkerhet knyttet til muligheter for hjemreise ved eventuell oppblomstring av smitte underveis i et utenlandsopphold.

Heller ikke innen Norden er situasjonen avklart, og vil ikke bli avklart før tidligst 15. juni. Det er for sent for studentene som er lovet avklaring innen 1. juni.

- Internasjonalt kontor for utdanning vil informere de studentene som skulle ha vært på utveksling i høst om avgjørelsen. Alle vil selvfølgelig få tilbud om et fullt høstsemester ved UiA, sier studiedirektør Greta Hilding.

Innreisende utvekslingsstudenter

UiAs høstsemester starter 10. august. Det er strenge innreiseregler til Norge, og det er ikke kommet signaler om at det blir vesentlige lettelser i disse.

For studenter som kommer fra land utenfor Europa blir det svært kort tid å områ seg på, om innreisereglene skulle bli mindre strenge.

Regjeringen åpner rett nok for at noen land i EØS-området kan få lettelser i innreisereglene til Norge, men dette vil ikke bli avklart før 20. juli – og det er alt for sent for innreisende utvekslingsstudenter.

Om studenter fra Norden skulle få mulighet til innreise, vil uansett mye av poenget med internasjonal utveksling falle bort om de blir de eneste utvekslingsstudentene.

Innreisende gradsstudenter

Dette er utenlandske studenter som studerer ved UiA i flere år, til de har avlagt bachelor- eller mastergradseksamen.

Disse kommer i en annen kategori enn utenlandske utvekslingsstudenter som er ved UiA i ett eller to semestre.

Da fristen for å takke ja til studietilbudet fra UiA gikk ut 18. mai, hadde 53 takket ja til et bachelorstudium og 78 til et masterstudium.

Det er usikkert hvor mange av disse som vil få mulighet til å starte på studier i Norge i høst. Det handler også for disse særlig om innreiserestriksjoner.