Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Aronia-bær skal halvere bruken av antibiotika og styrke immunforsvaret hos eldre

Nytt forskningsprosjekt vil redusere urinveisinfeksjoner og styrke livskvaliteten hos beboere ved sykehjem i Agder ved å tilby et halvt glass med aronia-juice daglig.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto aronia-bær
I dag finner du ofte aronia-planten i midtrabattene langs norske veier. Dette viser at planten er hardfør, skriver artikkelforfatterne.

Skrevet av:
Tonje Holte Stea, professor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap.
Rune Slimestad, forsker ved PlantChem AS.

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 11. juli. 

Planen er at forskningsprosjektet starter høsten 2021 og pågår et halvår i sykehjemmene. Allerede nå ønsker vi avtaler med sykehjem i Agder som vil være med på prosjektet.

Mange kjenner til at tranebær har vært et vanlig råd mot urinveisinfeksjoner, men forskning finner ikke belegg for at tranebær virker. Mye tyder derimot på at aronia-bær kan virke. 

Vi har gjennomført en forstudie som viser at juice fra aronia-bær kan forebygge urinveisinfeksjoner og dermed redusere bruk av antibiotika hos eldre. Studien gjennomførte vi ved seks sykehjem i Sandnes kommune, i et samarbeid med Tine og Norges forskningsråd. Beboerne drakk omtrent et halvt glass aronia-juice hver dag i tre måneder. Resultatet var at bruken av antibiotika mot urinveisinfeksjoner ble halvert i perioden for den gruppen av beboerne som fikk aronia-juice. Og det ble ikke rapportert om negative bivirkninger.

En positiv bi-effekt var derimot at stram urinlukt forsvant og bedret miljøforhold for ansatte og beboere ved sykehjemmene. Det kan skyldes færre tilfeller av urinveisinfeksjoner eller av symptomfri bakteriuri, en tilstand som gir funn av bakterier i urinen uten at det foreligger symptomer fra urinveiene. Dette forekommer blant 60 prosent av kvinnelige beboere i norske sykehjem.

Gitt at vi får støtte fra Norges forskningsråd, skal Universitetet i Agder lede et treårig forskningsprosjekt med bruk av aronia-juice. Studien i sykehjem skal gå over et halvt år.

Dette gjør vi i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Agder, Senter for omsorgsforskning i Agder, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Rikshospitalet, Antibiotikasenteret for primærmedisin, PlantChem AS, Ronia AS og sykehjem i Agder som vil være med på prosjektet.

Vi skal gjenta og utvide studien fra Sandnes. Vi utvider blant annet med kliniske undersøkelser som sikrer så gode resultater at sykehjem over hele landet kan legge vekk antibiotika og i stedet bruke aronia-juice til å forebygge urinveisinfeksjon.

Urinveisinfeksjoner forekommer oftest som blærekatarr, men uten behandling kan en slik infeksjon utvikle seg til infeksjon i nyrene. Dette gir ofte et mer alvorlig sykdomsforløp. Bruk av antibiotika er i en del tilfeller unødvendig, og det er her et potensial for forbedring.
Svekket immunforsvar og antibiotikaresistens er et alvorlig samfunnsproblem. Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er derfor et av de viktigste tiltakene for å hindre videre utvikling av resistens, og dermed opprettholde virkningen av antibiotika.

En av våre forskningshypoteser er at stoffer i aronica-juice blir omdannet til nye stoffer i tarmen. Disse omsetningsstoffene gir en antibiotika-lignende effekt i urinsystemet.

Fordøyelsen henger nøye sammen med bakteriesammensetningen i tarmene, både i tynntarmen og tykktarmen. En og samme matvare kan fordøyes på svært ulike måter av en ellers ganske ensartet gruppe mennesker. Dette er bakgrunnen for det som kalles ulike ‘metabotyper’ innen ernæringsforskning, som enkelt sagt betyr at ulike mennesketyper fordøyer mat på ulike måter.

Mange av de stoffene som produseres av tarmbakteriene på grunnlag av det vi spiser og drikker, havner i blod og til slutt i urin. Enkelt sagt er det tarmbakteriene som omdanner stoffene fra aronia-juicen til styrke for kroppen. Stoffene fra tarmbakterier ser nemlig ut til å være biologisk aktive. Det betyr at de har en spesifikk virkning i levende celler, organer eller mikroorganismer i kroppen vår.

Før år 2000 var helseeffekten av bær fra aronia-planten ukjent i Norden. Men den har vært kjent som medisinplante for urbefolkningen i Nord-Amerika fra gammelt av. Aronia melanocarpa heter planten på latin, gjerne kalt svartsurbær i Norge.

Nyere forskning bekrefter at aronia-planten er full av antioksidanter, av typen polyfenoler og særlig proantocyanidiner (tanniner). Den inneholder også spesifikke syrer og sukkerarter, og har betennelsesdempende egenskaper.

I dag finner du ofte aronia-planten i midtrabattene langs norske veier. Dette viser at planten er hardfør, og det kommer kanskje av plantens robuste innholdsstoffer.

Aronia-bærene kan spises direkte fra planten eller brukes som juice, i smoothie, gele eller syltetøy. Bærene har en litt emmen smak på grunn av det høye innholdet av tanniner, men modne bær er både søte og syrlige.

Vi tror at et halvt glass aronia-juice om dagen vil redusere halvparten av antibiotikabruken ved norske sykehjem samtidig som det styrker immunforsvaret og den allmenne helsetilstanden til beboerne.